Mandrakesoft: pohled zevnitř, část I.

Mandrakesoft: pohled zevnitř, část I.

Z Mandrakesoftu byla nedávno sejmuta ochrana proti věřitelům, o kterou požádali minulý rok. O tom co se stalo a proč si Mandrakesoft najednou užívá úspěch jsme si povidali s Mandrakesoft CEO Francoisem Bancilhonem a spoluzakladateli Jacquesem Le Maroisem a Gaelem Duvalem.

Původní znění článku Joa Bolina naleznete na portále NewsForge, volný překlad dále v článku.

Pro zachování přehlednosti jsme zvolilinásledující vzhled textu:
    – tučným fontem jsou psányotázky
    – tým managementu Mandrakesoftu je pakidentifikován iniciály:
          * FB – Francois Bacon
          * JLM – Jacques Le Marois
          * GD – Gael Duval

Řekněte mi něco o obchodechMandrakesoftu. Je to relativně malá společnost, že?

FB: Ano a ne. V současnostizaměstnáváme 60 zaměstnanců, z tohoto pohledu jsmemalí. Nicméně – Mandrakesoft má celosvětověrozsáhlou základnu uživatelů. Z tohoto hlediska jsme tedyvelká společnost.

JLM: Když se na todíváte z právního hlediska, je Mandrakesoftmalá společnost. Ale když se na věc podíváte zhlediska komunity: Mandrakelinux je obrovský projekt. I kdyžmáme relativně málo zaměstnanců, jsme schopni soutěžit sMicrosoftem a jinými producenty Linuxu, a to díkyjasné volbě modelu Svobodného software. OkoloMandrakesoftu je veliká virtuální společnost. Vevývoji jsou od roku 1999 zapojeny tisíce uživatelůdíky projektu “Cooker”. Také marketing jesnadnější, když se spolupracuje s komunitou. A vlastníprodeje obstarává uživatelská komunita, kteroupředstavuje několik milionů lidí. A konečně – když jsouobchodovatelné akcie společnosti – se mnoho uživatelů avývojářů stalo našimi akcionáři. Všechno toto jevelmi silná kombinace.


Obchody na bázi GPL modelunejsou zrovna nejlehčí; jaktože jste úspěšní?

FB: Obchody nabázi GPL modelu mají mnoho kladů – jako třebavýhodu obrovského vývojářskéhotýmu, který nám pomáhá zdokonalovatnaše produkty.

JLM: Když sepodíváte do historie Linuxových distribucí,zjistíte, že nejrychleji se rozrůstaly právě ty,které podléhaly Open Source licencím. Většina ztěch bez otevřených licencí úplně zmizela,takovým případem je třeba Caldera/SCO.

Co bylo nejtěžšípřekážkou pro Mandrakesoft?

FB: Náš růst byl příliš rychlý a špatněkoncipovaný. V důsledku toho byly i naše nákladypříliš vysoké a trvalo nám několik let, než jsmeje dostatečně snížili.

GD: Nejtěžší pronás bylo přeměnit se z projektu, který začal jedenčlověk, na skutečnou společnost na profesionálníúrovni.

Určitě jste jakožto společnost s GPLprojekty dostali nějakou tu lekci, která byla největší?

FB: Naučili jsme se mnoho -nejen díky GPL projektům – ale jako každá jináspolečnost, musíme dodržovat základní pravidlaobchodu. Každý zde má víru ve společnost asnaží se zpříštupnit linuxové technologieširokým masám. To je vlastně důvod, proč Mandrakelinuxvznikl, a proč je oblíbený. Dokud se budeme držet tohotopřesvědčení, budeme úspěšní.

JLM: Ja myslím, že i uGPL projektů se musí dodržovat základní pravidlaobchodu, dodávání produktů a podpory – stejně jakou jiných softwarových společností.

Jakou byste dali radu někomu, kdo chcezačít s GPL byznysem?

FB: Kde jsem začal? (smích) Nejdřív simusíte udat pevný obchodní model pro produkt neboslužbu, které chcete nabízet. Poté, copřekonáte toto úskalí, můžete vše uvést dopohybu. Když vyrábíte produkt, musíte mu tentomodel přizpůsobit. Pokud prodáváte službu, pakpotřebujete také její obchodní model.

GD: Použijte nějakýobchodní model, který je v souladu s OpenSource Software.Nesnažte se autorizovat OSS. Když nevěříte v OSS, tak honedělejte!

JLM: Já bych doporučilpoohlédnout se po nějakém úspěšnémobchodním modelu, třeba Clubovém, či dvojitýchlicencích.

Nad Mandrakesoftem už visela i hrozbabankrotu – jak k tomu došlo?

FB: Museli jsme požádato ochranu před věřiteli z jednoduchého důvodu: v bance už nebylyžádné finance a naše výnosy byly stálenižší než naše náklady. Byla to jen otázka několikaměsíců, ale byla nutná.

GD: Měli jsme určitéfinanční potíže, ale tato hrozba Mandrakesoftu užnaštěstí není reálnou. V roce 2001 jsme začalirestrukturalizaci společnosti, ale jednalo se o dlouhodobýproces, a na konci roku 2002 došlo k tomu, že naše náklady bylyvyšší než výnosy – došly nám finance. Ochrana pronás byla úspěšná – nyní jsme zpět přinormálním chodu a Mandrakesoft je opětprofitující společnost.

To znamená mnoho vobchodním světě, že?

FB: Naneštěstí ano. Jsme důkazem toho, že tato proceduramá svůj smysl a může být úspěšná.Nyní je jednoduché podívat se do minulosti aříct: měli jsme udělat tohle…nebo neměli jsme udělat tamto.Ale v podstatě jsme měli začít znižovat výdajedříve.

GD: Kromě toho, že jsme včasdostatečně neutli výdaje, si myslím, že hlavnímproblémem bylo rozhodnutí vložit velkou částnašich prostředků do rozvoje struktury Mandrakesoftu. Komickéje, že na konci roku 1999 – což byl pro Mandrakesoft vydělečnýrok – když akcionáři zjistili, že jsme dosáhli zisku,byli velmi neštastní, protože jsme prý dostatečněneinvestovali! Jejich požadavek byl: použijte ty peníze,použijte ty peníze… My to udělali, skutečně.

Na začátku roku 2003, kdyžpožádal Mandrakesoft o ochranu před věřiteli, Gartner(společnost zajišťující průzkum trhu) napsal:

       “Mandrakesoft pravděpodobně zanikne,bez dalších investic nebo bez fúze, která by muumožnila uplatnit se jako systémový integrátor,nebo prodejce software v nějakém vydělečném směru.”

Co vy na to?

FB: To je velmi zajímavé. V rámciférovosti k nim musím říct, že ve chvíli,kdy to psali, při nich stály i statistiky. Procentoúspěšnosti u společností, které odolávalybankrotu, je nízké. Nás v podstatězachránily dvě věci: naše specifické vztahy s uživateli ajejich ochota nám pomoci ve chvíli, kdy jsme topotřebovali… a díky tomu jsme v té době prodali hodněmalých produktů.

GD: Restrukturalizačníproces společnosti začal mnohem dříve, dna jsme se dotkli, kdyžjsme nebyli schopni vyrovnávat své finančnízávazky. Ale bylo to jen několik měsíců.

JLM: Věřil jsem v našischopnost dostat se z finančních problémů díkysilným aktivům, které jsme vytvořili od začátkufungování společnosti: širokou a loajálníkomunitu uživatelů se silným vztahem – silnějším než jenmezi klientem/dodavatelem.

2 komentáře

  1. Ivan Vyoral | 22.05.2004 | 09:27 | Odpovědět

    Nás v podstatě zachránily dvě věci: naše specifické vztahy s uživateli a jejich ochota nám pomoci ve chvíli, kdy jsme to potřebovali… – Myslíte, že by se podobně zastala komunita uživatelů Windows bankrotujícího Microsoftu?

  2. acid-train | 23.05.2004 | 14:44 | Odpovědět

    Ave MandrakeSoft et QCM !!!!
    Acid -Train

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login