Mandrakemove 2 CZ Errata

Při používání Mandrakemove 2 CZ jste se mohli setkat s některými problémy, které byly způsobeny specifickou konfigurací, jež nemohla být plně otestována. V případě jiných potíží prostudujte elektronickou dokumentaci k Mandrakemove 2 CZ, kterou najdete zde.

Mandrakemove 2 CZ – řešení problémů při používání systému

Problémy při používání

Popis problému: nefunguje flash v prohlížeči Mozilla.
Příčina: chyba se týká pouze českém prostředí, kde je způsobena chybějícími soubory v adresáři nové Mozilly. Kromě flashe se může projevit nefunkční Javou případně špatnou manipulací s PDF soubory.
Řešení: nejdříve spusťte příkazový řádek: stiskněte Alt+F2, napište konsole a stiskněte Enter. V něm proveďte příkaz

 cp -R --dereference /usr/lib/mozilla/plugins .mozilla/

Po nakopírování souborů a novém spuštění Mozilly budou funkční všechny pluginy tak, jako v jiných prohlížečích Mandrakemove.

Poznámka: pokud má uživatel USB klíč a na něm uloženou konfiguraci, zůstanou potřebné soubory na místě i při dalším spuštění Mandrakemove.

Popis problému: vložil jsem CD do počítače a nic se nespouští.
Příčina: pravděpodobně došlo k vložení CD během běhu jiného operačního systému – Windows.
Řešení: Mandrakemove nelze běžně spouštět z prostředí jiného operačního systému. Jde o samostatný systém, který se zavádí ihned po startu počítače z CD média, takže pro jeho spuštění je potřeba Windows restartovat. Více informací naleznete v přiložené dokumentaci.

Popis problému: přestože jsem vypálil ISO obraz na CD a ve Windows ho vidím, Mandrakemove se nespouští.
Příčina: ISO obraz byl na médium zapsán jako soubor s daty, nikoliv jako obraz.
Řešení: dodaný ISO soubor je tzv. obraz CD a proto je nutno jej na CD zapsat jako “obraz”. Hledejte ve vypalovacím software funkci podobnou něčemu jako “vypálit obraz” a zadejte jí dodaný ISO obraz. Teprve potom je Mandrakemove vypálen správně.

Popis problému: stáhl jsem si aplikaci X, jak ji nainstaluji, když nemám správce software?
Příčina: Správce software není přítomen záměrně – protože systém běží z CD, nelze na něj instalovat software.
Řešení: software opravdu nelze jednoduše instalovat. Určité možnosti skýtají konfigurace s podporou USB klíče, ale i tak jde o záležitost spíše pro odborníky. Omezení je dáno právě během z CD bez nutnosti instalace. Chcete-li běžný systém, nainstalujte si na disk plnou verzi Mandrakelinuxu.