Boje Microsoftu s nízkonákladovými soupeři o Afriku

logo-windows-vistaJak to bylo s Classmate PC v Nigerii? Zůstal tam Mandriva Linux nebo Windows XP? Mnozí z vás si jistě pamatují nedávnou obchodní bitvu s Microsoftem. Obchodní praktiky Microsoftu používané v boji proti Linuxu v oblasti subsaharské Afriky popisuje článek Steva Stecklowa, uveřejněný v The Wall Street Journal 28. 10. 2008. Zde si můžete přečíst jeho překlad. Zdroj: http://www.mediainfocenter.org/story.asp?story_id=122760705.

Boje Microsoftu s nízkonákladovými soupeři o Afriku

Steve Stecklow
The Wall Street Journal
28. říjen 2008
Windhoek, Namibie.

Microsoft Corp. považuje území subsaharské Afriky, nejchudší země světa, za poslední velkou počítačovou výzvu. Hodlátam pevně usadit své Windows.

Aby toho dosáhl, má zastoupení ve 13 zemích, rozdává Windows po tisících na školní počítače a financuje programy pro podnikatele i mládež. Používá také agresivní obchodní taktiku, zaměřenou na největší hrozby v oblasti Linuxu a jiné nízkonákladové nebo zadarmové alternativy k MS Windows.

V Nigerii Microsoft navrhuje za výhodnou cenu 400.000.- dolarů dohodu s vládními dodavateli s cílem nahradit Linux systémem Windows na tisících školních laptopů. Bývalý generální ředitel dodavatele popisuje návrh jako pobídku ke změně– výklad Microsoft popírá. V Namibii a Nigérii, kde usiloval o státní zakázky, společnost najímá příbuzné vládních úředníků. Microsoft tvrdí, že byli zaměstnáni jen kvůli své kvalifikaci.

Softwarový gigant popisuje své úsilí v Africe jako snahu vybudovat most přes “digitální propast” vzniklou rozdílným využíváním počítačů v bohatých a chudých zemích. V téměř 50 zemích subsaharské Afriky připadá odhadem na 750 miliónů lidí asi 10 miliónů počítačů. Podle odhadu Microsoftu používá v řadě těchto zemích internet méně než 1% populace.

Kritikové označují snahu Microsoftu o vyšachování Linuxu jako svádění vlády z nejlevnější a nejrozumnější cesty. Tvrdí,že Microsoft natrvalo vhání africké vládní agentury do drahých mnohaletých licenčních kontraktů. “Africké vlády si nemohou dovolit dlouhodobé licenční smlouvy”, říká Nnenna Nwakanma z Free Software and Open Source Foundation forAfrica, nevýdělečné organizace z Ghany. Peníze, říká, by bylo lepší vynaložit na školení lidí pro práci s počítači a napodporu vývoje domácího software.

Microsoft říká, že jeho africké ceny jsou férové a že společnost hodně investuje do veřejných projektů napříč kontinentem. “Věříme, že můžeme pomáhat zlepšit životy miliónů lidí a v dlouhodobém výhledu potencionálně posílit i náš vlastní obchod,” prohlašuje Thomas N. Hansen, generální manažer Microsoftu pro tamní region.

Některé nejchudší africké země také zjistily, že nemohou souhlasit s podmínkami speciálního balíčku tří-dolarových Windows, určeného pro “underserved” studenty celého světa, oznámený v loňském roce předsedou společnosti Microsoft,Billem Gatesem. Pro vlády by byl výhodný, pokud by koupily nejméně 10.000 počítačů, které by využívali studenti – velmi nákladný počin za hotové. Dodnes se podle tvrzení Microsoftu kvalifikovaly jen 4 země – Lybie, Egypt, Rusko aMexiko.

Nadšení a snaha přinést počítače africkým masám vydrželo několik let. Výrobci počítačů, ve spolupráci s neziskovou organizací One Laptop Per Child (OLPC), vyvinuli levný laptop pro chudé země. Obvykle používá operační systém Windows nebo Linux.

Linux je software “open source”, jehož kód je k dispozici každému a lze jej upravovat. Řada softwarových společností prodává vlastní verze za nízké ceny, nebo dokonce zdarma a poskytuje placenou technickou podporu.

V rozvinutých zemích, jako je např. U.S.A., nevidí Microsoft hrozbu Linuxu vůči svým panovačným obchodním praktikám u desktopů a laptopů tak vážně. Ale v Africe, kde jsou zdroje více omezené, kde žádný systém není dostatečně rozšířen a”zdomácněn”, to vnímá.

Některé země ve snaze ušetřit, např. Jihoafrická republika, Nigérie, Namibie a Ghana, začaly používat open-sourcesoftware, jako je Linux, na některých ministerstvech a ve školách. “Mnoho výdajů na vzdělání je skutečně směšně nízkých”, říká Dorothy H. Gordon, generální ředitel Insitutu pro informační technologie v Ghaně. “Právě nyní jsou dostupné velmi, velmi velmi solidní a robustní open-source řešení.”

Microsoft se pokouší zajistit u afrických vládních úřadů výběr Windows pro úřady, školy, akciové společnosti a další instituce. Tvrdí, že Linux může vyjít levněji na začátku, ale údržba Windows vyjde nakonec lépe (levněji). Windows jsou podle nich spolehlivější a podporují mnohem více způsobů využití.

Microsoft nehodlá zveřejňovat subsaharské obchody. Pan Hansen říká, že tvoří asi 1/10 příjmů ze Singapuru, které podle jeho náznaků nejsou nijak velké. Společnost sděluje, že licenční dohody uzavřeli s jedenácti vládami z subsaharské Afriky, včetně Angoly, Botswany a Rwandy.

South Africa Technology Agency podepsala tříletou licenční dohodu v ceně 800 dolarů za počítač, říká Daniel J. Mashao,technologický šéf agentury. Namibijská vláda podepsala tříletou dohodu v hodnotě okolo 667 dolarů za počítač, informuje Gordon Elliott, ředitel úřadu namibijského ministerského předsedy. Tyto ceny se blíží nákladům Microsoftu u U.S.obchodů.

Microsoft nediskutuje cenovou politiku u žádných obchodů. Mluvčí říká, že je obtížné porovnávat ceny, protože jde o různé dohody, které mohou obsahovat odlišné softwarové balíčky. Při stanovování cen pro vlády se někdy zohledňuje hrubý národní produkt (HNP), nebo hrubý národní produkt na osobu. Podle Světové banky byl loňský Namibijský HNP na osobu3.360.- dolarů, pro porovnání: v USA to bylo 46.040 dolarů.

Při pohledu do Namibie – suché, řídce osídlené zemi na severozápadě jižní Afriky – se ukazuje, jak Microsoft bojuje proti zavádění Linuxu v celé oblasti.

Jen asi 200 škol z celkem 1.600 v Namibii mělo alespoň jeden počítač. V únoru 2000 Joris Komen, bývalý ředitel pro informační technologie v národním muzeu, odstartoval program SchoolNet Namibia. Cílem bylo přinést levný internet do všech Namibijských škol. V počítačových učebnách se začalo s využíváním free a open-source výukového software, včetně Linuxu.

Studie od organizace Swedish International Development Cooperation Agency, která pomáhala financovat SchoolNet,zjistila že v roce 2003 bylo s internetem spojeno 112 škol, někdy s využitím solární energie. SchoolNet “poskytuje průkopnické postupy a řešení školám,” prohlašuje její zpráva.

V roce 2002 inicioval Microsoft jednání se SchoolNet o instalování Windows a Office na levné laptopy pro učitele, ale rozhovory skončily bez uzavření obchodu. Pan Komen ze SchoolNet říká, že následujícího roku mu paní Lizzie Range,pozdější oblastní akademická programová manažerka Microsoftu, “nabídla cestu na lov ryb v Montaně”. V té době byl svobodný, a proto věřil, že jde o nabídku k seznámení. Řekl ne, a paní Range jeho další dotazy směřovala na Microsoft.Společnost, říká paní Range, která vlastní v Montaně lovecké objekty, navrhla panu Komenovi “aby zvažoval návštěvu chaty”, pokud by byl v USA, ale žádné “zaplacení všech výloh cesty nebylo nabídnuto, navrženo nebo naznačeno.”

V červenci 2003 podepsal Microsoft s namibijskou vládou dohodu o spuštění “African Pathfinder Initiative”. Cílempilotního programu bylo přinést do namibijských škol renovované Windows počítače. Společnost slibovala zařídit počítačové učebny ve třinácti školách, vyškolit učitele a poskytnout pomoc při založení, řízení a zprovoznění Renovačního centra, a to vše zdarma. Microsoft jmenoval ředitelem projektu Seana Nicholsona. Pan Nicholson v minulosti pracoval jako poradce namibijského ministerstva školství, podporujícího open-source software.

Několik škol vybraných pro pilotní projekt vládou již mělo počítačové učebny založené na Linuxu. Zástupci škol prohlásili, že si nemohou dovolit zajišťovat technickou podporu po oba systémy – Linux i Windows, takže linuxový software byl odstraněn.

Jedna taková škola byla v Katima Mulilo, na severovýchodě Namibie. V roce 2004 tam pracoval jako dobrovolný učitel organizace WorldTeach, Eric Kouskalis, tehdy student na Harwardu. Tvrdí, že počítače Pathfinder, dodávané Microsoftem”nebyly vůbec použity”. Tvrdí, že strávil týdny opravami softwarových a hardwarových problémů. Kupříkladu když se mnozí studenti snažili zpřístupnit encyklopedii Microsoft Encarta “vše zamrzlo”. Navštívil několik škol z programu Pathfindera “téměř všichni učitelé se potýkali se systémem naprosto nepřipraveným k používání,” říká.

Maggie Tabach, oblastní ředitel WorldTeach pro Namibii říká že “z hlediska Microsoftu bylo ziskem dostat hardware a software do škol, a ne jeho skutečná údržba a používání.” Microsoft prohlašuje, že záměrem bylo “vytvořit opakovatelný model, jak nejlépe poskytnout technologii objevující se na trhu do škol.”

V červnu 2005 Microsoft prohlásil Pathfinder za úspěch a oznámil namibijské vládě, že je možné projekt spustit.Dodavatelem byl určen Kerii Tjitendero, který měl pomáhat s vlastním procesem. Pan Tjitendero je syn Mose Tjitendero, někdejšího mluvčího Namibijského národního shromáždění, který je podepsán (za vládu) pod smlouvou Pathfinder mezivládou a Microsoftem.

Pan Tjitendero, který již není dodavatelem Microsoftu, říká, že byl “částečně” najat Microsoftem díky svému otci.”Právě proto, že je můj otec a také proto, že byl důležitou součástí politické složky obchodu Pathfinder v Namibii, to dává smysl.” Microsoft prohlašuje, že “věřil, že Kerii měl profesionální minulost, která ho připravila pro tuto roli.”

Microsoft sliboval Namibii 4.000 použitých počítačů s programy. Mnohé mají být připraveny a vybaveny Windows v novém namibijském renovačním centru. Lodewyk van Graan z centra péče o zaměstnance říká, že bylo přijato nanejvýš 600počítačů. Centrum renovace bylo uzavřeno po devíti měsících. George Cook, generální ředitel Computers 4 Africa, britské charitativní organizace, která zásobovala počítači Microsoft informuje, že jeho skupina dodala pouze 1.300 kusů pro Centrum renovace. Říká, že “Microsoft nikdy o víc nepožádal.”

Microsoft uznává, že došlo ke krácení a říká, že jednání s ministerstvem školství ohledně nedodání 2.700 PC “dále pokračuje.”

Po ukončení pilotního programu část škol ukončila i provoz počítačů. Combined School v Katima Mulilo obdržela během programu 20 počítačů. Její ředitel Fias Geel řekl v červnu, že téměř čtvrtina z nich byla rozbitá, síť přestala fungovat, a většina odcházejících studentů nemohla s počítači získat “osobní zkušenost.”

Paul Damaseb, ředitel školy Eden Primary v Okahandja, řekl že v červnu nemohl žádný z 565 studentů používat počítač podobu šesti měsíců kvůli poruše serveru. “Je to jen zbytečná přítěž,” říká učitel Efraim Geingob.

V prohlášení Microsoft říká, že projekt byl “cennou” zkušeností. “Žel, nyní se zdá, že přechod od pilotního modelu na lokálně podporovaný model a následující etapy programu byly daleko méně úspěšné.” Microsoft prohlásil, že “za to přijímá část odpovědnosti” a že “mohl a měl zvládnout projekt přechodu (tj. na Windows PC) vynaložením větší snahy.”

Po ukončení pilotního programu vláda stanovila ctižádostivý plán zajistit počítače pro každou školu a vyzvala SchoolNet, aby zastavila vytváření počítačových učeben založených na Linuxu. Vládním cílem bylo vybavit 150 škol novými počítačovými učebnami běžících buď na Windows nebo Linuxu do roku 2007 a dalších 200 letos. Došlo však ke krácení peněz, a do září bylo instalováno jen asi 55 učeben, všechny obsahovaly software od Microsoftu – uvádí zdroj obeznámený se záležitostí.

Microsoft také viděl příležitost převzít obchod od Linuxu v Nigérii. V roce 2005 se Olusgun Obasanjo, nigerijský prezident, zavázal nakoupit jeden milion laptopů One Laptop Per Child (tzv. stodolarové notebooky, OLPC), od americké nevýdělečné společnosti používající open-source software, v ceně 100 dolarů za kus. Microsoft zaměstnal prezidentova syna, Dare Obasanjo, v roce 2002; po několika letech podepisoval licenční smlouvu s vládou. Microsoft říká, že pan Obasanjo mladší byl zaměstnán pouze kvůli své vlastní ceně, a že jeho plat nebyl nijak spojován s úspěšnou státní zakázkou.

V loňském roce se cena OLPC zvýšila nad 100 dolarů a nigerijská vláda se rozhodla koupit jiné počítače, Classmate PC,které byly prodávány firmou Intel Corp. Efosa Idehen, úředník zodpovědný za financování komunikačních zakázek, říká, že agentura najatá místním subdodavatelem firmy Technology Support Center (TSC), nakoupila okolo 10.000 Classmate PC. Také řekl, že laptopy mohou používat buď Windows nebo Linux, ale vláda požadovala Linux.

Microsoft oznámil v souvislosti s TSC ústy B. Gatese balíček programů za 3 dolary. Microsoft dále řekl, že dohoda není možná, protože studenti by nedostali provozuschopné laptopy – podmínky byly pod výrobními náklady produktu.

TSC kontaktovala firmu Mandriva SA, francouzskou společnost prodávající linuxovou distribuci. Domnívali se, že Microsoft nabídl svůj balík za 3 dolary, Mandriva tedy navrhovala 3 dolary za svůj linuxový operační systém plus další2 dolary za programové vybavení, říkají lidé, obeznámení se situací. V srpnu 2007 TSC vystavil objednávku pro Mandriva Linux a taiwanský výrobce laptopů ho začal instalovat.

Microsoft neustával v prosazování Windows. Nabídl Windows XP a Office za 45 dolarů/počítač, říká Nyimbi Odero,generální ředitel TSC.

Pan Odero říká, že Microsoft chtěl po TSC vymazat Linux během lodní přepravy počítačů Classmate. Říká, že Microsoft navrhoval způsob “jak to udělat, zatímco vzniklé náklady by byly uhrazeny prostřednictvím joint obchodu.” Podle návrhu smlouvy, kterou Microsoft poslal TSC 13. září, by Microsoft zaplatil na TSC fond na “určité marketingové aktivity kposílení prodeje a distribuce” produktů Microsoftu. Pan Odero říká, že Microsoft to udělal ne proto, aby vydělal naTSC, to opravdu nemohl očekávat, ale použil peníze jako podnět k náhradě Linuxu softwarem Windows.

Microsoft odmítal povolit jakékoli rozhovory se svými nigerijskými zaměstnanci. Popírá, že by došlo k nějaké nepatřičné nabídce, a říká, že se jen uvažovalo nad tím, jak zaplatit TSC, pokud by zajistilo marketingové aktivity a instalaci software. Říká, že návrh smlouvy “reprezentoval akceptovatelný návrh na příměří,” a “není nastaven tak, aby odpovídal splnitelnosti, službám a očekáváním.”

Návrh smlouvy uváděl, že TSC by se musel podřídit “Microsoft Vendor Code of Cunduct”, který požaduje po prodávajících podřídit se místním antitrustovým, obchodně-soutěžním, protikorupčním a protiúplatkářským zákonům. Část popisující kolik by Microsoft zaplatil TSC a popis toho, jak by to TSC zajistil, zůstala prázdná. TSC navrhl Microsoftu cenu 1,3miliónu dolarů za činnost, která by zahrnovala prezentace laptopu, školení učitelů a reklamu.

Podle zprávy Microsoftu se p. Hansen, regionální ředitel Microsoftu, 28. září setkal s TSC a jeho hlavním zakladatelem,firmou Alteq, na “velmi vysoké úrovni jednání” ohledně obchodu. Ve stejný měsíc se Justin Spelhaug, starší ředitel(senior director) pro obchod Microsoftu v rozvojových zemích, v Redmontu, Washington, zúčastnil “schvalovacího procesu”ohledně vkladu 340.000 dolarů do kapitálových fondů TSC.

30. října bylo Mandrivě oznámeno, že vyhrála kontrakt na dodání linuxového softwaru pro Classmate PC. Microsoft se nevzdával. Další den doručil TSC revidovaný návrh smlouvy s “datem nabytí účinnosti” 1. listopadu. Dokument nabízí platbu ve výši 400.000 dolarů pro TSC. V revidovaném dokumentu byla také vypuštěna pasáž o tom, že TSC musí vyhovovat Microsoft code of conduct (kodex Microsoftu pro prodejce).

31. října oznamuje TSC Mandrivě, že došlo ke “změně okolností”, a že “nedávno dosáhl shody s Microsoftem o změně”Classmates z Linuxu na Windows.

Generální ředitel Mandrivy, Francois Bancilhon, zveřejnil “otevřenýdopis Steve Ballmerovi“, CEO Microsoftu, na webových stránkách Mandrivy. “Co jste těm chlapům udělali, že takhle změnili názor?”, psal. “Je mi to jasné a bude to jasné všem. Jak se říká tomu, co jste udělal, Steve? Jsou pro to různá jména, jsem si jist, že je znáte,” rozváděl p. Bancilhon ve svém dopise.

Nakonec nebyla smlouva joint-marketing nikdy podepsána, a Microsoft obchodní jednání nedokončil. Microsoft říká, že se vzdal poté, co se “vyjasnilo”, že nigerijská vláda chce Linux.

Laptopy byly dodány s Linuxem.

(END) Copyright (c) 2008 Dow Jones & Company, Inc.

Přeložili Hobil a Peťoš.

39 komentářů

 1. Illumination | 14.11.2008 | 01:33 | Odpovědět

  Dříve jsem Microsoft “jen” neměl rád, ale poslední měsíce mi z něj začíná být více a více na zvracení…a tohle bych označil za vtip století:
  ,,Windows jsou podle nich spolehlivější a podporují mnohem více způsobů využití.”
  Když si vzpomenu jak jsem koupil notebook s Windows Vista a řekl jsem si že když už jsem zaplatil za licenci tak dám Vistám aspoň šanci…a když vydrželi 10 minut bez záseku tak to byl vskutku úspěch, nemluvě o téměř nefunkční WiFi kartě (která jako zázrakem pod Mandrivou funguje bez problémů)…
  A už vím co budu chtít od manželky na Vánoce – tričko “I hate Microsoft”

  1. Hobil | 14.11.2008 | 13:51 | Odpovědět

   Negativni reklama je taky reklama a MS je jedno, ktera to je, hlavne ze se o nem mluvi…
   myslim, ze by to byla pro linux medvedi sluzba

  2. Pája | 15.11.2008 | 08:08 | Odpovědět

   m$s je schopen všeho, za nápis na tričku by chtěl licenční poplatky. Lepší je však tričko s nápisem obsahující linux. Nicméně jsem se domníval, že v Africe to má pod palcem Ubuntu, (-::-)

  3. Hobil | 15.11.2008 | 11:41 | Odpovědět

   Nu rekl bych, ze pod palcem to ma ten, kdo ma vic penez na ovlivnovani tech spravnych okolnosi…

  4. Speedy | 22.11.2008 | 13:22 | Odpovědět

   Hlásání šplechtů ve smyslu, že widle nevydrží prý ani 10 minut bez záseku a co prý v linuxu za hardware jde a ve widlích prý nejde, bude asi už nějaký divný evrgrýn? Mně by už z toho mohlo být také nazvracení: prostě tyto bláboly na hranici lži, až třeba na tuto moji psanou výjimku, obvykle přecházím. Já jsem vůči linuxu a různým distribucím zvědavě velmi vstřícný, ale na profi práci nedám dopustit na své vylehčené XP: linux je zatím tak na hraní, zkoušení … a ztrátu času … protože to je linux 🙂

  5. petrtab | 22.11.2008 | 21:05 | Odpovědět

   Tohle je argument jako PRASE 🙂

  6. Pištrof | 24.11.2008 | 14:00 | Odpovědět

   Nemůžu se nezapojit – my všichni víme své,tvoje chyba že zůstáváš na Windows.Stále více mi to vždycky připomíná dvě děti na písku – jedno má ten nejlepší možný…třeba traktůrek a je s ním spokojené,druhé si MYSLÍ že má lepší a tak do toho prvního pořád rýpe.Je to i podobné s bojem FIFA vs. Pro Evo.Prostě ti co hrají PES vědí že hrají nejlepší možný fotbal na PC,nechodí na diskuzní fóra FIFY a nepřesvědčují ostatní.Ale hráči FIFY?Není den aby některý nevlezl na fóra PSA a nezačal všechny přesvědčovat že jeho fotbal je lepší.Takže asi takhle-widle mi vzaly hezkých pár let života a nikdy jsem nezalitoval přechodu na Linux.Takže už jen číst tvůj názor pro mě byla ztráta času.A proč?Protože jsi Windowsák…:-)

  7. Speedy | 24.11.2008 | 17:23 | Odpovědět

   Pištrof: rádoby zakazovat kdo kam co může chodit na web a napsat tam svůj názor je opravdu od Tebe podivuhodný výkon. Zvláště, když tím svým nesmyslem se škatulkováním zaplníš 5 řádků … a prý to je u Tebe ztráta času.
   Těch prý pár let života a co Ti widle prý vzaly také nemusí být vůbec pravda, můžeš tu třeba přímo lhát nebo to svědčí o Tvém IQ, já nevím možností je mnoho, také nepíšeš, o jaké widle se tehdy jednalo a v jaké souvislosti na čem. Je závěr roku 2008 a já tu reagoval na už tolikrát jinde čtený nesmysl, který prostě není, co se týče widlí, pravda: ale linux mně dál velmi zajímá, avšak pragmaticky spolehlivější pocit svobody při využití i svobodného software mám pořád na svých vylehčených a opevněných XP … a OS na PC obecně je pro mne pouhý nástroj, nikoli cíl, což skalní linuxáci často ke své škodě nechápou … přeji mnoho osobní radosti 🙂

  8. howgh | 25.11.2008 | 22:23 | Odpovědět

   Kromě skalních zastánců čehokoliv jsou i tací, kteří svobodně používají Linux, Windows a i jiné operační systémy, aniž by jim to působilo nepřekonatelnou frustraci.

   Když si vzpomenu, čeho byl plný pravý sloupek této stránky ještě před pár dny, napadá mne, že si Mandriva 2009 a Visty nemají vzájemně co závidět. Já ale nemám ani jeden z těchto operačních systémů, takže o negativech obou vím jen z doslechu. Vím ale, že existují Windows které nepadají a existuje i plně funkční distro Linuxu.

  9. Illumination | 25.11.2008 | 23:57 | Odpovědět

   Já jsem byl docela zděšen z prvních reakcí na Mandrivu 2009.0, ale možná díky tomu že jsem okamžitě vykopl KDE4 nemám sebemenší potíže, a to mi notebook jede díky jeho tichosti a úspornosti doslova 24h denně, teď už je bez restartu zapnutý odhadem týden a něco, přičemž vše šlape jako hodinky. Naopak nové Ubuntu mě docela zklamalo, na Linuxovské poměry tuhlo docela často…ale v porovnání s nejmenovanou konkurencí to bylo ještě snesitelné.

  10. Ivko | 26.11.2008 | 21:22 | Odpovědět

   No, ešte som nenašiel Windowsy, ktoré nepadajú. Netvrdím, že 2009.0 je ideálna. Ale padá menej ako Windowsy. A to som za svojho života prešiel od 3.10 Win (pod DOSom) až po Vistu. Najpodarenejšie sa mi zdali byť `97-čky, ktoré nevyšli kvôli sporu o Internet Explorer a po úpravách vyšli ako `98. Ale tá `97-čka mi šľapala najlepšie. Lenže novšie programy už nezvládali…

   Došiel som však k záveru, že na väčšinu PRÁCE (nie zábavy) výborne poslúži práve Linux. Hoci STÁLE používam aj Windows, pretože nie všetko sa dá robiť v Mandrive. Ale nemyslím, že by to bola chyba vývojárov Linuxu. Skôr je to lenivosť programátorov úzko špecializovaných programov, ktoré píšu iba pre Win. Ale keď vidím, ako sa rozvíjajú alternatívy pre Linux, verím, že o niekoľko rokov s Win. budem môcť skončiť.

  11. Speedy | 27.11.2008 | 08:56 | Odpovědět

   Ivko: od nějak posledních vychytaných W2000 a nyní nLite XP doma (a tam také pracuji!) poslední roky ani vlastně nevím, co to je spadnout OS. A to mám denně PC zapnutý opravdu těch 8 hodin minimálně. Ale snažím se také už dodržovat i určitou PC “hygienu”, tj. co na PC dám a co si raději (viz dema třeba her!) rozmyslím. Jako pracovní programy pro osobní potřebu upřednostňuji původem svobodné programy přepsané i pod Windows, myslím třeba Open Office apod., takže jít do Linuxu mě nic nenutí. Naopak (opět příklad) jsem v Linuxu nenašel po 1/4 roce pátrání ovladač pro svůj foťák (přitom dosti známé a uznávané značky), jen jakýsi amatérský pokus, který ovšem neuměl přenášet do PC foťákem nahrané video, uměl jen přenést fotky. Podobný problémy u Linuxu mám, pokud mě můj pracovní partner (resp. jakoby zaměstnavatel) nutí komunikovat nebo napojovat se na software pod “jeho” Windows. To je tvrdá realita.
   Ale, a to zdůrazňuji, Linux mě zajímá. A právě i proto jsem se začal opět zajímat o poslední Mandrivu. Co je nového, jestli odzkouším ji nebo se vrátím k poslednímu třeba Ubuntu. Ale za dané konstelace skutečně nevidím důvod, proč bych si měl komplikovat život tj. pod Linux dnes přecházet. Lituji. Pokud jsem někomu způsobil duševní trauma, když jsem poprvé zde zareagoval, tak se mu omlouvám 🙂

  12. w | 27.11.2008 | 10:20 | Odpovědět

   wwwwwwwrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffggggggggggggggggggggggghhhhhhhhhhhhhhmmm

  13. w | 27.11.2008 | 10:21 | Odpovědět

   ok?

  14. Ivko | 27.11.2008 | 10:22 | Odpovědět

   Keďže od začiatku práce s PC mám kontakty s programátormi, ktorí mi vždy radili, že čím zdravší systém chcem mať, tým menej mám inštalovať a odinštalovávať. Teda naformátovať, nainštalovať všetky programy a tak má počítač bežať. Vydrží roky. Preto na žiadnom počítači nemám ani jednu hru!!!
   Ale možno mám smolu. Možno som lama. Ale ja osobne som nenašiel Windows, ktorý by nepadal. Hustota pádov však je odlišná. Padá Linux, padá Windows. A som si istý, že padá aj Mac a aj iné systémy. Je len otázka, za akých podmienok a ako často.
   Často krát si užívateľ ani nevie predstaviť, aký skomplikovaný je samotný operačný systém. A presnejšie jeho jadro. To nie je iba vložiť CDčko a stlačiť ľubovoľný kláves…
   Preto moja úcta ku všetkým, ktorí pracujú na tvorení operačných systémov.
   Lenže! Položme si otázku zo života – koľko ľudí používa legálny Windows a koľko ľudí nelegálny Linux???
   Čo sa týka ovládačov, tak som si už neraz prechádzal aj windowsácke fóra, aby som si mohol porovnať s linuxáckymi. No, neviem, kde sú väčšie problémy. Síce nedá sa to objektívne porovnávať, lebo počítačov so systémom Windws je podstatne viac – teda môže byť aj viac problémov. Ale táto palica má dva konce – keďže je viac používateľov, ovládače by mali byť viac rozšírené a lepšie dopracované. No, tu by sa dalo veru diskutovať.
   Netvrdím, že linux to má ideálne. Sám som sa trápil vyše mesiaca s tým, aby som rozchodil novú grafiku. Prešiel som fóra mnohých krajín, so slovníkom v ruke som študoval a študoval. Bola to vtedy príliš nová karta… Ale napríklad u kamaráta sme tlačiareň (ktorá mala ORIGINÁL ovládač pre Windows) nerozbehali za nič na svete. Musel ísť ju vymeniť – za iný typ, nie kus.
   A to už nehovorím o vírusoch. Občas mi totiž prichádzajú e-maily, v ktorých ma moji známi upozorňujú, že sa im kdesi vkradol vírus a že sa z ich adresy posiela kadekomu. A ani tie antivíry nie sú najlepšie… Mňa nič také netrápi.

   Podľa mňa nemá zmysel sa hádať, ktorý systém je lepší. Každý má svoje výhody aj nevýhody. Sám používam obidva. A hnevajú má akýkoľvek fanatici, že iba ten “ich” systém je najlepší. Lenže podľa mňa Linux je pre VÄČŠINU dnešných používateľov podstatne prijateľnejší. Avšak kvôli “reklame” istého druhu je všeobecným presvedčením presný opak. A to je to, na čo narážam. Nie funkčnosť systému, ale vata, do ktorej sa ten systém balí, aby sa podal ľuďom…

  15. Speedy | 27.11.2008 | 13:44 | Odpovědět

   Ivko: dík za názor. Ode mne jen malá připomínka a obecná, spíš jen zdůraznění z mého pohledu.
   Třeba já už se nepouštím do dobrodružství. Do W2000 jsem šel v jeho tzv. závěru, tedy když bylo vychytaný. Podobně to bylo s XP. Takže jsem asi zbabělec, ale do Visty ještě asi néééé. S distribucemi Linuxu to je přitom podobné. Stačí se rozhlídnout po fórech na webu. Také se po vydání nové verze nemile zjišťuje co “pořád” nefunguje, navíc i co nyní nefunguje ale co dříve jaksi fungovalo. Nebo nedávno případ Fierfox 3 a Firefox 2, já zatím proto jedu raději na generačně starší verzi.
   Ano, kdybych se choval jinak, tak bych o padání mohl také vykřikovat a jak to padá u widlí … tak podobně (tj. nikoli stejně) u vybrané distribuce Linuxu. Ale to by bylo příliš laciné a nebylo by to korektní.
   Když si kupuju novou grafiku, tak už vím, že u úplné dnes nové jedničky budu mít problém s ovladači: ale zatím větší naděje na rychlejší nápravu je zase u widlí a ne u Linuxu, to pouze konstatuji a nikoli argumentuji co je prý lepší.
   Ano, v Linuxu mám možnost věci na úrovni téměř systému konzultovat, studovat a řešit, hodiny, dny, týdny: tato výhoda však ve skutečnosti výhodou není, protože cílem není sám operační systém, ale cílem je jeho užití. U kladiva také já, jako zákazník, nestuduji metalurgii abych bláhově řešil proč koupený kladivo je bláto … a co s tím, jak ho doma víc zakalit. To by bylo přece absurdní. Já potřebuji kladivem natlouct lepenku na střechu u kůlny.
   A stejně (nikoli podobně!) je absurdní psát po webech, jako to prý plus linuxu, že si ho prý tím studiem a řešením problémů má nebo dokonce musí linuxář zasloužit, jinak prý mu patří právě ty jím opovrhované widle 🙂 … už dost, nebudu rozšiřovat tuny a tuny písmen věnovaných tomuto téma dávno už jinde, Mandrivě zdar! :-)))))))))))))))))))))

   1. petos | 27.11.2008 | 14:24 | Odpovědět

    Diky Bohu.

  16. Ivko | 27.11.2008 | 15:05 | Odpovědět

   Evidentne si nerozumieme.
   Nezdá sa mi, že by som napísal, že Windows je na figu a že Linux je tým najlepším na svete. Len som napísal, že som nestretol Windows, ktorý nepadá. Padá aj Linux aj Windows. Je otázka ako často a za akých podmienok – presne to som napísal.
   Okrem toho som písal o ovládačoch – ak už niekto ich robí za peniaze, tak by mali byť 100%. Ale nie vždy sú!!!
   A že sú za peniaze, je jasné – hoci nie vždy za ne priamo platíme. Ale platí Microsoft, aby robili ovládače iba pre Windows a IBA pre najnovšie vydania!!! Takže sú za peniaze!
   A ani som nepísal, že si inštalujem hneď každý nový Windows. Nie. Tiež používam XP – SP 2 aktualizovaný na SP 3. Teda vychytaný. A aj ten vie spadnúť. Nič nie je dokonalé. Síce, na to, že sa za to platí, trošku smutné!
   Nebavilo by ma kúpiť auto za milión a vkladať kľúčik do štartovacej skrinky so strachom, či mi na ceste “spadne” alebo sa dostanem do cieľa…
   Ale ak sa to zabalí do peknej reklamy, tak sa to bude dobre predávať.

   A práve to je to, čo na Windowsoch sa mi nepáči. Nie sú 100%-tné. A ani nemôžu byť, lebo testeri nie sú schopní vyskúšať systém vo všetkých extrémnych podmienkách. Nie je to reálne. A keďže obrovské množstvo používa kradnutý systém, tak komunikát o odoslaní informácií o spadnutí aplikácie poctivo ignorujú. A tak Microsoft ani nevie, ako často im Win. padá. Ale padá.

   A to je prevaha LInuxu – komunita, ktorá chce pomáhať a pomáha – lebo ľudia cítia, že systém je dobrý aj vďaka NIM. Teda cítia sa zodpovední zaňho.

  17. Speedy | 27.11.2008 | 16:48 | Odpovědět

   Ivko: argumentuješ ne vždy korektně.
   U takové nové(!) grafické karty (jako příklad) a kterou si koupíš máš obvykle ten ovladač od Windows jaksi nepřímo v ceně, to máš pravdu. Ale Tebe jako uživatele Linuxu (a který chceš být přece už z principu prý svobodný) nikdo přece nenutí si právě takovou novou(!) grafickou kartu kupovat: kup si nějakou starou z bazáááru, tam už budou ovladače nějak vyřešený a vychytaný pro oba systémy tedy i pro Linux … nebo si ji dělej a pájej spolu s někým dalším z komunity dle svých svobodných představ na koleně doma, včetně psaní vlastních ovladačů … a to ale můžeš dělat pro oba systémy, pro Windows to přece nikdo nezakazuje … takže sám Linux na “svobodu” patent rozhodně nemá 🙂
   Požadovat po novém software, ať placeném nebo neplaceném, aby byl od počátku 100% O.K. a ani se dál nerozvíjel, čímž Ty když chceš podivně argumentuješ právě v případě Windows a na příkladu ovladačů, je velmi naivní a bláhové, argumentačně u matérie software nepoužitelné: protože u těch “placených” Windows ovladačů mám až dosud a v naprosté většině, zvláště u grafických karet jako příklad a kde to nejvíc bolí, vždy opravy a úpravy k použití daleko daleko daleko rychleji … a mám je přece také už zadarmo zadarmo zadarmo. Provozovatel Linuxu buď odevzdaně čeká vůbec na jejich existenci nebo se pachtí hodiny a dny s obvykle jalovým řešením nějaké opravy, která také a třeba s novou verzí té které distribuce vezme za své … a může se trápit radostně znovu, případně ze zoufalosti zkouší novou distribuci OS Linux, kde to “prý” je už vyřešený 🙂
   Komunita, kterou uvádíš jako prý převahu Linuxu, je u OS jeden velký nesmysl. Právě proto, že se jedná o OS a nad kterým musí být tvrdá jedna(!) ruka, tedy standardizace. Ostatně, když se dívám na vývoj KDE nebo Gnome, musím se tomu všemu o prý svobodě a komunitě Linuxu jenom pousmát … je to potvrzení toho, co jsem právě napsal, jen si to asi Ty a Tobě podobní pořád nepřipouštíte.
   Dále Ti a Tobě podobným doporučuji podívat se, za kolik se dá dnes Windows pro nějaké domácí nebo studijní účely také legálně pořídit: s ohledem na cenu času resp. cenu práce i s ohledem na cenu hardware PC to je doslova za pár šupů: proti tomu dej hodiny zoufalých řešení zoufalců u prkotin i větších problémů pod Linuxem, jsou toho jako důkaz celá fóra na webu, tak to nějak objektivně oceň … a Linux je potom hračkou na hraní, pokud bavit přestane, tak je zatím(!) pro dotyčného ekonomickou ztrátou. A s tím Tvé pocity, cha, cháááá, na které se odvoláváš ve své poslední větě, nic přece neudělají … a především nemají nic společného, realita je zatím(!) jiná a úplně jinde.

  18. Speedy | 27.11.2008 | 19:23 | Odpovědět

   petos a má odpověď: skutečně jsem nic takového nesliboval … a nevím proč bych ani slibovat měl, zvláště takovým, jako jsi Ty – to pro Tvé příkladné cenzorské snahy a které velmi oceňuji 🙂
   Já zareagoval na zdejší úvodní(!) tvrzení o Windows. Protože v roce 2008, ve zjevné snaze toto tvrzení potom zobecnit, se stává toto tvrzení tvrzením lživým. Motivy zkoumat nechci. To, že je lživé, dokazuje přece realita sama kolem nás. To, že ukážu na zjevný rozpor nějakého tvrzení s realitou, ještě přece není vyvolání hádky a co účelově podsouváš.
   Také si prosím uvědom, že já jsem přece také uživatelem Linuxu … a Ty se mě zde pokoušíš jaksi téměř sektářsky vyobcovat? Že?
   Sám závěrem Ty píšeš, že Linux je třeba používat jako Linux, ale píšeš to jako velký paradox právě na fóru této distribuce, která se pro svůj cíl user friendly (a tak jako mnohé další distribuce, proč ne) snaží tvářit právě jako to Windows 🙂
   Přitom ale, svojí podstatou, ta nadstavbová klikací udělátka v KDE nebo v GNOME mně velmi podobným způsobem (nikoli stejným!) ještě nedávno přepisovala má ručně upravená a tehdy pracně domakaná udělátka v konfigurácích třeba a právě v tzv. pravověrným Linux Slackware, tak jako kdysi velice dávno první nadstavbová(!) Windows a co byla ještě tehdy nad DOSem: ano, vztekal jsem se potom úplně stejně 🙂
   Takže dneska a dle mne je desktopový Linux někde v této fázi, co byla tehdy ta Windows nad DOSem, pochopitelně odpovídajíc době roku 2008. A pokud bude chtít překročit své nectnosti, které plynou právě z nesystémové roztříštěnosti (jako nutnou daň za svobodu), půjde směrem dál právě k jakoby Windows co se tu pořád kritizuje: a té tzv. svobody ze systému bude čím dál méně … ale zůstanou pochopitelně dál a mimo systém další uživatelské aplikace, klidně ano právě ty, co jsou dnes svobodně dostupné jak pod Windows tak pod Linuxem 🙂
   Takže je na každém, co si právě(!) vybere a z čeho bude mít právě(!) radost, ale nikoli pod cenzorskými a žárlivými tlaky věrozvěstů s klapkami na očích … byť oni sami si třeba myslí, jak to prý dělají pro dobro věci 🙂

  19. Ivko | 27.11.2008 | 20:12 | Odpovědět

   Speedy! Človeče! Si Ty triezvy? Lebo ak áno, tak radšej nenapíšem čo si o Tebe myslím. A okrem toho máš krátku pamäť. Sám si napísal: “už dost, nebudu rozšiřovat tuny a tuny písmen věnovaných tomuto téma dávno už jinde, Mandrivě zdar! :-)))))))))))))))))))))”. A teraz píšeš petos-ovi, že si nič o prestaní písať o tejto téme nesľuboval.
   A tým Tvojim vypotinám: Linux (až na niektoré špecializované distribúcie) je zadarmo. Windows je za peniaze. Teda vo funkčnosti by mal byť PODSTATNÝ rozdiel, a to tak, že by Windows mal byť podstatne dokonalejší. Ale nie je!!! Padá a za tým si budem stáť. Iba žeby ten trápny komunikát o tom, že aplikácia bola ukončená a že im treba poslať správu, bol akože módnym doplnkom… Pravdou je, že už sa nerobí tá odporná modrá obrazovka – s tým si po rokoch akosi poradili. Ale to ešte neznamená, že Windows nepadá.
   A keď si za to zaplatím, tak očakávam, aby mi aj podľa toho fungoval. Nefunguje však tak! Tak v čom je lepší? V reklame a obchodných podrazoch. Teda v tom, o čom pojednáva článok. A o tom by táto diskusia mala byť. Ak Ti je ťažké prijať túto pravdu, tak neviem, kto má klapky na očiach. Lebo základným prejavom zaslepenosti je to, že niekto sa zahľadí na to “svoje” a iné je zlé. Je to tak, ako keď sa mladá baba buchne do nejakého grázla. Nevidí jej na ňom nič zlé, hoci jej všetci hovoria, aký je gauner… Lenže vytriezvenie je potom pre ňu veľmi kruté…
   Neprajem Ti také.
   Ale mohol by si viac sledovať súdne spory Microsoftu práve kvôli jeho obchodným ťahom. Keby bol v tom “čistý”, tak by ho asi pre nič za nič nesúdili. Ale pri jeho ziskoch je mu jedno, koľkomiliárdové pokuty platí. Veď klienti to aj tak zaplatia. A ešte zostane pekný zisk.
   A ak povieš na toto, že to je klamstvo zaslepeného linuxáka, tak by si sa mal vážne nad sebou zamyslieť.

   Týmto ja v tomto vlákne fakt končím.

   1. petos | 27.11.2008 | 20:27 | Odpovědět

    speedy: uz to nehul…
    ivko: Nekdy spolu zahulime a budeme cenzurovat. Co Ty na to? Zakazeme vsem, co nebudou pet slavu na nas -vlastne absolutne nesvobodny, nebo mozna spatny, nevim, celkem jsem se v tom ztracel- linux pristup a moznosti prispivat, popripade clanky smazem a prepisem 🙂
    Uz tu taky koncim. Dneska jsem se celkem pobavil, smal se a vubec… Zvu i cenzuristu od uzivatele jirka-)) Aldu (znali vi). Posedime, povzpominame a bude fajn 🙂 Speedy, fakt jsi me dostal… Mas u me (+) body

    1. alda81 | 27.11.2008 | 21:05 | Odpovědět

     Peťoši a Ivko,
     po jabberu si domluvíme podrobnosti a až budeme pořádně zhulení, tak vlezeme na stránky Mkrvoshitu, Hulánovic stránky a server redaktorů Mrkvoshitu (Lživě), tam je to taky samý podobný odborník s odlehčenýma widlama a budeme se tam rozepisovat o tom, kam se mají widle ubírat a že stojí za hovno, tam na nás totiž všichni čekají a budou z nás úplně paf

  20. Ivko | 27.11.2008 | 22:12 | Odpovědět

   Napísal som, že už končím. Ale nedá mi.
   Prosím, neurážajme. Vadí mi, keď mňa niekto uráža, preto sa snažím iných neurážať, hoci oni mňa urážajú. Toto fórum je kultúrne. Zachovajme si to.
   Vďaka.

   1. bibri | 28.11.2008 | 07:51 | Odpovědět

    Přesně tak, pánové. Že má někdo jiný názor než vy ještě neznamená, že je nutné jej urážet nebo napadat jen za to, že ten názor má.

  21. Speedy | 28.11.2008 | 09:49 | Odpovědět

   alda81: jak právě a dnes po ránu vidím, tak další a hodně malinkatý človíček, jeden z mnoha, si s tím svým “hovnem” co právě napsal potřeboval dodat další sebevědomí, který mu móóóc jinak chybí … to se často stává, když nejsou věcné argumenty a zobecněná lež, že prý v roce 2008 padají widle do 10 minut, se pro panáčka stává jeho jakousi “svatou” pravdou … jste tady opravdu zábavní, včetně Ivka, ale začínáte být už dost otravní 🙂

   1. bibri | 28.11.2008 | 11:29 | Odpovědět

    Nic vás nenutí se tady “otravovat”.

    Ten člověk s padajícími Windows pouze vyjadřoval svůj názor stejně jako vy. Neznamená to ani že je napadá, ani že lže, ani netvrdí, že to tak musí být – pouze říká, že má takovou zkušenost.

   2. alda81 | 28.11.2008 | 20:13 | Odpovědět

    speedy, já jsem jen popsal v obráceném gardu to, co tady píšeš ty, to jen pro upřesnění, to že prudíš na serveru o linuxu s widlemi a hlásáš nám svou pravdu tam, kde o ni většina nemá zájem si vysvětluju několika možnými způsoby – jeden jsem předeslal (že jsi zhulený), asi jsem se spletl a bude to ten druhý případ (kdy za to můžou geny)

    a jestli se mě snažíš nějak urazit, tak na to jdeš ze špatného konce, človíčku nešťastná

  22. Speedy | 28.11.2008 | 12:47 | Odpovědět

   bibri: mé drobné upozornění na počínající otravnost bylo skutečně jen upozornění. Škoda, že jsi to přehlédl.
   Já pouze a jen udělal to samé, o čem tu sám Ty píšeš, tj. napsal jsem tu svůj (proti)názor. Který jsem později doplnil zdůvodněním. A nejsem to já, který se tu snažil někoho jaksi ihned vyobcovávat proto, že mu jiný názor nevoní pod nos.
   Doporučuji Ti vrátit se k původnímu prvnímu příspěvku. Na který jsem reagoval. Příspěvek to v jiné podobě už tisíckrát i jinde omletý a dle mne silně zavádějící, protože má za cíl směřovat k zobecnění.
   Potom třeba k názoru Ivko ve smyslu, že prý Windows jsou špatné, protože mají v software chyby a jsou placené (jakoby ale u koupených Windows neexistovala žádná následná podpora a navíc už zdarma, to nějak Ivko opomenul, že), kdežto Linux je prý dobrý, protože je prý zadarmo … a přitom chyby jsou v něm také.
   Dle mého názoru pro uživatele desktopu jsou chyby v Linuxu daleko více fatálnější a především zoufalejší: stačí se jen porozhlédnout po fórech, to je přece tvrdá realita, a přidat k tomu osobní zkušenost … a třeba i konečně si začít dělat čárky, v kolika příspěvcích takový a v podstatě zoufalý “cestovatel” měnil za jiné samotné distribuce Linuxu, aby v posledním pokusu své problémy řešil.
   Ano, je to věc názoru a každý má svobodu volby. Pokud je tohle otevřená diskuze, tak já jsem třeba Ivko vyzval, aby si sám zjistil, kolik za ta legalizovaná Windows tzv. na doma dá, když už mu jde o peníze a o “jeho” ideu. Neudělal to a zcela záměrně, protože by jinak musel napsat něco kolem 2.000,- Kč pro XP a podobně to je pro novější ale jistě méně vychytané Vista: proti tomu ať se dají hodiny strávené nad řešením problémů v Linuxu a které prostě v těch Windows dnes nejsou, nebo hodiny strávené hledáním té tzv. správné distribuce Linuxu … a nechť si nějak tento zmarněný čas každý individuálně ocení a srovná … ostatně dosti vypovídající je třeba i sám dotazník tohoto webu na KDE 4 a které je součástí poslední distribuce Mandrivy … a to předpokládám, že nějaký sektář tam teď a co si to ode mne přečetl ne(!)začne zběsile klikat “Jsem z toho unesen, je to bomba!”, takže raději píšu současný stav: ze 721 hlasujících je toho názoru jen 8% 🙂

   1. bibri | 28.11.2008 | 13:56 | Odpovědět

    >bibri: mé drobné upozornění na počínající otravnost bylo skutečně jen upozornění. Škoda, že jsi to přehlédl.

    Nepřehlédl – v příspěvku na který reaguji nikde nic o upozornění není.

    >Doporučuji Ti vrátit se k původnímu prvnímu příspěvku. Na který jsem reagoval. Příspěvek to v jiné podobě už tisíckrát i jinde omletý a dle mne silně zavádějící, protože má za cíl směřovat k zobecnění.

    Stejně omleté jsou příspěvky o problémech Linuxu, jeho nepřizpůsobivosti, nepohodlnosti, nepružném přístupu, hardwarové podpoře atd. atd… Mám na ně stejný názor jako vy na problémy Windows.

    > Dle mého názoru pro uživatele desktopu jsou chyby v Linuxu daleko více fatálnější a především zoufalejší: stačí se jen porozhlédnout po fórech, to je přece tvrdá realita, a přidat k tomu osobní zkušenost … a třeba i konečně si začít dělat čárky, v kolika příspěvcích takový a v podstatě zoufalý “cestovatel” měnil za jiné samotné distribuce Linuxu, aby v posledním pokusu své problémy řešil.

    Netvrdím, že Linux chyby nemá. Tvrdá realita je ale taková, že chyby mají i Windows a také jich nemají málo. Ten člověk v úvodu si koupil OEM verzi, o které se předpokládá, že bude fungovat, protože je dodána přímo s PC. Když nefungují, což se evidentně stalo, má právo být řádně naštvaný. Nedivím se mu, byl bych také…

    >proti tomu ať se dají hodiny strávené nad řešením problémů v Linuxu a které prostě v těch Windows dnes nejsou, nebo hodiny strávené hledáním té tzv. správné distribuce Linuxu … a nechť si nějak tento zmarněný čas každý individuálně ocení a srovná

    Jsou tam jiné problémy – živil jsem se servisem dost dlouho na to, abych o tom něco věděl. Problém je v tom, že pro lamy je téměř každý problém fatální. Takže lama, která chce komp s Linuxem bez práce, nechť si to celé koupí dohromady, nejlépe i se servisem, a bude v klidu. To platí nejen pro Linux, ale pro všechny systémy, že ano…

    No ale v momentě, kdy nechce a chce si to udělat sama, tak se holt nesmí divit, že stráví hodiny hledáním a řešením problémů. A taky se nesmí divit, že úplně stejné hodiny (již jednou) strávené nad problémy Windows jsou jí k ničemu, protože tohle prostě nejsou Windows, ale Linux, takže je třeba udělat to znovu. A to množství času bylo zcela jistě dost velké i u Windows, tím jsem si zcela jist.

    K hodinám hledání “správné distribuce” resp. k demenci podobných rad jsem se kdysi vyjádřil tady: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=942 a prozatím jsem názor nezměnil. Žádná správná ani ideální distribuce neexistuje.

  23. Ivko | 28.11.2008 | 13:15 | Odpovědět

   Už som nechcel viac písať, ale…
   Za prvé cenu som si nezisťoval, lebo to viem – opakujem, tiež používam Windows (neviem koľkokrát to mám ešte napísať). Ale nie Home, ale Professional! To je trošku drahšie.
   Čo a týka času, dal som si záležať a nainštaloval som si na čistý disk Windows (inštalácia samotného systému trvala niečo vyše pol hodiny) a na čistý disk Mandriva Linux 2009.0 (tu inštalácia KOMPLET VŠETKÉHO trvala necelú hodinu a pol – aj s pridaním zdrojov a mojimi osobnými nastaveniami). Nainštalovanie do Windows pre mňa potrebných programov zaberie podstatne viac času ako hodinu.
   Pre info, používam Intel Dual2Core 2.60 GHz, 250 GB SATA disk.
   Určite zabrdneš do mojej karty. Kúpil som novú – nie nepoužívanú ale novinku, lebo som ju CHCEL. A nikto mi nebude hovoriť, čo mám kúpiť. Ak mi niekto ide hovoriť, čo ja mám so svojimi vecami za moje peniaze robiť, to mi zaváňa totalitou!!! Takže kúpil som novinku. Keďže s kartou som dostal iba ovládače na Win, som hľadal pre Linux. Neboli na nete, a tak som zisťoval. Zo zákazníckeho centra (asi ten chlapík tiež bol na to napálený) mi odpovedali (ak som to správne preložil), že ZATIAĽ ten ovládač nevydajú kvôli dohode s producentmi iných OS (pomlčím!!!). Ale bol natoľko dobrý, že poradil, ktorý sa dá prerobiť. Len nevedel ako, lebo nie je programátor. Ale pomohol. Dnes ten ovládač už je. Stačí stiahnuť a nainštalovať – celé to trvá necelých 10 minút.
   A ešte raz k Windowsu. Už som písal, že OS, to nie je iba vložiť disk a stlačiť ľubovoľný kláves. Je to predovšetkým dobré jadro.
   A Windowsy majú IBA 2 jadrá. Pretože `95-ky boli na DOSovskom. Nové vyšlo až v 98čkách. To isté sa použilo do Milénia, ale tým sa vývoj tejto vetvy zastavil. Rozvíjalo sa jadro pre server – tzv NT. Najdokonalejšie bolo v NT4 (V ktorom roku bolo vydané? V roku 2007? Alebo nejaký ten piatok skôr???) A to jadro sa dávalo do VŠETKÝCH vydaní Windowsu, až po Vistu. Príčinou bolo to, že im odišli programátori pracujúci na vývoji jadra. Takže od NT4 sa s jadrom NIČ nerobilo. Záplaty tých “udělátek” – jak si to sám nazval (ibaže pre linux, ale aj windows buduje na nadstavbách jadra), jadro nedokážu stabilizovať. A je jedno, či sa za záplaty a aktualizácie platí alebo nie. Základ – jadro (teda kernel) je dôležitý. Nové jadro má výjsť až vo vydaní toho niečoho, čo malo výjsť vo februári 2008. Lenže vo februári nevyšlo a potom som to prestal sledovať.
   Takže záver – ako môže byť systém stabilný, keď nemá stabilné jadro??? Linux – presnejšie Mandrivu používam od vydania 10.1 (v ktorom roku bola vydaná – 2007? Alebo nejaký ten piatok skôr?). Ale od toho vydania som nezaregistroval nijaký pád linuxového jadra. Jediné, čo padá v 2009.0 je to nepodarené KDE 4. Pán Cyroň mal pravdu. Mali by to nazvať RC. Ale dúfam, že Mandriva už oľutovala tento krok aspoň 100x

   Takže záver – znova k článku.
   Linux, ktorý je zadara, je funkčnosoťu porovnateľný s Windowsom. Stabilitou (podľa mojich skúseností) je na tom lepšie.
   Windows má niektoré úzko špecializované programy, na vývoj ktorých však Microsoft ako taký vplyv nemá. Ale, pretože sa zaňho platí, by podľa mňa mal prevyšovať linux. Ale neprevyšuje. Preto používa rôzne podivné ťahy, aby to nadrobil.
   A TO je to, čo kritizujem. Nie Windows ako taký. Lenže každý vidí v mojich slovách to, čo chce. Podľa mňa by sa Microsoft mal vážne zamyslieť nad svojou politikou.
   Žiaľ, vidím, že tie ich spôsoby prechádzajú do myslenia niektorých používateľov ich OS. A toho sa bojím.
   Tu nejde o fanatizmus linuxákov alebo windowsákov. Ide o čistú úctivosť. Lenže keď niekto používa pirácky systém a ešte slepo kydá na alternatívne systémy, ktoré sú zadarmo, tak to je fakt smutné.

   Speedy, neber to osobne (ak sa Ťa toto netýka). Ja len vyjadrujem SVOJ názor.

   Pekný deň.

  24. Speedy | 28.11.2008 | 14:50 | Odpovědět

   Ivko: jak dlouho trvá ta která instalace OS není v domácích podmínkách zase tak podstatné hledisko.
   Já mám XP také ve verzi Professional, ale klidně by mně stačila i ta verze Home, dál třeba ještě a raději očesaná, plus právě svobodný uživatelský software: nejraději to stejné, co je osvědčené jak z Linuxu tak potom i z Windows. Takže v tomto směru jak původní uživatelské programy OS Windows tak ale i KDE nebo GNOME z Linuxu mají u mě a zatím smůlu. A také: ať mám raději podobná ovládání u jménem stejných uživatelských programů v obou systémech 🙂
   K politice Microsoft mám také vážné výhrady. A jsem si vědom toho, že nebýt právě a třeba konkurenčního Linuxu, tak by to bylo ještě horší!
   Co se týče jádra systému a co jsi popsal, pro mne je nakonec rozhodující moje osobní zkušenost na desktopu: a rozhodně ta Windows v roce 2008 nepadají co 10 minut jak je první příspěvek, vlastně u mne si nepamatuji, kdy mi Windows doma naposledy spadlo, tak před 2 až 3 roky?
   Takže ano, i pro mne byly a jsou výhody linoxového řešení jádra OS navýsost sympatické. Proto se o Linux průběžně zajímám a čas od času nějakou distribuci odzkouším a třeba i mám na PC oba systémy. Prakticky to je pro mne však výhoda, tj. linuxového jádra, jen teoretická. Na desktopu. Zatím.
   A třeba u takového softmodemu (a co jsem měl kdysi) bych však musel to linuxové jádro tehdy složitě upravovat, což se mně však jaksi ani po 1/2 roce laborování nepovedlo: má vstřícnost pro Linux byla tehdy ale taková velká, že jsem po tuto dobu aktualizaci linuxových programů a OS (včetně čtení návodů ve fórech) musel řešit stahováním a prohlížením skrze internet právě pod Windows. Cha, cháááá. Je to perlička a ano, nakonec jsem ten softmodem vyhodil, tehdy jsem však za něj dal a jako za nový asi 2 a 1/2 tis. Kč 🙁 Tady mně ta údajně nebo skutečně vyšší stabilita Linuxu k ničemu moc nebyla 🙁
   Takže se asi spolu shodneme v tom, že důležité je jádro OS (tady jsem nakloněn Tvému názoru na přednosti Linuxu). Potom mně už stačí si svobodně vybrat nadstavbu svobodných uživatelských programů. Takže se možná, když ne Mandriva, raději ze zájmu příště opět podívám do posledního a prý pořád systémově velmi učesaného Slackware?
   Nebo, pokud budu chtí jít dnes cestou nejmenšího odporu, tak zůstanu u těch Windows 🙂
   A nemá dnes každý nárok na nějakou míru pohodlnosti? Na pohodlnosti, v rozumné míře, není přece nic špatného, to není totožné s leností prosím 🙂 Pěkné odpoledne.

  25. Speedy | 28.11.2008 | 16:08 | Odpovědět

   Ano, raději to tu zamkni, prosím.
   Protože ten někdo první(!) ve svém příspěvku (a někteří další) zjevně pořád neví, že notebook si může dotyčný koupit také bez Windows, tedy místo placených a prý zlých Windows ho může dnes už běžně mít s nainstalovaným a prý hodným Linuxem … a který je jakoby prý zdarma.
   Ten dotyčný zřejmě navíc neví, že pokud mu takový nový notebook s prý zlými Windows nevydrží už od počátku ani prý 10 minut bez pádu OS a je prý téměř nefunkční WiFi karta, tak bude zřejmě někde (v roce 2008 prosím) opravdu nestandardní problém: buď přímo v dotyčném majiteli notebooku nebo, a to spíše, sám notebook a to včetně provedené instalace Windows je zralý na reklamaci.
   Samotný fakt jednoho “českého” notebooku zralého na reklamaci skutečně nemá co do činění s chudými černoušky v Africe.
   Děkuji, že jsi to dotyčnému i za mne dostatečně vytmavil 🙂

   Sám článek o politice jedné velké a bohaté firmy, tak jak jsem si ho přečetl, není rozhodně nestranný.
   Ostatně každá firma byla dříve a v počátku malá a chudá, takže snažit se tu i onde namlouvat, že chudí jsou vždy hodní a utiskovaní a ti bohatí že jsou zlí, že proto od chudýho to je O.K. a od bohatýho to jaksi vždy smrdí, prostě není pravda, je v tom velice často závist z úspěchu a nedostatek sebevědomí:
   aby ten chudý začínající dotáhl a potom předhonil toho etablovaného a obvykle už bohatého, tak se prostě musí vždy víc snažit s navíc velkým rizikem neúspěchu, ale tak to bylo, je a bude … a hrát přitom na strunu chudých černoušků pod knutou prý zlého Microsoftu není proto tak zcela korektní.

   1. bibri | 28.11.2008 | 19:03 | Odpovědět

    > Protože ten někdo první(!) ve svém příspěvku (a někteří další) zjevně pořád neví, že notebook si může dotyčný koupit také bez Windows, tedy místo placených a prý zlých Windows ho může dnes už běžně mít s nainstalovaným a prý hodným Linuxem … a který je jakoby prý zdarma.

    Není to pravda – mám ve firmě dvě zakoupené licence Windows jen proto, že jsem nebyl schopen koupit daný model notebooku bez nich. Oficiální odpověď prodejce i výrobce zněla, že to není v ČR možné. Protože jsem dané modely chtěl z jiných důvodů, musel jsem podpořit svojí přímou konkurenci koupí jejího produktu. A to není dobrý stav.

    Pravda je bohužel taková, že ne každý notebook lze koupit bez Windows a trváte-li na jiných (vybraných) parametrech, máte prostě smůlu.POZN: kupoval jsem Thinkpady a nevím o žádné rozumně dostupné alternativě se stejnou odolností.

    > Ten dotyčný zřejmě navíc neví, že pokud mu takový nový notebook s prý zlými Windows nevydrží už od počátku ani prý 10 minut bez pádu OS a je prý téměř nefunkční WiFi karta, tak bude zřejmě někde (v roce 2008 prosím) opravdu nestandardní problém: buď přímo v dotyčném majiteli notebooku nebo, a to spíše, sám notebook a to včetně provedené instalace Windows je zralý na reklamaci.

    Nelze než souhlasit.

    > Sám článek o politice jedné velké a bohaté firmy, tak jak jsem si ho přečetl, není rozhodně nestranný. Ostatně každá firma byla dříve a v počátku malá a chudá, takže snažit se tu i onde namlouvat, že chudí jsou vždy hodní a utiskovaní a ti bohatí že jsou zlí, že proto od chudýho to je O.K. a od bohatýho to jaksi vždy smrdí, prostě není pravda, je v tom velice často závist z úspěchu a nedostatek sebevědomí: aby ten chudý začínající dotáhl a potom předhonil toho etablovaného a obvykle už bohatého, tak se prostě musí vždy víc snažit s navíc velkým rizikem neúspěchu, ale tak to bylo, je a bude … a hrát přitom na strunu chudých černoušků pod knutou prý zlého Microsoftu není proto tak zcela korektní.

    Zdali je či není nestranný může posoudit pouze ten, kdo opravdu ví, jak to v té Nigérii bylo. Z dostupných faktů je jasné, že tam Microsoft prohrál díky ceně (vyšší), kvalitě (problémy s lokalizací) a celkovým vyšším nákladům (pronájem licence). Snaha zvrátit přesunem několika set tisíc dolarů již proběhlé výběrové řízení má konkrétní jméno – korupce.

    Z vlastní zkušenosti vám dále pouze mohu potvrdit, že na podobné praktiky při své práci narážím i zde, v ČR. Peníze, které Microsoft pumpuje do marketingových kampaní, jsou velmi často vázány na vyhoštění slova “Linux” z nabídky obdarované firmy. Protože jde o velmi vysoké částky, málokdo má odvahu se tomu postavit (= odmítnout ty peníze). Na papíře samozřejmě nenajdete nic – z toho už se Microsoft poučil po prohraném soudu s OEM smlouvami. Ale v praxi to takto funguje.

    Jestli mi nevěříte, zajděte si za nějakým nákupčím do větší hardwarové firmy. Kdybych tohle zažil na jednom místě, tak si řeknu, že kecají jen proto, aby se mně zbavili. Když tohle zažiju na více místech, tak tomu začínám věřit. A já to zažil opravu mockrát…

    Nemám nic proti penězům ani úspěchu Microsoftu, protože mně nezajímají, nic z nich nemám a ani mít nebudu. Je to můj konkurent, nic víc a nic méně. Chová se arogantně a snaží se udržet svoji pozici na trhu. Ani to mu nezle zazlívat, asi bych se choval stejně. Korupci a podplácení mu však za zlé mám, protože v tom objemu, v jakém se pohybuje, s ním kvůli stávajícímu monopolu nijak nelze soupeřit a jeho kroky proto vedou k totální destrukci konkurence.

    Snaha zlehčit uvedená fakta a přehrát je na “strunu chudých černoušků” je dle mého zcela nekorektní. Ve světle výše uvedených úvah mi to navíc přijde hodně krátkozraké, protože to ve výsledku nepovede k ničemu jinému než k “Ein Volk, ein Reich, ein Führer…”

    Proto je třeba o tom mluvit a bránit se tomu. Nic jiného ostatně nedělal ani ten redaktor Wall street journalu.

    Howgh.

  26. jirka | 29.11.2008 | 06:53 | Odpovědět

   Musim po precteni tehle diskuse ocenit pana Bibriho. Fakt jsem rad ze jste se vlozil do diskuse a posunul ji spravnym smerem od urazek a snah o cenzuru. To se mi libi a libi se mi i vas smysl pro pravdu. Je z vas citit snaha dobrat se pravdy i kdyz to nekdy znamena uznat ze druhy ma pravdu. Takovych lidi si vazim a sam se takovy snazim byt. Diky jirka

  27. Speedy | 29.11.2008 | 15:39 | Odpovědět

   to bibri z 28. 11. 2008, 19:03:12:
   … pokud nákup firemních notebooků nebyl tehdy(?) bez Windows možný, tak prostě nebyl možný a jako fakt. Situace, právě tuto minutu dnes a na nějakém jiném místě, ale už může být přece jiná nebo zítra bude jiná 🙂

   A přemýšlel jsi vůbec někdy také obráceně?
   Že i takový výrobce resp. prodejce se (prosím obecně!) může jistit … a ze svého svobodného podnikatelského zájmu, to když tu je často řeč o prý svobodě a o obraně pravdy a nezištné prý lásky … tak že (téměř?) značkový nebo s nějakými speciálnostmi nebo generačně nový (novější?) notebook (prosím obecně!) Ti nabídne právě s tím OS, kde má on vyšší jistotu kompatibility „svého“ hardware … a s dopady právě do možných budoucích vícenákladů na právní pinkačky kolem případných reklamačních řízení, které on ale chce rozumě a už předem minimalizovat?

   Nechci, abys na otázku odpovídal. Ale Tvoje konstatování “a to není dobrý stav” je proto zrovna tak sobecké(!), jako tehdy bylo jistě sobecké konání toho výrobce resp. prodejce … takže Tvůj stranný argument je jen pokusem o argument. Protože každý budete mít pravdu tu svoji … a tím to ale vůči nezaujaté třetí nebo padesáté osobě končí.

   Protože pekař také dnes nepeče chleba pro ideu svého dobrodiní poskytované lidské společnosti nebo třeba konkrétně Tobě, ale aby pro sebe sobecky vydělal.
   A bude ho sypat tím kmínem a použije takovou mouku, které vybere on sám … a ne to, co budeš vyžadovat a zatím v menšině Ty: ano, svůj postoj pekaře a s ohledem na Tebe pozitivně změní tehdy, až to pro něj bude výhodné ekonomicky. A ekonomicky budeš pro něj zajímavý tehdy, až budeš platit.
   Zatím se jakoby snažíš mu ten kmín k sypání chleba nabídnout (viz Linux do notebooku) zdarma, svého vlastního druhu, že si ho prý také pěstujete někde zdarma jak v komunismu na zahrádce.
   Pekař se však musí i přes to “zdarma” rozhodnout dle toho, co jsi vůbec zač, jak jsi spolehlivý a to i do budoucna … a jestli ten Tvůj kmín budou chtít i ostatní zákazníci, věda že je právě a také od Tebe s možnými obavami, jestli je potom nebude bolet břicho?

   Navíc se v tomto téma jedná (a už jsem byli jednou napomenuti) o OS na “železo” pro prý chudé černoušky někde v Africe … a rozhodně ne o OS na nové značkové firemní notebooky. To sis asi neuvědomil.
   U chudých černoušků se dnes jedná, z pohledu výrobců PC ale i nabídky výrobců OS, o vklad do budoucnosti. Tržní budoucnosti.

   Z pohledu na Linux se obávám, že dnes takový chudý černoušek z Afriky, po svém startu na nějaké “bezplatné” distribuci Linuxu a po studentském rozkoukávání se na VŠ koleji někde v Londýně, Paříži nebo v Praze, stejně nakonec začne svoji profesionální dráhu (tak z 90%?) na nějaké aplikaci právě pod Windows: tedy a cynicky tázáno, nebylo by pro něj opravdu dnes lepší, tedy humánnější, věnovat mu a už na začátku tu hodnotu 1 krabičky cigaret právě na ta očesaná Windows?

   Připadá mi to totiž, jakoby někdo nabízel černouškovi v Africe, že ho buď naučí zadarmo německy nebo, za asi jen 1 krabičku cigaret, anglicky: ano, obě by bylo pro černouška přínosné, od němčiny není k angličtině zase tak daleko a naopak, ale priorita je za daných okolností, dnes a na tomto příkladu, jednoznačná a zřejmá i pro výběr OS …

   Je pro mne opravdu úsměvné, jak a kterak se sám pasuješ do tzv. konkurenta Windows resp. Microsoftu a svého konkurenta potom nazýváš arogantním, rád podsuneš i tu korupci a podplácení, že, nakonec to celé zakončíš bojovou, téměř militantně burcující agitkou spojenou s rádoby strašákem, že prý, cituji „”Ein Volk, ein Reich, ein Führer…” … tak tomu se už musím opravdu zasmát. Promiň. Mně na Microsoftu toho také moc vadí, ale tohle jsi přehnal.
   A bude se tomu smát, s velkou pravděpodobností, nakonec i ten chudý černoušek.
   A Microsoft si zamne spokojeně ruce, protože s tou jeho konkurencí (na desktopy pro černoušky) to nebude zatím tak hrozné … protože on navíc dobře ví, že černoušek stejně bude mít, i k tomu Linuxu zdarma, navíc také zdarma ta Windows – i když kradená – ale to mu přece nevadí – zatím 🙂
   Tak jako to podobně nevadí těm dnešním a už linux firmám, které to, s výhledem právě do budoucna, dělají zadarmo jen jaksi tou přímější cestou … a prý z čisté filantropie 🙂

  28. jirka | 29.11.2008 | 18:33 | Odpovědět

   To je tezke pravdu maji vsichni 🙂 kdyz budu na miste vyrobce tak pokud se rozhodnu ze budu prodavat notebook s windows tak to udelam asi bych mel spocitane ze se mi to vyplati, jinak bach samozrejme prodaval i bez OS. Nezakone to neni a kazdy ma moznost volby zrovna jako ja se svym Asusem, pod Vistama mi jede vsechno a presto volim linux i kdyz pod tim mi vse nejede (mozna by jelo, ale neumim to zprovoznit) Ale vse hlavni co potrebuju mi jede o.k

 2. petos | 28.11.2008 | 15:08 | Odpovědět

  Tahle diskuse nikam nevede…
  Tento prispevek NENI snaha o cenzuru ve smyslu toho, ze by se mi pricilo, ze se objevil nekdo, kdo se snazi obhajovat M$. Velice se mi ovsem protivi SMER ktery to nabralo a ZPUSOB, kterym se vyjadruje. Pouze urazi a napada ostatni prispevatele. Tomešové (viz Tomešoviny na ábíčku) tu budou porad. Nejlepsi zpusob, jak s nimi bojovat, je ignorovani.
  Nyni mame tedy dve moznosti. Uzamknout toto forum a speedy bude psat na jinem vlakne o tom, jak tady funguje cenzura. Nebo toto nechame odemčené a pak se tu objevi prispevek o tom, jaka jsem neinteligentni nula, absolutne bezvyznamny a hloupy tak, ze IQ neumim ani napsat…
  Ten clanek, myslim ten uplne nahore, neni o tom, jestli jsou widle lepsi nebo horsi nez linux. Neni o tom, ze co je zadarmo muze byt chybove nebo ne. Neni to o ovladacich a konfiguracich grafickych karet. Je to o politice jedne velke a bohate firmy. Neverim, ze v jine oblasti to je lepsi (a je jedno, jestli to je divadelnictvi, stavby ci ekologie nebo svět operačních systémů). Vzdycky budou zastanci obou stran. Ovsem ve chvili, kdy se diskutujici zacnou vzajemne napadat – a nyni je jedno, jestli jeden vsechny okolo, nebo vsichni vsechny – tak diskuse ztraci svuj smysl a je nejlepsi ji ukoncit.
  Nemuzu (nebo muzu ale nechci) uzamknout tenhle clanek a zakazat prispivani. Zadam (!) ale vsechny, aby prestali prispivat, protoze v tuhle chvili se jen propada tahle diskuse do spiny a blata.

  1. Náhodný návštěvník | 10.12.2008 | 23:08 | Odpovědět

   Omlouvám se všem, že otvírám znovu téma, které už zřejmě štastně usnulo, ale chtěl jsem přidat svůj pohled na věc. Podle mého názoru nemají pravdu ti, co tvrdí, že Linux a Windows jsou úplně odlišné (operační systémy). Nejsou. Obsluhují stejný hardware a vykonávají podobné funkce. Nové myšlenky, které se objeví v jednom z nich, ten druhý velmi rychle zkopíruje (a eventuelně je vydává za své). Oba mohou úspěšně koexistovat a dokonce pracovat nad stejnými daty.

   Není pravda, když někdo tvrdí, že zkušenost s Linuxem nemá cenu pro budoucí práci s Windows a taky není pravda, že když někdo rozumí Windows, v Linuxu je mu to na nic. Když se naučíte jeden operační systém, víte toho taky spoustu o hardwarové platformě, na které systém běží (třeba PC) a to se u druhého systému vždycky hodí. Momentálně se už několik let víc zbývám Linuxem, ale zkušenost s DOSem a Windows mi značně pomohla se rychleji naučit (používat) Linux. Obchodní politika Microsoftu je morálně odporná a znechucující záležitost, ale to neznamená, že Windows je špatný operační systém, napsaný neschopnými programátory. Asi tak o dvě verze zpět, jsou Windows ještě docela příjemný, hardwarově nenáročný a stabilní operační systém, skoro jako Linux :-))

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login