Krusader pro začátečníky — základy souborových operací

ikona-krusaderV minulém díle jsme si vysvětlili, k čemu vlastně Krusader slouží a zmínili jsme také, jaké základní klávesy a klávesové zkratky slouží k běžnému používání. Zmínili jsme se o tzv. souborových operacích, ale nijak jsme je nerozebírali. Až dnes.

Seriál Krusader pro začátečníky 

Pod pojmem souborová operace si obvykle můžete představit kopírování souborů z místa na místo nebo jejich přenos. Rozdíl mezi kopírováním a přenosem tkví v tom, že při kopírování zůstávají na svém místě a v cílové složce vznikají jejich kopie. Přenos však způsobí to, že v původním umístění soubor nezůstanou a budou jen součástí cílové složky.

K souborovým operacím také patří jejich čtení či úprava. A určitě bychom si nedovedli představit život bez funkce, která soubory maže. Souborovou operací můžeme nazvat i operaci vytváření nové složky, která sice nepracuje přímo se soubory, ale je pro jejich uchovávání docela důležitá. Poslední a ne nepodstatnou operací je i přejmenovávání složek či souborů. Podrobněji si vše rozebereme.

Kopírování souborů – [F5]

Dialog při přesunu souborů

Dialog při přesunu souborů

Ještě než se pustíme do vlastního popisu kopírování, zmiňme kroky, které můžete provést pro hladší průběh celé operace. Začněte tím, že si do jednoho okna otevřete výchozí složku (tedy tu, ze které budete kopírovat) a do druhé cílovou složku. Při použití klávesových zkratek pak Krusader zařídí vše tak, že nabídne provádění operace dle složek otevřených v obou panelech.

Pak už stačí najet na soubor, který chcete zkopírovat a stisknout klávesu [F5]. Objeví se okno, které nás informuje o dané operaci.

Získáte informaci o tom jaký soubor se kopíruje a kam se kopíruje. Ve spodní části dialogu najdete ještě několik tlačítek s funkcemi, obvykle je ale ignorujete. Stačí stisknout klávesu [Enter]. Operaci můžete provést buď s jedním souborem či složkou nebo s výběrem provedeným klávesou [Ins].

Přenos souborů – [F6]

Tato funkce se skoro neliší od funkce kopírování, soubory z výchozí složky zmizí a objeví se v té cílové.

Dialog při kopírování souboru

Dialog při kopírování souboru

Protože jsme to u předchozího dialogu neudělali, popíšeme si celé okno i se všemi tlačítky. Ústředním bodem tohoto okna je řádek s cestou, kam kopírujeme/přenášíme. V jeho pravé části najdete ikonu, která vám případně umožní zadat pomocí jiného dialogového okna skutečnou cestu, tedy jinou než tu, kterou máte otevřenu v cílovém okně.
Tlačítko Vyčistit způsobí, že řádek se zadanou cestou se vymaže a vy zde můžete zadat či vybrat cestu jinou. Tlačítko Do fronty zase danou operaci zařadí do fronty tj. pokud chcete provádět například více operací po sobě, máte možnost. Jednoduše si tak nakumulujete operace za sebou a ty se následně provedou. Tlačítko OK danou operaci provede a Zrušit ji zastaví. Jako výchozí je navoleno tlačítko OK, proto stačí pro potvrzení stisknout jen a pouze klávesu [Enter].

I výběr tlačítek lze provést bez nutnosti používat myš. Můžete využít klávesu [Tab] pro přecházení vpřed mezi tlačítky, případně použijte klávesovou zkratku [SHIFT+Tab] pro pohyb zpět.

Dialog pro tvorbu nového adresáře

Dialog pro tvorbu nového adresáře

Vytvoření nové složky – [F7]

Občas také potřebujete vytvořit nějakou složku, můžete si posloužit klávesou [F7]. V dialogovém okně pak můžete zadat jméno složky, kterou chcete vytvořit.

Je zde také změna, neboť  složka bude vždy vytvořena v okně se zdrojovou složkou, nikdy ne v cílovém okně. Do dialogu stačí zadat jméno složky a stisknout [Enter]. Složka bude vytvořena.

Smazání souboru nebo složky – [F8]

Tato operace je vcelku předvídaná a může samozřejmě napáchat hodně škody. Její obsluha je celkem jednoduchá – najedete kurzorem na soubor či složku určenou ke smazání a stisknete klávesu [F8]. Objeví se potvrzovací dialogové okno.

Mazání souboru či složky

Mazání souboru či složky

Pak už stačí stisknout buď [Enter] nebo kliknout na tlačítko Zrušit (jde stisknout klávesu [Esc], abyste nemuseli sahat po myši).

Přejmenování složky/souboru – [F9]

Funkcí, která je přiřazena klávese [F9], je Přejmenování. Tato klávesa přímo nepochází z originálního NC, protože tam byla této funkci vyhrazena zkratka [SHIFT+F6]. Nefunguje také pro více složek/souborů naráz, vždy jen a pouze pro objekt aktuálně vybraný kurzorem.

Neobjeví se nějaké dialogové okno, dané jméno se upravuje přímo v okně.

Prohlížení souborů – [F3]

Tato funkce je v Krusaderu implementována jako „inteligentní“ tj. pokud chcete prohlížet obrázek, je spuštěn prohlížeč obrázků, pokud chcete prohlížet text, je spuštěn příslušný textový editor. Má to samozřejmě svůj význam, protože v drtivé většině případů nechcete prohlížet přímou strukturu (obsah souboru) např. obrázku, spíše vás zajímá, co je na daném obrázku zachyceno.

Editace souborů – [F4]

Tato klávesa je napárována na funkci, která spustí interní editor a je s ním možné dané soubory skutečně upravovat. Nejenom texty, k obsahu souboru se dostanete i v případě obrázků či hudebních souborů, takže to může být nebezpečné. Nebezpečnost tkví v nechtěné úpravě netextového souboru.

Ukázka okna při přejmenovávání složky/souboru

Ukázka okna při přejmenovávání složky/souboru

Terminál – [F2]

Po stisku této klávesy je spuštěna konzola a můžete do ní psát své příkazy.

Konec – [F10]

Klávesa [F10] je naprosto logicky popsaná a stejně tak i funguje. Po jejím použití dojde k vypnutí Krusaderu.

To jsou základní funkce, které přímo pocházejí z Norton Commanderu a se kterými se v podstatě setkáte v jakémkoliv programu činícím totéž. Příště si povíme něco o dalších funkcích.

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login