Jak připojit FAT disk?

Q: Mám připojený diskový oddíl (partition) se souborovým systémem typu FAT a všechny soubory se jeví jako spustitelné. Při pokusech o kopírování souborů na tento oddíl se objevují chybová hlášení.

A: Celý problém spočívá ve volbě parametrů příkazu mount pro připojení zařízení se souborovým systémem typu FAT, který nepodporuje uživatelská práva.

Pokud tedy nechcete, aby všechny soubory na příslušné partition měly nastaven příznak spustitelnosti, tak použijte parametr showexec. Ten způsobí, že pouze soubory, které jsou spustitelné ve Windows (!) (tj. *.bat, *.com, *.exe) se budou po připojení jevit jako spustitelné.

Pokud vám vadí chybová hlášení při pokusech o změnu práv souborů a adresářů na souborovém systému FAT, tak použijte parametr quiet, který je potlačí.

Předpokládejme, že chcete automaticky při startu připojovat primární oddíl na disku, který je připojen jako master na prvním IDE kanálu (tj. zařízeni /dev/hda1). Potom by měl být v souboru /etc/fstab tento řádek:

 /dev/hda1 /mnt/win_c vfat iocharset=iso8859-2,codepage=852,umask=0,showexec,quiet 0 0

Další zdroje informací:

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login