KJots – program pro vedení poznámek

ikona-kjotsKjots je program pro vedení poznámek. Možná si říkáte, že poznámky lze psát v textovém editoru, k čemu je tedy speciální program pro jejich zaznamenávání? Takový program má mnoho výhod a konkrétních vlastností, které textový editor nemá. Zároveň si ale ponechává ty vlastnosti, které jsou typické pro dobré textové editory – např. snadná obsluha.

Programů pro vedení poznámek, můžeme sem řadit i outlinery, je samozřejmě mnohem víc, např. Zim, GJots, Tomboy, BasKet Note Pads, KeepNote, NoteCase (resp. NoteCase Pro), RedNotebook a mnohé další. Jsou si vzájemně podobné, zároveň má každý nějakou svou přednost.

Funkce textového editoru

Vlastnosti typické pro textové editory si ponechávají i dobré outlinery nebo „poznámkovače“. Díky tomu uživatel neztrácí půdu pod nohama a není omezen tím, že by mu chyběly některé vlastnosti, na které je zvyklý. KJots tedy disponuje následujícími funkcemi.

 • Formátování textu – polotučný řez, kurziva, podtržení, proškrtnutí, změna barvy textu i pozadí.
 • Změna rodiny písma a velikosti.
 • Používání seznamů, výčtů, a to strukturovaně (v několika rovinách).
 • Zarovnání textu na levý či pravý praporek, na střed, do bloku.
 • Vyhledávání a nahrazování řetězců.
 • Uložení v textovém formátu, zejména ale export do HTML, a to včetně uchování formátování.
 • Tisk celku nebo vybraných částí.
 • Automatické ukládání na pozadí.
KJots s knihou

KJots s knihou

Speciální funkce

Protože je ale KJots nejen běžný textový editor, nabízí další funkce, které u textových editorů obvykle nenajdete.

 • Vkládání čar, obvykle vodorovných.
 • Vkládání odkazů, a to jak externích (na web), tak interních (na jinou část dokumentu).
 • Vkládání proměnné datum.
 • Organizace dat do stromové struktury a automatické vytvoření obsahu na začátku dokumentu.

Hlavní odlišnost ale spočívá v tom, že uživatel nepracuje s jedním souborem (dokumentem), který je zobrazen v jednom okně. Dokument je zde tvořen strukturou zobrazenou v panelu, fyzicky se sice jedná o jeden soubor, ale to se děje na pozadí a uživatel tím není obtěžován. Dokument obsahuje jednu nebo více knih, každá z knih je tvořena stranami. Právě strany tvoří zmiňovanou strukturu, podobně jako ve skutečné knize.

Knihy a strany

Nová kniha se vytvoří pomocí Soubor | Nová kniha, zároveň s ní vznikne její první strana, kterou je nutné pojmenovat. Další stránky se pak vkládají pomocí Soubor | Nová strana (nebo [Ctrl-n]). Obojí lze z nabídky Soubor také smazat a přejmenovat.

V jednom dokumentu lze tedy vytvořit množství knih – oddělených sekcí, z nichž každá má své strany. Na každou knihu a stranu lze vložit odkaz pomocí Formát | Odkaz a tak je provázat a vytvořit semknutou strukturu.

Knihou může být např. předmět ve škole, strany jsou pak přednášky či výukové hodiny. Knihou může být Linux, stranami pak jsou různé tematické poznámky o Linuxu. Typickou knihou je pak jistě kuchařka, která obsahuje recepty – strany.

Pomocí odkazů lze strany a knihy provázat mezi sebou, pomocí záložek si lze poznačit důležitá místa. Opět se dokonale nabízí srovnání s knihou – na určitou stránku si vložíte záložku pomocí Záložky | Přidat k záložkám.

KJots - možnosti formátování textu

KJots - možnosti formátování textu

Co KJots neumí

KJots je jednoduchý program a svými vlastnostmi a nabídkou funkcí dostačuje běžným potřebám. Nicméně některé funkce chybí – ne k dokonalosti, nýbrž k plnohodnotnému využití. Napadají mě např. následující:

 • Vhodně nastavené klávesové zkratky. K některým akcím chybí, u jiných se překrývá jedna kombinace.
 • Inteligentní chování editoru. Pokud zadáte hvězdičku nebo mínus, napíšete pár slov a stisknete [Enter], nečekejte, že vám program vytvoří seznam s puntíkem nebo odrážkou. Pokud seznam vytvořený máte, dvakrát [Enter] jej nezruší, ale vesele puntíkuje dál a dál.
 • Žádná podpora pro práci s obrázky.
 • Žádná podpora pro práci s tabulkami.
 • Jen jedna úroveň – Kniha → strana.
 • Nepodporuje styly, takže exportované HTML je sémantický špatné.
 • Zastaralá nápověda.

Výborné vlastnosti KJots

KJots je praktická aplikace a i když má své hranice, je velmi dobře použitelná. Zaujaly mě zejména tyto vlastnosti.

 • Snadnost používání, uživatele není třeba zaškolovat.
 • Podpora barev i ve struktuře knih (viz červená a zelená položka na obrázku).
 • Ukládá obsah v textovém dokumentu, data lze snadno přenášet, archivovat a vyhledávat v nich.
 • Automatické vytvoření obsahu a kompletního dokumentu včetně odkazů – vhodné pro přenos (USB disk, CD, server).

Program nainstalujete balíčkem kjots. Je primárně určen pro prostředí KDE (stručná domovská stránka).

Tento článek byl samozřejmě napsán pomocí Kjots. (Následně doupraven v OpenOffice.org.)

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login