Mandrake Linux 10.0 Errata

Při instalaci nebo používání verze 10.0 jste se mohli setkat s některými problémy, které byly způsobeny specifickou konfigurací, jež nemohla být plně otestována. V případě, že se vás to týká, použijte záplaty a doporučení popsaná níže. Máte-li problémy s funkčností softwaru, aplikujte všechny dostupné opravy! Dokumentaci k verzi 10.0 najdete zde.

Poznámka: tento Errata dokument je společný pro Mandrakelinux 10.0 Community i Official. Problémy i jejich řešení potíže pocházejí z několika zdrojů: oficiálních Errata, dále z Proposed Errata z Mandrake TWiki webu a částečně také z těchto stránek a konference mandrake@mandrake.cz.

Mandrake Linux 10.0 Community – řešení problémů při instalaci systému

Mandrake Linux 10.0 Community – řešení problémů při používání systému

Problémy při instalaci

Popis problému: slyšel jsem o různých verzích Mandrake Linuxu 10.0, která z nich je správná a kolik má CD?
Vysvětlení: Mandrake Linuxu 10.0 Community, který byl oficiálně uvolněn pro všechny uživatele, má standardně tři CD. Členové MandrakeClubu mají přístup ještě k rozšiřujícímu čtvrtému CD. Členové s vyšším členstvím než “Silver” mají přístup i ke speciální edici na pět CD.

Mandrake 10.0, který lze koupit na těchto stránkách, obsahuje rozšířenou instalační sadu na pět CD. Kromě mnoha aplikací navíc jsou na něm i některé komerční aplikace a ovladače hardware připravené pro okamžité použití v Mandrake Linuxu.

Popis problému: po vložení CD číslo jedna a restartu se nespustí instalační proces.
Příčina: neznámá, je závislý na použitém hardwaru.
Řešení: spusťte instalaci z druhého CD a na hlášení instalačního programu, že v mechanice není instalační CD, vložte do mechaniky první CD a potvrďte Yes. Instalace tak proběhne se starším jádrem 2.4.25. Budete-li z nějakých důvodů chtít zahájit instalaci s jádrem 2.6.3, vytvořte si startovací disketu podle instrukcí v dokumentaci.

Popis problému: na některých počítačích se zasekne instalace, většinou hned ve fázi v detekce hardwaru (po úvodní fázi načítání).
Příčina: neznámá, je závislý na použitém hardwaru v kombinaci s linuxovým jádrem.
Řešení: zahajte instalaci znovu s přidaným parametrem noauto (viz manuál, strana 22). Hardware budete muset zadat ručně.

Popis problému: v počítači s SCSI mechanikou se během hlášení objeví chyba o čtení z tabulky disku.
Příčina: instalační program nevytvořil SCSI zařízení v adresáři /dev/
Řešení: až dojde k popsané chybě, přepněte se na příkazový řádek superuživatele (Ctrl+Alt+F2) a spusťte příkaz

mknod /dev/sr0 c 11 0

Poté se přepněte zpět do průběhu instalace a zvolte No. Detekce tabulky rozdělení disku pak proběhne znovu.

Popis problému: instalace na tomto notebooku se zasekne.
Příčina: problémy s ACPI.
Řešení: zahajte instalaci znovu s přidaným parametrem acpi=off (viz manuál, strana 22). Tento parametr přidejte i do /etc/lilo.conf po instalaci, jinak bude systém nestabilní. ACPI s tímto notebookem nepracuje správně.

Problémy při používání

Popis problému: jak je to s aktualizacemi Community verze? Co mám instalovat abych opravil funkčnost nebo získal záplaty na bezpečnostní problémy?
Příčina: Mandrake Linux používá od verze 10.0 nový model vývoje.
Řešení: základní informace o novém modelu vývoje Mandrake Linuxu získáte v tomto článku. Zároveň s tím se výrazně změnila struktura adresářů na mirrorech. Adresář s Community verzí nyní obsahuje i záplaty z verze Official a kromě toho přibývají aktualizace na obvyklých místech. Jako nejjednodušší při přístupu k síti je přidat adresář s Community verzí (.../Mandrakelinux/devel/10.0/i586/Mandrake/RPMS/) jako aktualizační zdroj a provést z něj aktualizace (urpmi --update --auto-select). Po tomto roku bude vaše verze funkčně shodná s verzí Official. Pozor, kompletní aktualizace mají velikost přes 850MB! Dále přidejte obvyklý zdroj aktualizací (nově v adresáři .../Mandrakelinux/official/updates/10.0/), který používejte obvyklým způsobem.

Pro uživatele na modemu jsou tyto opravy dostupné na UpdateCD.

Popis problému: po instalaci z rozšířené sady 5CD se může stát, že počítače s grafickými kartami NVidia nestartují do grafického prostředí. Stejná situace může nastat po instalaci firemních ovladačů z třetího CD této sady.
Příčina: špatně vytvořené závislosti modulů.
Řešení: přihlaste se jako uživatel root a spusťte po sobě příkazy

init 3
depmod -a
init 5

Řešením je také instalace poslední verze ovladačů ze stránek NVidie, viz například instrukce v dodávaném manuálu.

Popis problému: nefunguje touchpad Synaptics na notebooku.
Příčina: nejsou nainstalovány ovladače.
Řešení: v Contribu (nebo na sadě 5CD) je balíček synaptics, který nainstalujte. Obsahuje ovladač a také soubor /usr/share/doc/synaptics-0.12.3/INSTALL, kde je uveden příklad přesně toho, co je potřeba zapsat do konfiguračního souboru /etc/X11/XF86Config-4. Zkopírujte konfiguraci a upravte sekci ServerLayout tak, aby odkazovala na nové zařízení (vše je v návodu podrobně popsáno). Nezapomeňte na řádek

Load "synaptics"

do sekce “Modules”. Uložte soubor a nahrajte modul evdev příkazem

modprobe -a evdev

a restartujte XWindow. Jestli požíváte jádro 2.6, přidejte do souboru /etc/modprobe.preload řádek

  evdev

aby byl modul nahráván automaticky již při startu Mandrake Linuxu.

Popis problému: přehrávač Totem přehrává video černobíle na grafických kartách NVidia.
Příčina: špatně nastavené vyvážení barev.
Řešení: v menu Úpravy->Nastavení je záložka Zobrazení, kde můžete nastavení Totemu opravit. Podle posledních informací opraví toto nastavení i zobrazení u dalších přehrávačů (Mplayer atd.), chyba bude tedy v nastavení ovladače. Alternativním řešením je instalace poslední verze ovladačů z UpdateCD nebo stránek NVidie.

Popis problému: ovladač pro Eagle USB není přítomen na základní sadě se třemi CD a DrakConnect jej vyžaduje.
Řešení: stáhněte a nainstalujte si balíček eagle-usb-1.9.5-4mdk.rpm ještě před spuštěním DrakConnectu.

Popis problému: na některých počítačích s čipovou sadou VIA můžete pozorovat nekorektní chování USB zařízení a další problémy s USB .
Příčina: jádro nové řady 2.6 si špatně rozumí s hardwarem.
Řešení: přidejte parametry acpi=off noapic nolapic do řádku append k používanému jádru do souboru /etc/lilo.conf a zapište LILO příkazem lilo (jako root). Vypněte počítač a po dalším zapnutí by měly problémy zmizet. Případně použijte jádro 2.4 (viz manuál).

Popis problému: nelze vyrobit zaváděcí disketu pomocí DrakFloppy.
Příčina: jádro je příliš velké a na disketu se již nevleze.
Řešení: nemá řešení, ale omezení lze obejít. Příkazem /sbin/mkrescue --iso vyrobte ISO obraz, který lze vypálit na CD a použít pro zavádění místo diskety.

Popis problému: přestože se neměnil Windows oddíl, nelze po instalaci Mandrake Linuxu nastartovat systém Windows.
Příčina: není přesně známa.
Řešení: můžete se pokusit provést tyto dva kroky:

  • V BIOSu počítače změňte adresovací mód disku s Windows z hodnoty “Auto” na “LBA”.
  • Použijte záchrannou disketu (pro Windows 9x) nebo CD (Windows NT/2000/XP) a spusťte příkaz fdisk /MBR (Windows 9x) nebo fixmbr (Windows NT/2000/XP). Použít můžete také bootovací disk projektu Freedos.

Popis problému: u některých síťových karet Intel dojde k zastavení počítače při pokusu o nahrání modulu e1000.
Příčina: není známa, pravděpodobně jde o problém jádra.
Řešení: aplikujte dostupné opravy, nové jádro podle posledních zkušeností tento problém řeší.

Popis problému: při vypalování někdy ztuhne počítač.
Příčina: pravděpodobně používáte ide-scsi emulaci s jádrem řady 2.6, což není doporučeno.
Řešení: vypněte ide-scsi emulaci podle instrukcí v manuálu, strana 147.

Popis problému: prohlížeč Mozilla je anglický přesto, že systémový jazyk je čeština.
Příčina: v balíčku Mozilly chybí lokalizační soubory.
Řešení: spusťte Mozillu jako uživatel root a na stránce http://www.czilla.cz/l10n/ klepněte na odkaz “Mozilla 1.6”. Poté budou automaticky staženy a nainstalovány lokalizační soubory Mozilly. Dále je potřeba nastavit češtinu jako implicitní jazyk – postupujte podle pokynů zobrazených po dokončení instalace.

Popis problému: počítač se nevypíná, poslední hlášení je o chybě při deregistraci USB zařízení.
Příčina: problém způsobuje kolize balíčku hotplug s dodávaným jádrem.
Řešení: nainstalujte opravy z UpdateCD nebo FTP serveru. Alternativním dočasným řešením je odinstalovat balíček hotplug, přijdete však o funkčnost automatického připojování zařízení (např. flashdisky, fotoaparáty atd.).

Popis problému: na počítačích se “SMP” variantou jádra je problém s vypnutím.
Příčina: jádro má problémy s kombinací SMP a ACPI.
Řešení: přidejte parametry apm=power_off do řádku append k používanému jádru do souboru /etc/lilo.conf a zapište LILO příkazem lilo (jako root).

Popis problému: Ovládací centrum Mandrake má problémy s detekcí TV tuneru.
Příčina: chyba v aplikace DrakXTV.
Řešení: oficiální Errata: aplikujte dostupnou opravu (patch) jako root těmito příkazy:

# cd /usr/sbin
# patch -p0 < /cesta/k/souboru/drakxtv.patch

Oprava je již zahrnuta v opravných balíčcích pro verzi 10.0, proto doporučujeme provést aktualizaci systému například pomocí UpdateCD. Stává-li se, že TV tuner není při dalším startu k dispozici, proveďte jeho nastavení a poté vyjměte ze seznamu startujících služeb službu harddrake – detekci hardware.

Popis problému: nelze se spojit pomocí nastaveného ISDN spojení.
Příčina: ISDN podpora v aplikace DrakConnect obsahuje chybu a nedojde k zapsání potřebných údajů do konfiguračních souborů.
Řešení: oficiální Errata: aplikujte dostupnou opravu (patch) jako root těmito příkazy:

# cd /usr/sbin
# patch -p0 < /cesta/k/souboru/drakxtv.patch

Oprava je již zahrnuta v opravných balíčcích pro verzi 10.0, proto doporučujeme provést aktualizaci systému například pomocí UpdateCD.

Popis problému: zvuková karta Soundblaster Live je detekována správně, ale nehraje vůbec nebo hraje špatně.
Příčina: špatně zvolený ovladač zvukové karty.
Řešení: v Ovládacím centru Mandrake, sekci Hardware klepněte na zvukovou kartu a následně zvolte Spustit nástroj pro nastavení. V něm změnte nastavený ovladač emu10k na snd-emu10k. Úpravu lze provést také záměnou ovladače v souboru /etc/modprobe.conf.

Popis problému: zvukový výstup z počítače je potichý, přestože jsou ovladače “master” i “pcm” nastaveny na maximum.
Příčina: špatné nastavení hlasitosti, projevuje se hlavně u integrovaných zvukových karet.
Řešení: spusťte aplikaci Kmix (nebo jiné nastavení zvuku) a pokuste se zvýšit hodnotu některého ovladače úplně vpravo. Bohužel mívají různá označení, nezbývá než je vyzkoušet a zjistit, který z nich má vliv na výslednou hlasitost. Nenastavujte jej na maximum, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku.

Popis problému: zvuková karta píská nebo vydává nepříjemný tón.
Příčina: špatné nastavení hlasitosti.
Řešení: spusťte aplikaci Kmix (nebo jiné nastavení zvuku) a pokuste se snížit hodnotu některého ovladače úplně vpravo. Mívají různá označení (např. AC97), nezbývá než je vyzkoušet a zjistit, který z nich má na nepříjemný zvukový projev vliv.

Popis problému: při pokusu o kopírování CD hlásí program k3b, že nebyl nalezen ovladač pro cdrdao.
Příčina: špatně nastavené k3b.
Řešení: v menu Nastavení zvolte položku Nastavit: K3b a následně záložku Zařízení. U mechaniky klepněte na parametr auto (řádek Cdrdao ovladač) a z nabízených možností zvolte typ generic-mmc nebo v případě potřeby konkrétní jiný typ.