krb5 pro 8.1, 8.2

MDKSA-2002:057:Síťová autentizace systému v Kerberos 5 obsahuje RPC library, jejíž částí je XDR recorder ovozený ze Sunovské RPC implementace. Tato implementace je zranitelná přetečením haldy (obdoba buffer overflow).

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login