Mandrake Linux 9.2 – Errata

Při instalaci nebo používání verze 9.2 jste se mohli setkat s některými problémy, které byly způsobeny specifickou konfigurací, jež nemohla být plně otestována. V případě, že se vás to týká, použijte záplaty a doporučení popsaná níže.

Mandrake Linux 9.2 – řešení problémů při instalaci systému

Popis problému: Při instalaci 9.2 dojde k chybě s hlášením, že není možno nainstalovat základní systém. Po následném restartu se ukáže, že je fyzicky poškozena CD-ROM mechanika.
Příčina: Podle LG Electronics nepodporují jejich optické mechaniky Linux a ani s ním nejsou testovány. Bohužel mnoho počítačů od Dellu (a možná i od dalších výrobců) obsahuje právě mechaniky od LG.
Řešení: V současné době neexistuje pro tento problém žádné řešení, přičemž věc je dosud ve fázi průzkumu. K poškození dojde i při síťové instalaci. Neinstalujte proto v žádném případě Mandrake Linux 9.2 na jakýkoli počítač s CD-ROM mechanikou od LG, jinak dojde k poškození této mechaniky! Na řešení problému aktivně pracujeme.

Popis problému: Při síťové instalaci zejména na některých novějších počítačích se zdá, že síťová karta neodpovídá (tj.není odpověď z DHCP).
Příčina: Některé základní desky mají stále problémy se zapnutou volbou APIC.
Řešení: Při startu instalátoru stiskněte F1 a napište “linux noapic“, čímž vypnete podporu APIC. Popis problému: Při pokusu o instalaci bezpečnostních aktualizací během instalačního procesu systému (při instalaci z několika CD) není možno tyto aktualizace přidat.
Příčina: Je zde chyba, která znemožňuje import souboru, který obsahuje GPG signaturu balíčků s bezpečnostními aktualizacemi.
Řešení: Zformátujte disketu DOSovým souborovým systémem (v Linuxu můžete použít příkaz “mkdosfs /dev/fd0”). Na tuto disketu zkopírujte následující soubor patch.pl. Vyjměte disketu z mechaniky a restartujte počítač s použitím prvního instalačního CD Mandrake Linux 9.2. Během startu stiskněte klávesu F1, vložte disketu se souborem patch.pl do mechaniky a napište příkaz “patch”. Potom pokračujte v instalaci jako obvykle.

Mandrake Linux 9.2 – řešení problémů při používání systému

Popis problému: Při konfiguraci síťové karty se namísto spuštění alsaconf objeví chybová hláška “Chyba, dialog nebo whiptail nebyl nalezen”.
Příčina: Balík alsautils potřebuje pro své fungování balíčkek newt nebo cdialog a měl by o ně požádat při instalaci, což však neudělá. Tyto balíčky jsou nainstalovány pouze tehdy, když zvolíte jako správce obrazovky gdm namísto výchozího kdm. (re: Bugzilla #6039)
Řešení: Nainstalujte buďto balíček cdialog (příkazem urpmi cdialog) nebo newt (příkazem urpmi newt).

Popis problému: Po upgrade na 9.2 jsou problémy s přístupem ke složkám a tiskárnám sdíleným přes Windows/Sambu.
Příčina: Aby byla zajištěna kompatibilita pro uživatele, kteří požadují samba3 pro přístup ke sdíleným složkám a tiskárnám na Windows 2003, používají samba a samba3 alternativní odkazy, které neobsahují číslo verze, tedy /usr/bin/smbclient a /usr/lib/cups/backend/smb namísto /usr/bin/smbclient2 a /usr/lib/cups/backend/smb2. Po upgrade a odstranění starých balíčků však odkazy přestanou existovat. (re: Bugzilla #5889)
Řešení: Jako root spusťte příkaz update-alternatives –auto smbclient.

Popis problému: Pro uživatele, kteří používají síťové autentifikační systémy (NIS a LDAP) nefunguje KDE desktop.
Příčina: KDE není schopno v požadovaném čase přiřadit uživatelské id uživatelskému jménu a kdesktop tak nenastartuje. (re: Bugzilla #4882)
Řešení: Nainstalujte a spusťte nscd službu (příkaz urpmi nscd a service nscdstart) a zajistěte, aby se služba spouštěla po startu systému (příkaz chkconfignscd on).

Popis problému: Po upgrade z předchozí verze neodpovídá LDAP server na dotazy, které dříve fungovaly nebo má problémy s přijetím LDAP modifikací od LDAP master serveru, na kterém běží starší verze OpenLDAP.
Příčina: OpenLDAP 2.1 ve výchozím nastavení kontroluje schéma, přičemž neodpovídá na dotazy, které porušují jakékoli schéma nebo jeho pravidla.
Řešení: Dočasně vypněte kontrolu schéma do té doby, než upravíte ty záznamy vaší LDAP databáze, které porušují schéma nebo jeho pravidla. Mezi běžné problémy patří používání objektových tříd neschváleného účtu, LDAP záznamy s vícenásobnými strukturálními objektovými třídami nebo záznamy, kterým chybí strukturální objektová třída. Kontrola schéma může být vypnuta pomocí přidání řádku:

schemacheck off do konfiguračního souboru souboru /etc/openldap/slapd.conf a restartem služby LDAP.

Popis problému: Autofs selže při použití automountu v LDAP ve spojení s OpenLDAP2.1 nebo pozdějším.
Příčina: autofs nedělá LDAPv3 vazbu, přičemž ji OpenLDAP 2.1.x ve výchozím nastavení vyžaduje.
Řešení: Než začne autofs podporovat LDAPv3 vazby, zapněte LDAPv2 anonymní vazby přidáním řádku:

allow bind_anon_dn bind_v2 do konfiguračního souboru /etc/openldap/slapd.conf a restartem služby LDAP.

Popis problému: Při zapnutí ACPI v jádře (po odstranění acpi=ht ze startovacích možností jádra) systém velmi brzy zatuhne.
Příčina: Zdá se, že zde existuje špatný vzájemný vztah s místním APIC, které je ve výchozím nastavení zapnuto v jádře. Pozorovat to můžeme pomocí volby vga=0, kdy poslední hlášení jádra před zatuhnutím vypadá nějak takhle “Hledám DSDT v initrd… nenalezeno”. Tento problém nastává u některých typů laptopů od HP. (re: Bugzilla #5821)
Řešení: Do spouštěcích možností jádra přidejte volbu”noapic“.

Popis problému: Při vytváření startovací diskety pomocí drakfloppy operace selže s chybovým hlášením, které informuje o nedostaku místa na disketě.
Příčina: Jádro je příliš veliké, aby se vešlo s initrd a zavaděčem na 1.44MB disketu.
Řešení: V příkazové řádce použijte fdformat nebo superformat (pro superformat bude potřeba nainstalovat balíček fdutils) a naformátujte disketu na větší formát např.1.7MB.

Popis problému: Nově nainstalované stroje s 9.2 se v sítích s rozlehlými podsítěmi (více než 1000 adres v podsíti) jeví jako pomalé. K tomu se mohou přidat i problémy se stabilitou embedded routerů, které připojují stroje s 9.2 do těchto podsítí.
Příčina: Ve výchozím nastavení se startuje síťová služba lisa, která slouží k procházení sítě. Výchozí konfigurace generovaná init skriptem však umožňuje pingování sítě, což v podsítích s více než 1000 IP adresami může způsobit přetečení ARP cache, přičemž výpisová služba zabírá nadměrný výpočetní čas procesoru. Podobné příznaky je možno pozorovat i na routerech, které směrují mezi stroji s 9.2 a takovouto rozlehlou sítí. Navíc skript nesprávně detekuje nastavení realizovaná pomocí modulu pro službu lisa obsaženém v kontrolním centru KDE, takže takto učiněné změny nemají žádný efekt. (re: Bugzilla#5244).
Řešení: Pokud nechcete mít aktivní neustále procházení sítí, vypněte jako root službu lisa pomocí příkazu “service lisa stop” nebo “chkconfig lisa off”, popřípadě uložte aktualizovaný initscript do /etc/rc.d/init.d a restartujte službu lisa.

Popis problému: Při připojení USB webové kamery (některé modely od Philipsu a možná i od jiných výrobců) dojde k zatuhnutí systému. Příčina: V kernelu existuje chyba, která se projeví při automatickém natahování modulu snd-usb-audio. Řešení: Aktualizujte na jádro 2.4.22mdk, které najdete v aktualizacích pro Mandrake Linux.