Mandrake Linux 9.0 – errata

Někteří uživatelé zaznamenali při instalaci nebo používání verze 9.0 problémy, které jsou způsobeny specifickou konfigurací, která nemohla být plně otestována. Při řešení těchto problémů použijte níže vedené opravy a doporučení.

Poznámka k používání opravných souborů (patchů): Při použití jakéhokoli ze souborů patch.pl, které jsou uvedeny níže, musíte zkopírovat příslušný soubor na disketu se jménem patch.pl. Potom je třeba nastartovat z bootovacího CD s uvedením příkazu “patch” ve startovacím dialogu (dostanete se do něj stisknutím F1 na startovací obrazovce), přičemž disketa obsahující patch musí být vložena v disketové mechanice. Pokud bootujete z diskety namísto z CD, zkopírujte soubor patch.pl na tuto disketu a opět zadejte do startovacího dialogu příkaz “patch”.

Mandrake Linux 9.0 – řešení problémů při instalaci systému

Mandrake Linux 9.0 – řešení problémů při používání systému

Problémy při instalaci

Popis chyby: V případě použití raid jako / na stroji, který měl tuto funkci před instalací zapnutou, selže bootování nově instalovaného systému.
Příčina: Instalační program poškodí při pokusu o detekci raidu soubor /etc/raidtab.
Řešení: Pomocí formátování vytvořte disketu s DOSovským souborovým systémem (v Linuxu použijte příkaz “mkdosfs /dev/fd0”). Na tuto disketu zkopírujte tento soubor patch.pl a nabootujte systém z instalačního CD1. Během bootování stiskněte F1, vložte disketu se souborem patch.pl do mechaniky a v dialogovém okně zadejte “patch”. Dále pokračujte v instalaci obvyklým způsobem.

Popis chyby: Instalace založená na blank.img nefunguje (An error occured failde to get /lib/modules.cz?).
Příčina: Kód práce s moduly je v instalaci verze 9.0 odlišný od verze 8.2, přičemž není dále kompatibilní s i nstalací pomocí blank.img.
Řešení: Stáhněte si opravený blank.img a speciální ISO, které obsahuje pouze instalační program.

md5sum pro ISO je: 7845b7641192cd897bb4dc70df41a39f blank.iso

Popis chyby: Instalační problémy na procesorech VIA C3 (chyba při instalaci Xfree86 nebo jiných balíčků).
Příčina: Kernel nesprávně hlásí kompatibilitu s procesory Intel.
Řešení: Pro úspěšnou instalaci použijte image bootovací diskety /images/alternatives/cdrom.img-2.2.19-BADZ5 na prvním CD (nebo jakýkoli jiný .img s jádrem 2.2.19, např.pro síťovou instalaci atd.); až budete dotázáni na heslo root, přejděte pomocí CTRL-ALT-F2 do konzole #2 a napiště “rm -rf /mnt/lib/i686“, potom přejděte zpět do konzole #7 (CTRL-ALT-F7) a dokončete instalaci.

Popis chyby: Na strojích s Compaq Smart Array controllerem instalační program nemůže nainstalovat ovladač “sym53c8xx”.
Příčina: Ovladač Smart Array je chybně detekován jako ovladač “sym53c8xx”.
Řešení: Pomocí formátování vytvořte disketu s DOSovským souborovým systémem (v Linuxu použijte příkaz “mkdosfs /dev/fd0”). Na tuto disketu zkopírujte tento soubor patch.pl . Na tu samou disketu také zkopírujte balíček ldetect-0.4.6-7.cpqarray.1amdk.i586.rpm. Vyjměte disketu, restarujte a nabootujte z Mandrake Linux 9.0 CD1. Během bootování stiskněte F1, vložte disketu se souborem patch.pl do mechaniky a v dialogovém okně zadejte “patch”. Dále pokračujte v instalaci až do dotazu na heslo root. Zde se přepněte do konzole #2 (CTRL-ALT-F2) a zadejte následující sekvenci příkazů

 # chroot /mnt
 # mount /dev/fd0 /mnt/floppy
 # rpm -Fvh /mnt/floppy/ldetect*
 # umount /mnt/floppy
 # exit

Potom přejděte zpět do konzole #7 (CTRL-ALT-F7) a dokončete instalaci.

Popis chyby: Zvýrazněné znaky jsou během instalace v dánštině nečitelné.
Příčina: Soubor překladu, který kódovaný v utf8, je deklarovaný jako latin1.
Řešení: Pomocí formátování vytvořte disketu s DOSovským souborovým systémem (v Linuxu použijte příkaz “mkdosfs /dev/fd0”). Na tuto disketu zkopírujte tento soubor patch.pl spolu se souborem da_mo.gz. Vyjměte disketu, restarujte a nabootujte z Mandrake Linux 9.0 CD1. Během bootování stiskněte F1, vložte disketu se souborem patch.pl do mechaniky a v dialogovém okně zadejte “patch”. Potom pokračujte v obvyklé instalaci. Tento postup nefunguje při instalaci z NFS a z CD na strojích s méně než 52MB operační paměti.

Popis chyby: Při instalaci grafické karty Nvidia na některých specifických monitorech je špatně zkonfigurováno X11, které z tohoto důvodu nenastartuje.
Příčina: Instalační program chybně detekuje Plug’n Play monitor a nesprávně ho zadá v sekci Monitor souboru XF86Config-4.
Řešení: Pomocí formátování vytvořte disketu s DOSovským souborovým systémem (v Linuxu použijte příkaz “mkdosfs /dev/fd0”). Na tuto disketu zkopírujte tento soubor patch.pl. Vyjměte disketu, restarujte a nabootujte z Mandrake Linux 9.0 CD1. Během bootování stiskněte F1, vložte disketu se souborem patch.pl do mechaniky a v dialogovém okně zadejte “patch”. Potom pokračujte v obvyklé instalaci.

Popis chyby: Při změně typu myši z jednoduchého PS/2 na PS/2 s kolečkem se myš začne chovat nekorektním způsobem.
Příčina: Není přesně známa. Některé myši se začnou chovat normálně po testu (zatočení kolečkem). U některých myší tento způsob nefunguje.
Řešení: Pomocí formátování vytvořte disketu s DOSovským souborovým systémem (v Linuxu použijte příkaz “mkdosfs /dev/fd0”). Na tuto disketu zkopírujte tento soubor patch.pl. Vyjměte disketu, restarujte a nabootujte z Mandrake Linux 9.0 CD1. Během bootování stiskněte F1, vložte disketu se souborem patch.pl do mechaniky a v dialogovém okně zadejte “patch”. Potom pokračujte v obvyklé instalaci.

Popis chyby:V případě, že je nutno při instalaci použít dodatečné nebo aktualizované moduly jádra pomocí parametru “expert” nebo “updatemodules” zadaných při bootování, selže instalace hned na začátku při čtení diskety s moduly.
Příčina: Na bootdisku schází ovladač jádra floppy.o.
Řešení: Stáhněte si jeden z modifikovaných bootdisků a použijte jej namísto stávajícího. Můžete si ověřit md5sum.

dd5ae99afe8df56ce518fd7dbee745e7 cdrom.img
a1ba6ca8fe615f5a16d25076e181c967 network.img
84ab02bd872d6cc5618d4e6d99d59466 other.img
00c6e5e8dcdf5769760efdc3f88e479b usb.img
393fabfbd8b3ec5b37224ee2e7831b6e pcmcia.img

Problémy při používání

Popis chyby: Některé zvukové karty zamrznou s OSS ovladači, které jsou defaultně nastaveny v pcitable.
Příčina: Nforce zvukovky jsou velmi podobné i810 audio chipům, takže by měly bezchybně pracovat s OSS nebo alsa i810 ovladači. V případě některých základních desek však nefungují správně.
Řešení: Instalujte balíček NVIDIA_nforce (který je vytvořen pomocí rpmsrate, v případě, že je příslušný hardware přítomný v počítači). Pomocí formátování vytvořte disketu s DOSovským souborovým systémem (v Linuxu použijte příkaz “mkdosfs /dev/fd0”). Na tuto disketu zkopírujte tento soubor patch.pl. Vyjměte disketu, restarujte a nabootujte z Mandrake Linux 9.0 CD1. Během bootování stiskněte F1, vložte disketu se souborem patch.pl do mechaniky a v dialogovém okně zadejte “patch”. Potom pokračujte v obvyklé instalaci. Tento postup nahradí ovladač i810 proprietárním ovladačem nvaudio.o. Pokud máte již systém 9.0 nainstalovaný a nechcete ho přeinstalovávat, nabootujte do single módu a proveďte následující příkaz:

 perl -pi -e 's/i810_audio/nvaudio/g' /etc/modules.conf

Popis chyby: Xka po krátké době nepoužívání zatuhnou. Kursor myši se sice pohybuje, ale jakékoli příkazy klávesnice jsou ignorovány.
Příčina: Podpora DRI je pro karty s chipem rage-128 (a možná i jiné) nestabilní.
Řešení: Přihlaste se jako root a modifikujte soubor /etc/X11/XF86Config-4 tím, že okomentjete nebo zcela odstraníte následující řádku:

 Load "dri"

Restartujte X server.

Popis chyby: Systém bez zřejmých příčin zamrzne nebo je automaticky zastaven po znovuspuštění Xfree86.
Příčina: Některé základní desky nefungují dobře při zapnuté podpoře APIC v jádře.
Řešení: Nabootujte s volbou “noapic” v LILO promptu. Jestliže to pomůže, modifikujte /etc/lilo.conf přidáním volby “noapic” na řádce append= . Pod rootem v příkazovém řádku spusťte “lilo”, aby došlo k zapsání změny.

Popis chyby: Při použití urpmi nebo rpmdrake systém před přístupem na CD nahlásí chybu, že balíček nebyl nalezen.
Příčina: Instalační program špatně zkonfiguroval popis média s dodatkovými balíčky.
Řešení: Vložte Instalační CD 1 a jako root proveďte příkaz “urpmi.update cdrom8“.

Popis chyby: Postfix nedokáže po příchozím připojení najít DNS.
Příčina: Chybějící symbolické odkazy v chroot, /var/spool/postfix/lib.
Řešení: Jako root proveďte následující příkaz: “ldconfig -n /var/spool/postfix/lib“.

Popis chyby:Je-li v počítači síťová karta pro připojení k lokální síti a modem pro přístup k Internetu, nefunguje připojení na Internet.
Příčina: utilita DrakConnect se špatně zeptá na nastavení gateway, v důsledku čehož nemůže ppp nastavit standardní směrování na modem.
Řešení: Jako uživatel root editujte soubor /etc/sysconfig/network a odstraňte řádek s položkou GATEWAY.

Popis chyby: Mozilla pro tisk stránek nebo emailů používá jako výchozí příkaz “lpr”. Pokud změníte nastavení a ukončíte a znovu spustíte Mozillu, vaše nastavení je ztraceno.
Příčina: Tato chyba, kterou obsahuje Mozillla v Mandrake 9.0 byla opravena ve verzi Mozilly 1.2.
Řešení:Pokud používáte pouze Xka (ne textovou konzoli), vykonejte (jako root) následující příkaz “update-alternatives –config lpr” a zvolte “/usr/bin/lpr-kprinter” nebo “/usr/bin/lpr-xpp” jako náhradu “lpr”, abyste pokaždé, když aplikace zavolá “lpr”, dostali grafické rozhraní. Pokud nepoužíváte výhradně Xka, měli byste spustit “xpp” nebo “kprinter” (z příkazové řádky nebo pomocí menu), vybrat tiskárnu a potom (v xpp), kliknout na “Volby” a v dialogu “Tato tiskárna jako výchozí”. Tímto způsobem použije Mozilla vždy při zavolání příkazu “lpr” korektní tiskárnu. Pokud u “xpp nebo “kprinteru” uložíte nastavení, “lpr” je následně vždy použije.

Popis chyby: ECN je umožněno a není možné načíst některé webové stránky, které ECN nepodporují.
Příčina: Jádro má implementovanou podporu ECN, která nemůže být odstraněna během upgrade. Soubor /etc/sysctl.conf je konfigurační soubor a jako takový není měněn během upgrade ze starších verzí Mandrake Linuxu.
Řešení: Jako root upravte /etc/sysctl tím, že nakonec souboru přidáte “net.ipv4.tcp_ecn = 0”. Uložte soubor a k aktivaci změny spusťte příkaz “sysctl -p”.

Popis chyby: WindowMaker se spustí, ale při startu nahlásí chybu, přičemž v menu nejsou dostupné žádné položky.
Příčina: Z nějakého důvodu není příkaz update-alternatives v balíčku gcc-cpp vykonán správně.
Řešení: Jako root ručně spusťte příkaz update-alternatives: “update-alternatives –install /usr/bin/cpp cpp /usr/bin/cpp-3.2 10 –slave /lib/cpp lib_cpp /usr/bin/cpp-3.2“. Potom zkontrolujte, zda existuje /etc/alternatives/lib_cpp. Pokud toto nefunguje, ručně vytvořte odkaz pomocí “ln -sf /usr/bin/cpp-3.2 /etc/alternatives/lib_cpp“.