GIMP – návody 4: prolínání obrázků a vrstev

logo-gimpMožná byste rádi umístili do obrázku několik dalších, ale poloprůhledných, případně nějaký efektní poloprůhledný rámeček. Částečně jsem to nakousl již ve 2 dílu, ale dnešní díl se bude na poloprůhledné objekty specializovat. Předem varuji, že shlédnutí dnešních demonstračních obrázků může slabším povahám přivodit trvalou psychickou újmu. Použité fotografie totiž zobrazují jednoho zjevně přepracovaného člověka…

Spusťte GIMP (nebo GIMP s KDE dialogy :-)) a načtěte pozadí a vrstvy, tyto pak rozmístěte na vhodné pozice, viz GIMP – návody 2: jak na logo v obrázku.

Načtení pozadí a vrstev

Načtení pozadí a vrstev

Zaměřte nyní svou pozornost na okno Vrstvy. Pokud jej nevidíte, zapněte si jej volbou Soubor -> Dialogy -> Vrstvy nebo pomocí klávesové zkratky CTRL + L. V něm vidíte jednotlivé vrstvy – jejich jména, miniatury (pozice v obrázku) a indikační oko, které informuje, zda je vrstva zapnutá nebo vypnutá.

Vrstvy

Vrstvy

Vyberte Režim a nastavte úroveň Krytí. Nejvhodnější hodnoty si musíte vybrat sami.

Vrstvy -zprůhlednění

Vrstvy -zprůhlednění

Volitelně můžete přidat další poloprůhledné vrstvy. Přidejte novou vrstvu (Vrstva -> Nová vrstva). Nastavte Jméno vrstvy, vhodné rozměry, Typ vyplňování vrstvy. Já zvolil Barvu popředí, která je defaultně černá (lze změnit).

Nová vrstva

Nová vrstva

Tuto novou vrstvu umístěte na správnou pozici.

Tmavá vrstva

Tmavá vrstva

V okně (Vrstvy) ji myší umístěte nad (pod) jiné vrstvy a zprůhledněte.

Tmavá vrstva - zprůhlednění

Tmavá vrstva - zprůhlednění

Obrázek jsem ještě ořízl a je hotovo.

Výsledek

Výsledek

TIP: Rozpracované obrázky s vrstvami vždy ukládejte ve formátu XCF (nativním formátu Gimpu), protože v takto uloženém obrázku se zachovávají jednotlivé vrstvy, a lze je znovu upravovat.

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login