Mandrake Linux 9.1 – Errata

Při instalaci nebo používání verze 9.1 jste se mohli setkat s některými problémy způsobenými svojí specifickou konfigurací, která nemohla být plně otestována. V případě, že se vás to týká, použijte záplaty a doporučení popsaná níže.

Poznámka k aplikaci záplat:

Při aplikaci jakékoli z níže uvedených záplat nejdříve zkopírujte příslušný soubor patch.pl na disketu a následně ji vložte do mechaniky. Potom nastartujte počítač s použitím instalačního CD a na příkazové řádce, kterou získáte pomocí klávesy F1 na úvodní obrazovce, zadejte příkaz “patch“. Pokud jste nuceni nastartovat počítač s pomocí startovací diskety namísto z CD, zkopírujte soubor patch.pl na tuto disketu a po startu zadejte na příkazové řádce příkaz “patch“.

Mandrake Linux 9.1 – řešení problémů při instalaci systému

Mandrake Linux 9.1 – řešení problémů při používání systému

Problémy při instalaci

Popis problému: Při použití souboru pro připojení kořenového adresáře (“loopback“) selže start čistě nainstalovaného systému s hlášením “kernel panic” a blikajícími diodami na klávesnici.
Příčina: Initrd potřebuje zavést loop.o modul, aby mohl připojit kořenový adresář. Modul loop.o ale závisí na modulu aes.o a jelikož mkinitrd automaticky nepracuje se závislostmi, změna zůstane nezaznamenána a mkinitrd není správně zaktualizován.
Řešení: Naformátujte disketu s DOSovým souborovým systémem (v Linuxu použijte příkaz “mkdosfs /dev/fd0“). Na tuto disketu zkopírujte tento soubor patch.pl. Vyjměte disketu a restartujte s použitím Mandrake Linux CD1 pro instalaci z CD-ROM. Během startu stiskněte na úvodní obrazovce klávesu F1 a vložte připravenou disketu do mechaniky. V příkazové řádce zadejte příkaz “patch” a pak pokračujte v obvyklé instalaci.
Upozornění: Pokud zvolíte “opravdu minimální instalaci“, nedojde vzhledem k chybě v instalátoru k instalaci zavaděče “Grub“. Aby jste tuto chybu obešli, musíte zvolit výběr jednotlivých balíčků a přidat “Grub” (re: Bugzilla #3652).

Popis problému: Na AMD-K6 systémech dojde po zformátování oddílů k zastavení instalace s podivným hlášením “type read error“.
Příčina: V některých případech selže kód detekující SMP a zastaví instalaci.
Řešení: Naformátujte disketu s DOSovým souborovým systémem (v Linuxu použijte příkaz “mkdosfs /dev/fd0“). Na tuto disketu zkopírujte tento soubor patch.pl. Vyjměte disketu a restartujte s použitím Mandrake Linux CD1 pro instalaci z CD-ROM. Během startu stiskněte na úvodní obrazovce klávesu F1 a vložte připravenou disketu do mechaniky. V příkazové řádce zadejte příkaz “patch” a pak pokračujte v obvyklé instalaci.

Popis problému: Při startu instalačního programu se stroje s větší operační pamětí (1 a více GB) zaseknou s blikajícími CAPS/SCROLL LED diodami (Bugzilla #3198).
Příčina: Zdá se, že na některých videokartách u strojů s větší operační pamětí dochází k potížím s framebufferem.
Řešení: Na úvodní obrazovce instalátoru po startu z instalačního CD nebo diskety stiskněte klávesu F1 a napiště příkaz “linux vga=0“.

Popis problému: Instalace Mandrake Linuxu 9.1 je extrémně pomalá.
Příčina: Pravděpodobně máte připojená některá USB zařízení, se kterými se jádro snaží komunikovat, což zpomaluje celý systém.
Řešení: Odpojte všechna nepotřebná USB zařízení (tj.gamepady, joysticky atd.) od počítače. Připojená nechte pouze zařízení, která potřebujete k instalaci (klávesnice, myš).

Problémy při používání

Popis problému: Speciální klávesy v XFree86 (Ctrl-Alt-Backspace, Ctrl-Alt-Fx, Ctrl-Alt-KP-) nefungují, pokud je používána jiná než latinská abeceda.
Příčina: Nastavení XkbCompat na group_led znemožní v nových XFree86 kompatibilitu kláves.
Řešení: Nahraďte hodnotu “group_led” hodnotou “default+group_led”. Můžete při tom použít následující skript:
# perl -pi -e ‘s/”group_led”/”default+group_led”/’ /etc/X11/XF86Config*

Popis problému: Spořič obrazovky v KDE zamkne obrazovku a odemkne ji pouze lokálním uživatelům tzn., že přístup je znemožněn těm, kdo jsou vzdáleně připojeni např.přes winbind, NIS, LDAP atd.
Příčina: PAM soubor pro kscreensaver3 není správný a odkazuje na neexistující PAM modul.
Řešení: Jako root nahraďte soubor /etc/pam.d/kscreensaver3 souborem /etc/pam.d/xscreensaver, přičemž můžete použít následující příkaz:
# cp /etc/pam.d/xscreensaver /etc/pam.d/kscreensaver3