Nové zdroje pro Mandrivu 2007

Všichni asi znají zdroje release a updates. Co ale takhle testing či backports? Že nevíte co to je? Taky jsem nevěděl, neb je to novinka.
Jen jednou větou: updates je nyní zvlášť pro main a contrib, testing jsou aktualizované verze určeny k testování před případným přeřazením do updates v main či contribu. Backports pak jsou horké novinky všeho druhu, bez záruk jakýchkoli aktualizací. Mandriva podporuje pouze aktualizace v main, v contribu jsou aktualizace závislé na správci archívu. Hezky česky si můžete počíst v článku na stránkách Mandriva Clubu.

Aktualizace errata pro 2007

Začali jsme provádět aktualizaci českého errata dokumentu pronový Mandriva Linux 2007 – nyní obsahuje i řešení problémů s lokalizací u českých produktů. Postupně – zhruba do koncetýdne – bude také doplněn překlad všech známých potíží podle originální verze errata, která je umístěna nawiki strákách vývojářů Mandrivy.