Mandrakelinux 10.1 Official Errata

Při instalaci nebo používání Mandrakelinuxu verze 10.1 jste se mohli setkat s některými problémy, které byly způsobeny specifickou konfigurací, jež nemohla být plně otestována. V případě, že se vás to týká, použijte záplaty a doporučení popsaná níže. Máte-li problémy s funkčností softwaru, aplikujte všechny dostupné opravy! Dokumentaci k verzi 10.1 najdete zde.

Poznámka: uživatelům Community verze Mandrakelinuxu 10.1 je doporučeno aktualizovat systém na verzi 10.1 Official. Official verzi naleznete například v našem shopu.

Tento Errata dokument je určen pro Mandrakelinux 10.1 Official. Problémy i jejich řešení potíže pocházejí z několika zdrojů: oficiálních Errata, dále z Release notes z Mandrakelinux Wiki webu a částečně také z těcho stránek a konference mandrake@mandrake.cz.

Mandrake Linux 10.1 Official – řešení problémů při instalaci systému

Mandrake Linux 10.1 Official – řešení problémů při používání systému

Problémy při instalaci

Popis problému: slyšel jsem o různých verzích Mandrakelinuxu 10.1, která z nich je správná a kolik má CD?
Vysvětlení: Mandrakelinuxu 10.1 Official, který byl oficiálně uvolněn pro všechny uživatele, má standardně tři CD. Členové MandrakeClubu mají přístup ještě k rozšiřujícímu čtvrtému CD. Členové s vyšším členstvím než “Silver” mají přístup i ke speciální edici PowerPack na šesti CD.

Mandrakelinux 10.1 CZ, který lze koupit na těchto stránkách, obsahuje rozšířenou instalační sadu na čtyři CD a nebo dvě DVD a vychází ze speciální edice PowerPack. Kromě mnoha aplikací navíc jsou na něm i některé komerční aplikace a ovladače hardware připravené pro okamžité použití v Mandrakelinuxu.

Informace pro uživatele CD verzí Mandrakelinuxu 10.1 CZ: Mandrakelinux dodávaný pouze na CDROM se liší podle počtu médií – existují verze se třemi a čtyřmi médii. Tato média nejsou shodná s volně šiřitelnou verzí Mandrakelinuxu, vychází z edice PowerPack. Budete-li při instalaci systému dotázáni na čtvrté CD a v balení jej nemáte, přeskočte jednoduše instalaci z tohoto média. Tato vlastnost není na závadu – čtvrté CD obsahuje pouze některé méně důležité a nebo vývojové balíčky. Pouze po instalaci odstraňte toto CD ze zdrojů software, aby vám Správce software nenabízel jeho obsah k instalaci. Detaily hledejte v kapitole “Správa software pomocí Ovládacího centra Mandrake, str. 206”.

Informace pro uživatele DVD verze Mandrakelinuxu 10.1 CZ: druhé DVD jsme z praktických důvodů nepřidali do zdrojů software dostupných již při instalaci. Po startu systému musíte tyto zdroje umístěné na DVD v adresářích media/contrib2/ a media/plf/ přidat ručně, viz kapitola “Správa software v Mandrakelinuxu, str. 203”. Archív PLF není kompletní, z právních důvodů musely být vyjmuty některé balíčky. Kompletní archív a informace najdete na adrese http://plf.zarb.org.

Problémy při používání systému

Popis problému: při přihlášení nebo při práci v Konsoli se špatně zobrazují písmena s diakritikou.
Vysvětlení: aplikace používají nesprávné fonty.
Řešení: musíte změnit nastavení písma v Ovládacím centru KDE. Základní informace o něm najdete v kapitole “Ovládací centrum KDE, str. 107”. Vyberte Systém -> Správce přihlášení, pak spusťte Administrátorský režim a zadejte heslo uživatele root. Poté zaměňte v záložce Písmo obecná písma “Sans’ za nějaká konkrétní písma, jako například “Nimbus Sans L” nebo “Luxi Sans”.

Jsou-li špatně zobrazovány české znaky v Konsoli pro KDE, vyberte v menu Nastavení -> Písmo -> Vlastní a nastavte písmo, které je v pořádku (např. “Console”). Nezapomeňte uložit nastavení Konsole i pro příště.

Popis problému: někteří uživatelé narazili na problémy se zařízeními, která se připojují za chodu jako např. špatná, případně vůbec žádná detekce připojených zařízení. Ve s starší verzi Mandrakelinuxu mohlo být vše v pořádku.
Vysvětlení: problém může být s velkou pravděpodobností způsoben nový způsobem obsluhy těchto událostí pomocí tzv. “udev”.
Řešení: velké množství problémů řeší nové balíčky s udev a nové jádro 2.6.8.1-24, které najdete na Aktualizačním CD. Aktualizovat lze i samozřejmě také z Internetu, detaily naleznete v uživatelské dokumentaci k Mandrakelinuxu.

Pokud jste prováděli aktualizaci Mandrakelinuxu na verzi 10.1, zkontrolujte, zda máte vypnut devfs, což zajistí parametr devfs=nomount v souboru /etc/lilo.conf, viz kapitola “Zavaděč, str. 179”. Dále musí být nainstalován balíček udev (kapitola “Správa software v Mandrakelinuxu, str. 207”), a služba udev se musí spouštět při startu (kapitola “Spouštění služeb, str. 196”.)

Alternativou pro zkušenějšího uživatele je vrátit se ke způsobu obsluhy pomocí “devfs”, který byl používaný v předchozích verzích Mandrakelinuxu. Přidejte k používanému jádru parametr devfs=mount – jak na to zjistíte v kapitole “Zavaděč, str. 179”. Poté nainstalujte balíček devfsd a zkontrolujte, zda se bude při startu vypnuta služba “udev” a místo ní se musí spouštět služba “devfsd” (kapitola “Spouštění služeb, str. 196”). Změna se projeví až po novém startu systému.

Popis problému: ve standardní instalaci Mandrakelinuxu 10.1 jsou potíže s DRI u ovladače i830, který obsluhuje integrované grafické karty Intel. V logu X.org je přitom vše v pořádku a obsahuje hlášení o úspěšném zavedení DRI.
Vysvětlení: chyba je v ovladači i830 v systému X.org verze 6.7.0.
Řešení: Chcete-li používat DRI, doporučujeme aktualizovat X.org na verzi 6.8.1, která je dodávána na CD i DVD verzi Mandrakelinuxu 10.1 CZ. Informace o přidání zdrojů software a instalaci aplikací hledejte v kapitole “Správa software pomocí Ovládacího centra Mandrake, str. 206”.

Popis problému: při instalaci originálních ovladačů od NVidie se vyskytují problémy – některé ovladače nejdou nainstalovat, jiné po restartu nefungují.
Vysvětlení: problémů je více, pravděpodobně někde mezi jádrem a ovladači.
Řešení: ovladače řady (verze) 6106 a 6111 nejdou z originálních balíků vůbec nainstalovat, neproběhne kompilace jaderného modulu. Je-li k dispozici novější verze ovladačů, zkuste ji použít a nebo naopak – použijte starší verzi, než verze výše uvedené.

Stává-li se, že po instalaci ovladačů grafický režim funguje, ale po restartu ne, proveďte jako root tento příkaz:

echo "nvidia" >> /etc/modprobe.preload

Tím zajistíte nahrání správneho modulu (ovladače) při startu Mandrakelinuxu a grafický režim pojede bez potíží.

Popis problému: u mechanik Samsung SM-352B byly hlášeny problémy při vypalování CD a to i přesto, že v předchozích verzích bylo bezproblémové. Poznámka: přesný typ mechaniky zjistíte například v nastavení programu K3B.
Vysvětlení: problém vzniká ve firmware mechaniky.
Řešení: chybu odstraníte aktualizací firmware mechaniky ze stránek http://www.samsung.com/Support.

Popis problému: u některých základních desek (čipová sada NVidia) se plní logy hlášeními jádra o diskové aktivitě.
Vysvětlení: díky chybě v modulu nv_sata je zaznamenávána každá aktivita na SATA řadičích od NVidie.
Řešení: vypněte nepoužívané SATA kanály v BIOSu počítače.

Popis problému: nefunguje Antihill (systém pro hlášení chyb v Mandrakelinuxu).
Vysvětlení: po vydání verze 10.1 bylo oznámeno ukončení systému Antihill, který sloužil k hlášení chyb ve vydaných verzích Mandrakelinuxu (viz manuál, str. 12 a 273).
Řešení: všechny chyby nyní hlaste do systému Bugzilla na adrese http://qa.mandrakesoft.com.