Linux Hall 2003 přilákal odborníky

Tisková zpráva IDG: Linux Hall 2003 přilákal odborníky

Praha, 10. 10. 2003. Více než 600 registrovaných účastníků navštívilo odbornou konferenci Linux Hall 2003; tuto akci pořádal týdeník Computerworld a BVV v rámci doprovodného programu veletrhu Invex.

5. ročník konference Linux Hall byl zaměřen na nasazení open source technologií ve státní správě a samosprávě. Řada příspěvků se zabývala rovněž migrací na Linux v podnikovém prostředí. Akce ukázala, že open source technologie mohou za určitých podmínek představovat konkurenční výhodu např. vzhledem k výhodným nákladům na vlastnictví; přitom je lze samozřejmě kombinovat s komerčním/proprietárním softwarem a jejich přínos se nedostavuje automaticky.

Návštěvníci konference patřili především k správcům sítí či manažerům odpovědným za fungování IT infrastruktury v podnicích či např. na místních úřadech. Jejich zájmem bylo především řešit praktické problémy spojené s provozem ICT.

Keynote na konferenci Linux Hall pronesl senátor a rektor brněnské Masarykovy univerzity profesor RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. Většina následujících přednášek se zabývala konkrétními implementačními studiemi, OS Linux byl hodnocen především z hlediska své způsobilosti pro běh kritických obchodních aplikací. Konferenční příspěvky se např. snažily pomoci při hledání vhodného databázového serveru pro linuxovou platformu; právě na poli relačních databází open source technologie dosud zřejmě neposkytují dostatečnou alternativu.

Partnery konference Linux Hall 2003 byly společnosti (v abecedním pořadí) AMD, Computer Associates, IBM, Insight Strategy, Oracle, QCM, Rekonix, Sun a Xexperts/PoSam.

Podrobnosti o akci Linux Hall 2003 lze najít na webových stránkách http://www.linuxhall.cz. Mezi návštěvníky konference byla provedena anketa, která se zaměřila především na způsoby nasazení Linuxu na pracovištích respondentů (komunikační server, podnikový IS, desktop…). Výsledky této ankety budou publikovány na stránkách týdeníku Computerworld.

Pro další informace prosím kontaktujte:

Martin Lenk, manažer speciálních projektůIDG CZech, a. s. ComputerworldSeydlerova 2451/11, 158 00 Praha 5e-mail: martin_lenk@idg_cz, tel.: 257 088 154

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login