Mandriva Linux 2007 errata – seznam známých chyb a jejich řešení

Tato stránka obsahuje seznam chyb a problémů Mandriva Linuxu 2007 setříděný do různých kategorií. Najdete zde informace o známých problémech s tímto systémem a (jestliže jsou známy) i informace, jak tyto problémy odstranit nebo obejít. Podívejte se proto do obsahu, je-li tam váš problém uveden, a dále postupujte podle instrukcí. Máte-li jiný problém se systémem, zkuste se zeptat v našich diskusích. S překladem anglické verze errata (originál) pomáhali Adam Rambousek a Jirka Novotný.

Errata dokument je průběžně aktualizován tak, aby byl ve shodě s již zmíněnou původní verzí (ta se vyvíjí podle aktuálního stavu). Hledáte-li další informace k této verzi, podívejte se také na poznámky k vydání – ReleaseNotes (anglicky) – které obsahují více obecnějších informací o Mandriva Linuxu verze 2007. Chyby v errata dokumentu hlaste e-mailem na tuto adresu.


Obsah:


Informace pro uživatele Mandriva Linuxu 2007 CZ

Tato část errata obsahuje chyby specifické pro české produkty Mandriva Linux 2007 CZ. Uživatelů jiných verzí (například One nebo Free) se chyby netýkat nemusí.

Chybějící lokalizace některých programů

Díky nedostatku místa, které tentokrát zabraly bonusy navíc, se na DVD média české verze nedostaly české a slovenské lokalizace některých programů. Tuto chybu se díky nedopatření podařilo odhalit až po výrobě médií. Přestože jde o chybu nepříjemnou a viditelnou, její řešení je naštěstí velmi jednoduché. Balíčky s lokalizací si musíte stáhnout a nainstalovat do vašeho systému.

Dále jsou uvedeny aplikace pro české a slovenské uživatele, ke kterým lokalizace na médiích chybí. U každé aplikace je uveden přímý odkaz na lokalizaci pro 32 a 64bitovou verzi Mandriva Linuxu 2007. Klepnutím na odkaz se lokalizace stáhne a bude automaticky nabídnuta k instalaci (vyžadováno je heslo root). Po instalaci bude již vybraná aplikace mluvit česky/slovensky a balíčky s lokalizací budou také automaticky aktualizovány. Poznámka: v případě problémů s prvním odkazem použijte ten druhý (jde o jiný server uvedený právě pro případ problémů).

Upozornění: uvedené odkazy použijte pouze v případě, že jste systém ještě neaktualizovali z Internetu. (odkazují totiž na původní balíčky distribuce, zatímco v aktualizacích už jsou balíčky nové a navíc se mění). V opačném případě nainstalujte potřebné lokalizace tak, že si ve Správci softwaru najděte a nainstalujte potřebný balíček podle jména, které je u každého programu níže uvedeno.

Balíčky pro české uživatele:

 • Mozilla Firefox: česká lokalizace pro webový prohlížeč Mozilla Firefox, balíček mozilla-firefox-cs, velikost 159 kB. 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2.
 • Mozilla Thunderbird: česká lokalizace pro poštovní klient Mozilla Thunderbird, balíček mozilla-thunderbird-cs, velikost 197 kB. 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2.
 • KOffice: česká lokalizace pro kancelářský balík KOffice, balíček koffice-l10n-cs, velikost 222 kB. 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2.
 • Další české komponenty: slovník pro aspell – český slovník pro aspell si nainstalujte pouze když víte, že jej používáte, většina programů totiž používá myspell, který už na médiích je (balíček aspell-cs, velikost 2,5 MB, 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2); lokalizace doplnku Enigmail pro Thunderbird (balíček mozilla-thunderbird-enigmail-cs, velikost 34 kB, 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2); a konečně české manuálové stránky (balíček man-pages-cs, velikost 345 kB, 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2).

Balíčky pro slovenské uživatele:

 • Mozilla Firefox: slovenská lokalizace pro webový prohlížeč Mozilla Firefox, balíček mozilla-firefox-cs, 159 kB. 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2.
 • Mozilla Thunderbird: slovenská lokalizace pro poštovní klient Mozilla Thunderbird, balíček mozilla-firefox-sk, velikost 160 kB. 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2.
 • KOffice: slovenská lokalizace pro kancelářský balík KOffice balíček koffice-l10n-sk, velikost 823 kB. 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2.
 • Další slovenské komponenty: slovník pro aspell – slovenský slovník pro aspell si nainstalujte pouze když víte, že jej používáte. Většina programů totiž používá slovník myspell, který už na médiích je (balíček aspell-sk, velikost 5,7 MB, 32bitová edice: mirror1, mirror2, 64bitová edice: mirror1, mirror2).

Instalace

Obecné instrukce: v případě problémů s instalací je často nutné předat jádru nějaké parametry. Zadat tyto parametry při instalaci je snadné, stačí načíst instalační program jako obvykle. Hned u první volby, kde se instalátor ptá, co se vlastně bude dělat a nabízí možnosti jako “Boot from Hard Disk”, “Installation”, označte “Installation” a pak jen dopište požadovaný parametr. Napsaný parametr se objeví i v textovém poli “Boot Options” v dolní části obrazovky. Po zadání požadovaného parametru stiskněte klávesu Enter.

 • Problémy při načítání OS mohou souviset s chybami u MSI přerušení; tato lze zakázat parametrem pci=nomsi.
 • Někdy může mít nepříznivý vliv podpora PNP (Plug ‘n’ Play). V takovém případě při startu předejte jádru parametry pnpacpi=off pnpbios=off. Jedná se o známý problém u počítače Dell Optiplex sx280. Viz chyba #23279.
 • Při instalaci může selhat nastavení síťových rozhraní, která vyžadují DKMS balíčky. Problém způsobuje instalátor, který špatně určil instalovaný ovladač. Taková rozhraní je nutné po instalaci nastavit ručně.

Instalace z FTP

Návrat k předchozímu kroku při tomto typu instalace způsobí, že instalační program začne používat cesty typu i586//install/stage2/mdkinst.clp, což může některé FTP servery zahltit. Chcete-li instalovat z FTP, nepoužívejte klasické médium, ale použijte boot.iso, který najdete na svých médiích případně na FTP serverech (32 bitů) a 64 bitů).


Jádro

Obecné instrukce: v případě problémů s jádrem je často nutné předat jádru nějaké parametry. Parametry, které jsou předávány jádru při každém startu OS, se nastavují v Ovládacím centru Mandriva Linuxu, záložka Start počítače. Po klepnutí na položku Nastavení způsobu zavedení systému je nutné klepnout na tlačítko Další, vybrat v menu položku, která se obvykle volí při startu OS (obvykle to je prostě ‘linux’) a klepnout na ‘Změnit’. Pak už jen stačí dopsat požadované parametry jádra do textového pole ‘Připojit’ a klepnout na postupně na tlačítka OK a ‘Ukončit’.

 • Režim adresace paměti PAE, který používá jádro kernel-enterprise kvůli podpoře fyzické paměti nad 4 GB, není v současnosti kompatibilní s uspáváním/probouzením pomocí ACPI. Tento problém zřejmě bude vyřešen v další verzi AGPovladače od Intelu.
 • Problémy se stabilitou XFS: v současnosti XFS není podporovaným souborovým systémem pro kernel-2.6.17; příslušné aktualizace by měly následovat brzy po zlepšení podpory v jádře. Nyní vám ho nedoporučujeme používat.
 • Problémy s JFS při instalaci: program mkjfs může přerušit instalaci, obsahuje-li disk oddíl typu ReiserFS.

Pomalý internet (hlavně při prohlížení webu)

To je známý problém u všech linuxových distribucí, které mají povoleno IPv6 (nový standard pro síťovou adresaci, který používá mnohem větší množinu možných adres. Starý standard IPv4 používá všem dobře známý formát typu 216.105.167.65). Některé sítě nebo systémy se se zapnutým IPv6 nemusí vyrovnat. Při zdánlivě bezdůvodné vysoké odezvě z Internetu – zvláště při prohlížení webu – může pomoci vypnout IPv6. Stačí přidat následující řádek na konec souboru /etc/sysconfig/network a restartovat počítač.

NETWORKING_IPV6=no

Jestliže tento zásah nepomůže, je tu další možnost. Většina linuxových distribucí, včetně Mandrivy, mají v jádře povoleno tzv. TCP window scaling, což zrychluje připojení do sítě s vyšší rychlostí a odezvou. V jádře 2.6.17 ale došlo ke změně výchozích hodnot pro TCP window scaling, což se u některých uživatelů projevuje velice pomalým spojením s některými servery na Internetu. Je možné si případný problém ověřit vypnutím TCP window scaling a to tímto příkazem:

sysctl -w net.ipv4.tcp_window_scaling=0

Pokud problém zmizel, je možné tuto volbu zadat natrvalo a to přidáním tohoto řádku do souboru /etc/sysctl.conf:

net.ipv4.tcp_window_scaling=0

Tím se TCP window scaling deaktivuje při každém startu počítače. Při využívání velmi rychlého síťového připojení – např. častý přenos souborů přes místní 100 Mbit nebo 1 Gbit síť – je možné zaznamenat nižší rychlost; v tom případě lze zkusit obnovení výchozího nastavení pro starší jádra, než 2.6.17. Pak se do souboru /etc/sysctl.conf bude přidávat tento řádek, namísto výše uvedeného:

net.ipv4.tcp_rmem=4096 87380 174760

Při každém startu pak dojde ke změně výchozího nastavení window scaling.

Problémy se síťí/FireWire u notebooků Zepto/Compal včetně Znote 6515WD

Na těchto počítačích nebude fungovat síť a dostanete hlášení “Disabling IRQ# 11” (nebo nějaké podobné). Po instalaci lze problém napravit několika změnami v souboru /etc/modprobe.conf, kam přidejte následující řádky:

blacklist ohci1394
blacklist ieee1394

U notebooku Zepto / Compal Znote 6515WD se zvuk ozývá vždy z reproduktorů

U tohoto notebooku se zvuk ozývá vždy jen ze zabudovaných reproduktorů, i když jsou v konektoru pro zvukový výstup zapojená sluchátka nebo jiné reproduktory. Pro přepínání mezi zabudovanými reproduktory a zvukovým výstupem si lze stáhnout skript. Uložte skript pod jménem ‘speaker’, spusťte si terminál a přejděte do adresáře, kam jste skript uložili. Proveďte tento příkaz, aby bylo možné skript spustit:

chmod ugo+x speaker

Dále zadejte příkaz su a heslo uživatele root. Tím jste získali správcovská oprávnění. Spusťte následující příkaz, který změní vlastníka skriptu na uživatele root:

chown root.root speaker

A nakonec proveďte i tento příkaz, který přesune skript do adresáře /usr/bin, takže jej bude možné odkudkoli spustit:

mv speaker /usr/bin

Teď je možné přepínat mezi zabudovanými reproduktory a zvukovým výstupem pomocí těchto dvou příkazů:

speaker on

speaker off

Upozornění: tento skript nebude fungovat u všech notebooků, které trpí stejným problémem (zvuk se ozývá vždy ze zabudovaných reproduktorů). U mnoha notebooků je možné přepínat mezi zabudovanými reproduktory a konektorem zvukového výstupu pomocí přepínače v apletu ovládání hlasitosti pro prostředí KDE/GNOME.

Chyba ovladače ipw2200: Firmware error detected. Restarting.

Tento problém lze vyřešit přidáním následujícího řádku do souboru /etc/modprobe.conf:

options ipw2200 hwcrypto=0

Nenalezená zařízení typu PC Card

Viz také chyba #26112. U některých notebooků (hlavně nové modely) systém vůbec nemusí rozpoznat jakákoli zařízení typu PC Card. V případě potíží se zařízením tohoto typu nejdříve zkontrolujte, jestli je obsaženo ve výpisu příkazu lspci (spuštěnému jako root). Není-li tomu tak, může se jednat o tento problém, který může zmizet po použití následujícího parametru jádra (jak se tyto parametry používají je popsáno na začátku této sekce):

pci=assign-busses

Jedná se o známý problém u těchto počítačů: Acer Travelmate 2410 series (2413).


Podpora hardwaru

Nesprávné rozlišení obrazovky u počítačů s integrovanou grafickou kartou Intel: XFdrake nemůže nainstalovat balíček 915resolution

U některých notebooků s grafickým adaptérem Intel se vyskytuje problém, kdy BIOS nesprávně hlásí možná rozlišení obrazovky operačnímu systému, který pak nedokáže nastavit rozlišení správné (displeje nejen u notebooků mají jedno nativní rozlišení, které by se mělo vždy používat, jinak je zobrazovaný obraz mnohem horší). Pro Linux existuje program 915resolution, jenž tento problém řeší – opraví seznam rozlišení předávaných BIOSem operačnímu systému, který může použít správné rozlišení.

Bohužel, tento balíček byl u edic Powerpack a Discovery nedopatřením vynechán. Jestliže u notebooku nejde nastavit správné rozlišení obrazovky a program XFdrake (nástroj pro nastavení grafického serveru) si stěžuje, že nemůže nainstalovat balíček 915resolution, použijte Správce zdrojů balíčků k nastavení některého veřejného veřejného zrcadla jako dalšího zdroje software.

Postupujte takto: spusťte Ovládací centrum Mandriva Linuxu, přejděte na záložku Správa software a zvolte položku ‘Výběr lokality, ze které se stahují balíčky software při aktualizaci systému’. Budete-li dotázáni zda opravdu chcete pokračovat, klepněte na ‘ano’. Klepněte na tlačítko ‘Přidat’ umístěné po pravé straně. Na dotaz, jestli se budou přidávat ‘Oficiální aktualizace’ nebo ‘Zdroje distribuce’, odpovězte ‘Zdroje distribuce’ a povolte stažení seznamu zrcadel. Až se seznam zobrazí, vyberte nějaké zeměpisně blízké zrcadlo a počkejte, dokud proces přidání zdroje úspěšně neskončí. Jestliže tomu tak není, zkuste to znovu s jiným zrcadlem (jelikož Mandriva Linux 2007 je nedávno uvedený software, všechna zrcadla jsou dost vytížená a některá ještě vůbec nemusí být nastavená pro verzi 2007). Po úspěšném přidání zdroje by program XFdrake již měl být schopen stáhnout i nainstalovat program 915resolution a nastavit správné rozlišení obrazovky.

Problémy s Bluetooth

Viz také Chyba #24359. Mandriva Linux 2007 obsahuje poslední verzi (3.2) bluez – projektu, který zajišťuje v Linuxu podporu Bluetooth. Bohužel, uživatelské programy pro práci s Bluetooth v KDE/GNOME nepočítají s některými změnami, které tato verze obsahuje. Chcete-li v OS Mandriva Linux 2007 používat Bluetooth, je nutné spustit některé příkazy ručně.

Nejdříve se musí provést následující příkaz a to při každém startu OS:

passkey-agent --default /bin/bluepin

To lze vyřešit také instalací balíčku keychain, který registruje program passkey-agent při každém startu OS a také funguje jako správce pro ssh/GPG klíče.

Aby bylo možné počítač spárovat s jiným zařízením, Bluetooth adaptér vašeho počítače musí být v režimu “zjistitelný”. Naneštěstí s novou verzí bluez není možné být “zjistitelný” trvale nebo tento režim aktivovat z nějakého pomocném programu v KDE/GNOME. Je nutné použít tento příkaz, který váš počítač učiní na pár minut “zjistitelným”:

hciconfig hci0 piscan

Tento příkaz je nezbytné spustit pokaždé, má-li být váš počítač “zjistitelný”.


Chyby programů (softwaru)

LinDVD

Při používání programu LinDVD narazíte na problém, kdy LinDVD ukončí přehrávání filmu již po několika málo minutách. Chybu způsobuješpatně umístená knihovna, díky níž běží program LinDVD jen v demo režimu. Problém opravíte jako uživatel root zadáním těchto příkazů v konzoli:

cp /usr/share/lindvd/libivimandriva.so /usr/lib/
ldconfig


3D akcelerovaný desktop (AIGLX, Xgl)

3D akcelerovaný desktop se nespustí pod GNOME

Někteří uživatelé mohou mít potíže se zapnutím 3D akcelerovaného desktopu v GNOME, zvláště pokud aktualizovali nebo si zachovali domovské adresáře z předchozích verzí Mandriva. I po spuštění drak3d a nastavení 3D akcelerovaného desktopu se po přihlášení do GNOME spustí výchozí window manager (metacity) a nefungují žádné 3D efekty. Tento problém lze obvykle odstranit odstraněním souboru ~/.gnome2/session. Doporučujeme vám tento soubor raději přesunout do jiného adresáře než smazat, abyste jej mohli v případě potíží vrátit zpět. Po odstranění souboru se odhlašte z GNOME a opět se přihlaste. Poté by se mělo místo metacity spustit compiz a 3D efekty by měly začít fungovat.

3D akcelerovaný desktop a přehrávání videa

Pokud používáte 3D akcelerovaný desktop v Mandriva Linuxu 2007 (AIGLX nebo Xgl), můžete si všimnout, že přehrávání videa není příliš plynulé – přesunutí, změna velikosti či maximalizace okna s videem působí potíže, nebo se ve videu zobrazují podivné artefakty. Také si můžete všimnout, že pokud použijete “krychli” compiz, video se při otáčení krychle nepřehrává. Abyste předešli těmto potížím, nastavte svůj přehrávač, aby používal výchozí ovladač, který nepoužívá video overlay. Pokud používáte AIGLX, měli byste použít ovladač x11/xshm. Pokud používáte Xgl, můžete použít ovladač x11/xshm nebo OpenGL ovladač (může poskytnout lepší obraz a má více možností, např. ovládání jasu a kontrastu). Toto nastavení se v různých přehrávačích liší.

Pro přehrávače, které využívájí gstreamer (např. totem-gstreamer), spusťte gstreamer-properties, přejděte na záložku “Video” a nastavte výstup videa na “X Window System (No Xv)”.

Pro mplayer, pro x11/xshm výstup přidejte do souboru ~/.mplayer/config (a také do ~/.mplayer/mplayerplug-in.conf, pokud používáte plugin mplayerplugin v prohlížeči) řádek:

vo=x11

Pro OpenGL výstup přidejte naopak tento řádek:

vo=gl2

Pro xine jděte do nastavení, nastavte úroveň znalosti konfigurace na “Advanced”, přejděte na záložku “video” a zvolte video ovladač “xshm” pro x11/xshm výstup nebo “openGL” pro OpenGL výstup. Případně také můžete použít tyto příkazy. Pro x11/xshm, výstup:

perl -pi -e 's|#video.driver:auto|video.driver:xshm|' ~/.xine/config

Pro OpenGL výstup:

perl -pi -e 's|#video.driver:auto|video.driver:openGL|' ~/.xine/config

Pro Kaffeine jděte do nastavení, zvolte “Parametry xine” a na záložce video zvolte ovladač “xshm” pro x11/xshm výstup nebo “openGL” pro OpenGL výstup.

Pro Totem v Xine režimu, spusťte pro výstup x11/xshm tento příkaz:

perl -pi -e 's|#video.driver:auto|video.driver:xshm|' ~/.gnome2/totem_config

Nebo tento příkaz pro výstup OpenGL:

perl -pi -e 's|#video.driver:auto|video.driver:openGL|' ~/.gnome2/totem_config

Pro x11/xshm výstup v KMPlayeru jděte do Nastavení -> Konfigurace KMplayer. V části “obecná nastavení” přejděte na záložku Výstup. Změňte ovladač videa na “X11Shm”.

3D akcelerovaný desktop a některé Java/Swing aplikace

Viz také chybu #25900. Některé Java aplikace, které používají Swing, se pod Xql/AIGLX s compiz nezobrazují správně – obvyklým poznávacím znakem je, že se nezobrazuje text. Možným řešením je před spuštěním Java aplikace spustit z konzole tento příkaz:

export AWT_TOOLKIT=MToolkit

Pokud to bude fungovat, můžete si do souboru ~/.bash_profile přidat tyto dva řádky:

AWT_TOOLKIT=MToolkit
export AWT_TOOLKIT

Někteří uživatelé také ohlásili, že tato chyba je opravena v compiz-quinnstorm (alternativní verzi compiz manageru, který se používá pro implementaci 3D efektů). Tyto balíčky jsou k dispozici ve zdroji contrib. Chcete-li je vyzkoušet, musíte odstranit balíček compiz a z contrib nainstalovat následující balíčky: compiz-quinnstorm compiz-manager compiz-quinnstorm-plugins cgwd cgwd-themes csm. Poznámka: compiz-quinnstorm nerozpozná změny nastavení provedené pomocí gset-compiz, nástroje pro nastavení používaného drak3d. Místo toho musíte použít nový konfigurační nástroj csm.

3D akcelerovaný desktop a vícenásobní přihlášení

Viz také chybu #24863. AIGLX obsahuje chybu, která může zabránit uživatelům v odhlášení a opětovném přihlášení při použití správce přihlášení KDM nebo GDM (implicitně se používá KDM). Tuto chybu lze obejít, když přinutíte správce přihlášení, aby při odhlášení restartoval X.

Pro KDM upravte soubor /etc/kde/kdm/kdmrc a zkontrolujte, jestli se v sekci [X-:*-Core] nachází tento řádek:

TerminateServer=true

Pro GDM upravte soubor /etc/X11/gdm/gdm.conf nebo /etc/X11/gdm/custom.conf a zkontrolujte, zda se v sekci [daemon] nachází tento řádek:

AlwaysRestartServer=true

Další možností je pro odhlášení použít tento skript. Uložte následujicí text do souboru, např. logout.sh:

#!/bin/bash
rm -f /tmp/.X93-lock
rm -f /tmp/.X11-unix/X93
dcop kdesktop default logout

Zajistěte, aby byl soubor spustitelný (pomocí příkazu chmod u+x logout.sh nebo pomocí grafického rozhraní). Po spuštění tento skript odhlásí přihlášeného uživatele a odstraní zámky, které brání v přihlášení jiného uživatele, takže se můžete bez potíží opět přihlásit. Pro snadnější použití si můžete pro tento skript vytvořit zástupce na ploše. Poznámka: tento skript funguje jen pro KDE.

3D akcelerovaný desktop a KDE klávesové zkratky

Viz také chybu #25394. Při použití 3D akcelerovaného desktopu mohou přestat fungovat některé běžné klávesové zkratky KDE. Manager compiz totiž neví, jak tyto klávesové zkratky správně předat KDE. Nejčastějším problémem je, že zkratka alt-F2 nevyvolá dialog pro spuštění programu. Tento problém vyřešíte spuštěním příkazu:

gconftool-2 -t str --set /apps/compiz/general/allscreens/options/run_command0_key 'F2' --set /apps/compiz/general/allscreens/options/command0 'dcop kdesktop KDesktopIface popupExecuteCommand' --set /apps/compiz/general/allscreens/options/run_key 'Disabled'

Pokud chcete změnu vrátit zpět, spusťte tyto příkazy:

gconftool-2 --unset /apps/compiz/general/allscreens/options/run_command0_key --unset /apps/compiz/general/allscreens/options/command0
gconftool-2 -t str --set /apps/compiz/general/allscreens/options/run_key 'F2'