Errata: Mechaniky LG a Mandrake 9.2

Byl zjištěn problém, který se týká instalace Mandrake Linuxu 9.2 z CD-ROM mechanik od LG. Jádro, které je obsaženo v Mandrake Linuxu 9.2 a jeho aktualizacích pošle CD-ROM mechanice příkaz FLUSH_CACHE, což má za následek přepsání firmware mechaniky a znemožnění její funkčnosti. Bohužel mnoho počítačů od Dellu (a možná i od dalších výrobců) obsahuje právě mechaniky od LG. Zatím není známo, že by se problém týkal i DVD-ROM/R/RW mechanik a CD-RW mechanik, nicméně vše závisí spíše na firmware konkrétního zařízení.

V současné době MandrakeSoft aktivně spolupracuje s výrobci počítačů a LG Electronics, aby se zjistilo, které systémy mají tento problém a které ne a také aby se našla dostupná řešení.

Příčinou výše uvedeného problému přepsání firmware mechaniky příkazem jádra FLUSH_CACHE je fakt, že LG CD-ROM mechaniky plně nepodléhají ATAPI specifikaci. Tato specifikace nepožaduje implementaci příkazu FLUSH_CACHE do mechaniky, přičemž správnou reakcí na tento příkaz by měla být chyba anebo by na příkaz mechanika neměla vůbec reagovat. Taktéž změna použití příkazu FLUSH_CACHE je v rozporu se specifikací, přičemž LG používá příkaz k modifikaci firmware mechaniky, a navíc nechce poskytnout přesné informace o tom, co příkaz přesně dělá. Příkaz FLUSH_COMMAND je určen výhradně pro CD-RW nebo DVD-RW mechaniky, ale CD-ROM mechaniky od LG ho interpretují jako příkaz UPLOAD_FIRMWARE.

Přestože uvedené CD-ROM mechaniky nepodléhají specifikaci, bylo uvolněno nové jádro (2.4.22-21mdk), které řeší tento problém, přičemž v krátké době budou k dipozici nová CD a ISO s tímto jádrem.

Pokud bude pro vaši mechaniku k dispozici aktualizovaný firmware od LG, proveďte aktualizaci před instalací Mandrake Linuxu 9.2. Pokud se však mechanika stane nefunkční, je oprava možná pouze u výrobce!

Pro určení výrobce a modelu vaší CD-ROM mechaniky můžete použít příkaz dmesg. Například, pokud je vaše CD-ROM připojena jako /dev/hdc, použijte příkaz “dmesg|grep hdc”. Pro zjištění detailů můžete použít hdparm (“hdparm -i /dev/hdc”), který by také měl ukázat verzi firmware (řetězec “FwRev”).

Model mechaniky a verzi firmware může též ukazovat hlášení BIOSu.

Pod Windows použijte pro získání informací utilitu, jako je např.NeroInfoTool.

Aktualizovaný seznam mechanik od LG a informaci, zda mají či nemají uvedený problém najdete na stránce http://www.mandrakelinux.com/en/lgerrata.php3.
(Překlad termínů: “affected” – má problém; “not affected” – nemá problém; “unknown status” – není známo, zda ano či ne; “firmware not reported” – nebyla hlášena verze firmware)

Poznámka: V závislosti na verzi firmware může dojít k situaci, kdy stejný model mechaniky má či nemá uvedený problém!