Pravidla provozu (Meta-FAQ) konference mandrivalinux@mandrivalinux.cz

Tento dokument stanovuje pravidla chování ve veřejné emailové konferenci mandrivalinux@mandrivalinux.cz. Zároveň může pomoci v orientaci těm, kteří nikdy nebyly v žádné konferenci přihlášeni, protože obsahuje obecně platná doporučení, která účastníci takových konferencí obvykle dodržují. Účelem dokumentu není zodpovídat dotazy často kladené v konferenci.

Pravidla provozu (MetaFAQ) automaticky přijdou emailem každému nově přihlášenému uživateli. Pokud jste v konferenci nový, buďte vítán a uschovejte si tento dokument prosím, možná je budete v budoucnu potřebovat – jedním z jeho účelů je právě omezit v konferenci zbytečné dotazy typu ” jak se odhlásit“. Jeho nejnovější verzi najdete vždy na adrese http://www.mandrivalinux.cz/metafaq.

Autorem a současným správcem dokumentu je Ivan Bíbr, jemuž můžete zasílat své připomínky a návrhy. Autor děkuje Yenyovi Kasprzakovi, správci MetaFAQ české linuxové konference linux@linux.cz, jenž ho při práci silně inspiroval a dovolil mu převzít některé (dále označené) pasáže z jeho dokumentu.

Datum poslední změny je 23. srpna 2009. Změny oproti poslední verzi: aktualizace související se změnou adresy konference, změnou softwaru (ezmlm->Mailman) a se změnou stránek MandrivaLinux.cz (oprava odkazů).


Obsah


Přihlášení a odhlášení z konference

Přihlásit se do (nebo odhlásit se z)  emailové konference mandrivalinux@mandrivalinux.cz můžete pomocí webového rozhraní na stránce http://orion.qcm.cz/mailman/listinfo/mandrivalinux. (informace jsou navíc součástí každého e-mailu do konference). Jako potvrzení vám přijde e-mail o přihlášení (či odhlášení).

Problémy s adresami při odhlášení: velmi častou chybou je, že se účastník pokouší odhlásit jinou adresu, než byla do konference přihlášena. Dávejte proto prosím pozor, z které adresy se odhlašujete a zda je shodná s adresou použitou při přihlášení!


Zaměření konference a doporučená pravidla chování v ní

Konference mandrivalinux@mandrivalinux.cz je nemoderovaná emailová konference s webových archivem primárně zaměřená na diskusi o distribuci Mandriva Linux.

Při psaní příspěvků do konference mějte prosím vždy na paměti toto:

 • Členství v konferenci je dobrovolné, pokud vám nevyhovuje její zaměření, navrhované způsoby řešení problémů, množství zasílaných emailů či dokonce jiní účastníci konference, můžete se kdykoliv odhlásit.
 • Stejně tak je dobrovolná i možnost odpovědi na problémy uživatelů. Pokud se vám náhodou nedostane uspokojivé odpovědi, zkuste ji najít s pomocí jiných zdrojů.
 • Snažte se co nejlépe popsat daný problém popř. dodat další dodatečné informace, které mohou vést k jeho úspěšnému vyřešení. Pokud se vám podařilo problém vyřešit nezapomeňte oznámit, kde problém byl a co vedlo k jeho odstranění.
 • I v neformální komunikaci je vhodné dodržovat pravidla slušného chování. Vyhněte se prosím osobním narážkám nebo dokonce útokům na jiné členy konference.

Pravidla chování v konferenci (z větší části převzato z MetaFAQ konference linux@linux.cz):

 • V konferenci mandrivalinux@mandrivalinux.cz je povoleno používat českého, slovenského a případně anglického jazyka.
 • Do konference mandrivalinux@mandrivalinux.cz lze zasílat příspěvky v sedmibitovém ASCII kódování bez diakritiky, případně zprávy s diakritikou v kódování ISO 8859-2 (MIME typ text/plain; charset=ISO-8859-2) a UTF-8. Takováto zpráva ovšem musí mít korektní MIME hlavičky včetně typu dokumentu a přenosového kódování.
 • Zasílané zprávy nechť jsou pokud možno typu text/plain, vyjímečně multipart/mixed s částmi typu text/plain. Je striktně zakázáno posílat do konference zprávy typu multipart/alternative, to jest tentýž obsah zprávy ve více formátech (například běžný text a HTML).
 • Do konference je možno posílat zprávy, týkající se operačního systému Mandriva Linux, softwaru, zahrnutého v distribuci a produktů používaných pod Linuxem. Není striktně zakázáno posílat do konference dotazy na jiné distribuce Linuxu či software, který není standardní součástí Mandriva Linuxu, ale zvažte prosím předem smysl takového dotazu.
 • Je zakázáno odpovídat na zprávy s Subjectem začínajícím MDKSA nebo MDKA. Tyto zprávy obsahují důležitá upozornění na bezpečnostní problémy, do konference jsou z původního zdroje přeposílány s českým překladem a měly by být účastníky konference jasně odlišitelně. Diskuse vytvořená pomocí odpovědí na takovou zprávu může snížit přehlednost a mít za následek přehlédnutí důležitého oznámení. Chcete-li diskutovat nad obsahem upozornění MDKSA (MDKA), pošlete do konference novou zprávu se Subjectem například Nefunkční balíček (bylo: MDKSA-1234, update sendmailu).
 • U diskuse o obecném softwaru, který běží mimo jiné i pod Linuxem je nutno zvážit, je-li váš problém dostatečně svázán s Mandriva Linuxem.
 • Dotazy na obecný GNU jiný software je lépe posílat do konference se zaměřením na UNIX. Stejně tak u problémů, které více souvisejí s jinou oblastí více než s Mandriva Linuxem (správa sítě, WWW a podobně).
 • Diskuse o hardwaru je povolena pouze v případě, že se jedná o diskusi podpory daného hardwaru pod Mandriva Linuxem nebo se diskuse jinak přímo dotýká Mandriva Linuxu.
 • Dotazy Linuxových začátečníků jsou v konferenci vítány, nicméně konference by neměla nahrazovat učebnici Unixu nebo shellu. Dotazy typu “Co je adresář?” nebo “Co je shell-script?” sem nepatří (přesto najdete s největší pravděpodobností odpověď v archívu).
 • Není doporučeno posílat do konference zprávy, které jsou mimo oblast jejího zaměření (např. oznámení o posledních poznatcích vědy z oblasti vlivu měsíčního světla na růst telegrafních sloupů). Pokud máte neodolatelné nutkání takovou zprávu zaslat, označte ji prosím dostatečně viditelně – jako Subject je vhodné například “Off topic:” či kratší a běžnější “OT:”. A nedivte se, pokud nikdo neodpoví.
 • Do konference je zakázáno psát komerční příspěvky, kromě případů, uvedených v dalších bodech těchto pravidel. Porušení tohoto pravidla může mít za následek až zákaz přístupu ke konferenci pro uživatele nebo i pro celou doménu.
 • Pokud se do konference dostane nějaký hromadný komerční dopis (zpráva komerčního charakteru rozesílaná do více konferencí v Internetu), bude to mít za následek zákaz přístupu ke konferenci pro celou doménu, odkud dopis přišel.
 • Do konference je striktně zakázáno posílat komerční informace v anglickém jazyce.
 • Do konference je možno posílat nabídky zaměstnání, pokud nabízené zaměstnání v sobě zahrnuje práci s Linuxem. V takovéto nabídce musí být řečeno, že jde o práci s Linuxem. Musí obsahovat Subject začínající “Job offer:” nebo “Nabídka zaměstnání:”. Zpráva nesmí obsahovat žádné číselné informace o finanční stránce věci. Od jedné firmy smí přijít do konference nejvýše jedna zpráva tohoto druhu za 14 dní.
 • Do konference je možno posílat komerční informace o produktech, nabízených firmami, pokud má nabízený produkt přímou spojitost s Linuxem (literatura, distribuce Linuxu, hardware – sem mohou patřit informace o multiportových kartách, nebo o boot-romkách, které umí nabootovat Linux a podobně). Délka takovéto zprávy musí být co nejvíce omezena. Zpráva musí v Subjectu obsahovat jednoznačnou informaci o tom, že jde o komerční nabídku zboží nebo služeb (“Commercial:”, “Nabídka zboží:”, a podobně). Zpráva nesmí obsahovat informace o cenách produktů, ani srovnání s cenami jiných firem. Od jedné firmy smí přijít do konference nejvýše jedna zpráva tohoto druhu za 14 dní. A neměla by sem periodicky chodit oznámení o produktech, na kterých se od minulého oznámení nic nezměnilo.Příklad subjectu: “Nabídka zboží: TeX pro Linux na CD.”
  Příklad zprávy: “Firma xdvi, a.s. prodává novou distribuci TeXu pro Linux na 13 CD. Bližší informace na www.xdvi.cz, e-mailem na adrese info@xdvi.cz nebo telefonem na čísle 609xxxxxx”.
 • V konferenci se nesmějí objevit nabídky na nelegálně šířený software. Nelegální šíření softwaru poškozuje volně šiřitelný software. Je pravda, že základní software by měl být zdarma (o tom ostatně je celý Linux a GNU), ale čím více se bude používat nelegální software, tím menší bude tlak na to, aby někdo vyvíjel volně šiřitelný software jako alternativu komerčních programů.
 • Na příspěvky, které odporují těmto pravidlům, reaguje pouze správce konference, a to buďto upozorněním odesílateli zprávy, nebo v případě širší diskuse, která se dostane mimo zaměření této konference i upozorněním v konferenci. Správce konference si vyhrazuje právo zakázat přístup do konference osobám nebo i doménám, které soustavně porušují tato pravidla.

Informační zdroje mimo konferenci mandrivalinux@mandrivalinux.cz:

Kromě této konference existuje mnoho dalších zdrojů, kde je možné získat informace o Mandriva Linuxu a Linuxu obecně. Podívejme se nejdříve na možnosti přístupné přes WWW:

 • www.mandrivalinux.cz – stránky o distribuci Mandriva Linux pro české a slovenské uživatele. Najdete na nich články, překlady errata. Důležité jsou např. stránky s podporou, odkazy nebo archív této konference.
 • www.linux.cz – česká stránka věnovaná problematice Linuxu obecně. Na stránkách je také archív české linuxové konference linux@linux.cz – velmi cenný zdroj informací.
 • www.linux.sk – slovenská stránka věnovaná problematice Linuxu.
 • www.mandrivalinux.com – stránky provozované výrobcem distribuce Mandriva Linux, firmou Mandriva, S.A. Kromě této stránky stojí za shlédnutí i Forum.Mandriva.com, kde najdete spoustu praktických informací.
 • Nelze zapomenout ani na zpravodajské servery:
  • ABCLinuxu – přes 1000 záznamů o hardware, návody, diskuse.
  • LinuEXPRES.cz – vynikající zpravodajský server o Linuxu, je zaměřen i na začínající uživatele.
  • Root.cz – zprávy, články a návody.

Většina uvedených stránek obsahuje kromě informací také spoustu odkazů na další zdroje. Vhodným dalším zdrojem jsou i Usenet News, strom comp.os.linux.*.

Příbuzné diskusní skupiny (převzato z MetaFAQ konference linux@linux.cz):


Provoz konference – další informace a příkazy

Současným správcem konference mandrivalinux@mandrivalinux.cz je Ivan Bíbr. Správce konference je vždy zastižitelný na adrese bibri@bibri.net, v případě problémů s konferencí piště přímo jemu. Chod konference zajišťuje program Mailman.


Jak a proč správně nastavit emailového klienta?

Zasílání zpráv v jiném než čistém textu do konferencí není dobré mnoha důvodů, především proto, že se špatně zpracovávají standardními nástroji (archív konference, vyhledávání, brána na News). Ne každý člen konference má navíc klienta, který je schopný tyto zprávy přečíst nebo zobrazit. Bohužel, hodně moderních klientů je nastaveno tak, že standardně (a zbytečně) posílají zprávy ve formátu HTML. Další častá chyba nových uživatelů konference bývá špatné nastavení délky řádků, díky čemuž se text velmi špatně čte.

To jsou důvody, proč se často na nováčka v konferenci někdo oboří s žádostí o správné nastavení klienta případně prozkoumání MetaFAQ. Abychom předešli zbytečným debatám a rozepřím (neboť konference má především pomáhat při problémech) najdete zde návody, jak nastavit různé emailové klienty tak, aby posílaly pouze čistý text a nastavily správné zalamování řádků. Za toto nastavení vám určitě poděkují nejen uživatelé naší konference.

Naleznete-li v postupech chybu nebo budete chtít přidat svého klienta, kontaktujte s informacemi správce MetaFAQ. Do této sekce již přispěli radami David Růžička a Petr Jakubec.

 • Evolution
  • Menu Nástroje –> Nastavení –> záložka Odesílání –> odznačit možnost Psát emaily ve formátu HTML.
 • Kmail
  • Menu Nastavení –> Nastavit KMail –> Bezpečnost –> odznačit možnost Upřednostňovat HTML před čistým textem.
 • Mozilla Mail
  • Menu Úpravy –> Předvolby –> Odchozí zprávy –> Převést zprávu na prostý text.
  • Menu Úpravy –> Předvolby –> Vytváření zpráv –> Zalamovat odchozí text po 72 znacích.
 • Outlook Express
  • Menu Nástroje –> Možnosti –> záložka Odesílání –> Formát odesílané pošty nastavit na prostý text.
  • Menu Nástroje –> Možnosti –> záložka Odesílání –> Formát odesílaní diskusních příspěvků nastavit na prostý text.
  • A v nastavení prostého textu změnit zalomení ze 76 na 72 znaků.

Pravidla slušného chování v Síti

(Převzato z MetaFAQ konference linux@linux.cz)

 • Před položením dotazu nejprve vyzkoušejte všechny způsoby, jak problém vyřešit vlastními silami. Působí trapně, kladete-li dotaz, který lze vyřešit po nahlédnutí na prvních několik řádků příslušného README nebo manuálové stránky. Zkuste též problém konzultovat nejprve s vaším lokálním systémovým administrátorem (nejste-li zrovna administrátorem vy sám :-). Hledáte-li něco, zkuste použít také síťové vyhledávací prostředky jako je Google, případně Google Groups.
 • Tato konference není bezplatná hotline. Bylo by dobré, aby přinášela užitek i vyspělejším uživatelům a aby tito nebyli odrazování množstvím dotazů, které lze zodpovědět po prvním nahlédnutí do manuálové stránky. V této konferenci nejsou lidé, kteří by byli povinni zodpovídat vaše dotazy. Projevte prosím aspoň minimálně svoji vlastní iniciativu při řešení problému.
 • Na druhé straně by bylo špatné, kdyby se každý bál na cokoli se zeptat v obavě, aby nebyl odbyt odpovědí, že jeho dotaz sem nepatří. Pokud nevidíte řešení problému (který by se ovšem měl týkat Linuxu — dotaz na Základní otázku života, vesmíru a vůbec sem raději neposílejte), a z manuálové stránky to není jasné, neobávejte se poslat sem dotaz.
 • V dotazu uveďte pokud možno co nejvíce informací o vašem problému. Je například dobré vědět jakou distribuci Linuxu používáte, jaká je verze softwaru, se kterým máte problémy, a tak podobně.
 • Zasílaný článek si po sobě před odesláním přečtěte. Ostatní lidé v konferenci si o vás udělají názor i podle vašich gramatických chyb. Také prozkoumejte logickou stavbu vašeho textu. Bude všem jasné, na co se vlastně ptáte, nebo co chcete říci?
 • Je zakázáno posílat do této diskusní skupiny zprávy, obsahující vulgární nebo urážlivé výrazy.
 • Je-li váš příspěvek delší, můžete to oznámit v Subjectu přidáním řetězce “(long)” nebo uvést na začátku zprávy krátké shrnutí textu, který následuje.
 • Pokud si myslíte, že s podobným problémem se setkalo více lidí a že by do konference přšlo několik stejných odpovědí, napište v závěru zprávy, aby se odpovědi zasílaly na vaši adresu s tím, že pošlete shrnutí. Totéž je dobré udělat u témat, která jsou sporná a mohou vyvolat válku slov (flame war) — například: “Je Linux lepší než FreeXXX?”.
 • V odpovědích na dotazy citujte pouze jméno tazatele a malou část jeho zprávy, ze které je jasné na co pak odpovídáte. Ocitovat celou zprávu včetně signatury je zbytečné a je to považováno za prohřešek proti pravidlům slušného chování v Síti.
 • Zalamujte řádky ve vaší zprávě tak, aby měly méně než 80 znaků (tedy cca 75 až 78 znaků).
 • Připojte na konec zprávy svoji signaturu, oddělenou řádkem se dvěma pomlčkami a mezerou (“– “). Tato signatura by měla dávat další informace o tom, co jste zač (kde pracujete a podobně). Signatura by neměla být delší než pět řádků (nepočítaje v to řádek “– “).
 • Nakonfigurujte si svůj mailovací program tak, aby neposílal do listu žádná zbytečná data (ms-tnef a podobně) a také aby posílal jen textové maily. Neposílejte prosím do konference maily, které obsahují tentýž text jednou jako text a jednou jako HTML.
 • Do této konference není vhodné posílat větší množství binárních dat, jako jsou například balíky softwaru. Takováto data raději někde vystavte na FTP nebo WWW a pošlete do konference jen příslušné URL.
 • Na off-topic příspěvky reagujte prosím nejvýše zasláním dopisu původnímu odesilateli, nikdy dopisem do konference. V případě že bude v konferenci delší off-topic debata, bude na ni reagovat správce konference.
 • Neposílejte do konference testovací zprávy.
 • Pokud si diskusní list posíláte do nějakého lokálního newsového stromu, zařiďte prosím to, aby příspěvky vámi posílané chodily s korektní From: hlavičkou a ne s adresou vaší soukromé brány.
 • Doporučujeme používat aspoň v hlavičce From: nebo v signatuře celé jméno odesílatele. Jsou lidé, kteří na polo-anonymní dotazy (kde je uvedena jen přezdívka) ze zásady neodpovídají.

Desatero komunikace v emailových konferencích

(Převzato ze serveru Lupa.cz se svolením autora pana Marka Antoše. U původního článku najdete i zajímavou diskusi, která též stojí za shlédnutí.)

 1. Přihlaste se na správné adrese. Každá konference mívá dvě adresy. Jedna slouží k zasílání příspěvků, druhá se používá k administrativním úkonům, jako je například přihlašování, odhlašování, získávání přehledu členů a podobně. Pokud se zkusíte přihlásit na první z nich, o vašem zájmu stát se členem se dozví všichni ostatní, což je nepochybně potěší, ale vám to nijak nepomůže – subscribe musíte poslat na adresu robota, kterému se většinou říká listserver.
 2. Než se na něco zeptáte, přečtěte si archív. Většina nováčků má pochopitelnou chuť vyzkoušet, zda konference doopravdy funguje. Proto se snaží poslat nějaký mail a čekají, jestli se jim z konference opravdu vrátí, případně zda jim dokonce někdo jiný odpoví. Velmi oblíbené (a nepříliš populární) jsou testovací zprávy (“Toto je test, jestli konference funguje. Prosím nevšímejte si toho.”) a jednoduché otázky. Než se na cokoliv zeptáte, zkuste se podívat, zda nemá konference nějaký archív příspěvku či přehled často kladených otázek (FAQ) a zda by se v něm nenašla odpověď. Zní to sice poněkud školometsky, ale je to velmi praktické: Pokud se každý týden někdo zeptá na stejnou věc, pro ostatní je to ztráta času.
 3. Diakritiku nechte doma. Otázka používání diakritiky v konferencích se řeší už řadu let a pokud se nepletu, dosud se nepodařilo docílit shody. Část lidí tvrdí, že dnes už se dá diakritika korektně zobrazit prakticky na všech systémech (s výjimkou počítačů od Františka Křižíka) a není tedy důvod psát bez hacku a carek. Jiní namítají, že je namístě konzervativní přístup a že Internet je na rozdíl od češtiny univerzální, takže si naše maily může chtít přečíst někdo na druhém konci světa a na terminálu, který naši diakritiku nepodporuje. Osobně si myslím, že na konzervativním přístupu není nic špatného, ale pokud vám nějaký ten háček ujede, asi vám už dnes nikdo hlavu trhat nebude.
 4. Neposílejte přílohy. Otázka přibalování příloh je naproti tomu celkem jasná: pokud to pravidla dané konference výslovně nedovolují, nedělejte to. Důvodem je především snaha o omezení velikosti zpráv: Pokud přibalíte třeba dokument ve Wordu, všichni účastníci si budou muset stáhnout řádově 100 kB dat, která je patrně ani nezajímají. Pokud do toho dokumentu navíc přidáte obrázek, při známých komprimačních schopnostech Wordu z toho bude megabajt – a to už se po modemu stahuje moc pěkně.
 5. Pozor na off-topic. Každá konference má zpravidla nějaké téma, kterému se věnuje. Někdy je širší, jindy užší, ale jen málokdy chybí úplně. Pokud tedy do konference píšete, dejte dobrý pozor na to, abyste nepsali od tématu, off-topic. Vaše historka s kocourem může být vtipná, ale pokud se jí pokusíte pobavit dvě stě programátorů, kteří čtou konferenci o Delphi, nemuseli by váš smysl pro humor ocenit.Častějším problémem bývají různé osobní příspěvky a flame wars. Při odpovědi na příspěvek, který prošel konferencí, je dobré si rozmyslet, zda má smysl zprávu posílat všem, nebo zda stačí odpovědět přímo odesílateli. Od původně věcné debaty se totiž často sklouzne k osobní výměně názorů, která ostatní zas tolik nezajímá, zato jim však neúnavně plní mailboxy.
 6. Subject je věc. Častým problémem je špatně vyplněné pole subject (alias předmět). Tohoto prohřešku se občas dopustí hned původní autor, který mail pojmenuje způsobem, který příliš neodpovídá obsahu. Častější je však situace, kdy se od prvního příspěvku odvine dlouhá debata, která se postupně stočí úplně někam jinam – ale subject už zůstane stejný, jen před ním přibude dlouhá řada Re:. Správný subject je přitom důležitý pro orientaci v došlých zprávách.
 7. Citujte s citem. Nesmírně oblíbené jsou maily, které obsahují citaci několika zřetězených zpráv, jež postupně prošly konferencí, a nahoře text: “Ano, tohle si taky myslím.” Když pominu skutečnost, že by taková zpráva vůbec neměla jít do konference, ale jen původnímu pisateli, je problém v nesprávném citování. Z původního příspěvku je dobré zachovat jen takovou část, aby bylo zřejmé, na co odpovídáte.Totéž se ovšem dá říci i z druhé strany: Z původní zprávy je dobré nechat alespoň tolik, aby se ostatní dokázali zorientovat, na co vlastně reagujete. Ani v úvodu zmíněný text bez hromady citovaných mailů není nic platný, protože se ostatní nedozvědí, s čím to vlastně souhlasíte.
 8. Dejte pozor na reklamu. Emailové konference jsou většinou útočištěm “starších” uživatelů – myšleno těch, kteří už Internet používají delší dobu. Právě tato skupina je přitom nesmírně citlivá na jakýkoliv náznak reklamy. Pokud to tedy pravidla konference výslovně nedovolují, vyvarujte se jakýchkoliv propagačních příspěvků, nechcete-li si vyslechnout spršku nadávek. Je to logické: Kvůli vaší reklamě si lidé konferenci nepřihlásili (pokud se ovšem není určená k jejímu rozesílání :-)).Jedinou formou propagace, která se obecně bere jako přijatelná, je krátký podpis, připojený na konci každé zprávy. Na několika řádcích tu můžete kromě svého jména a označení firmy uvést třeba i kratičký slogan, vyjadřující předmět vaší činnosti.
 9. Nepodepisujte se na půl stránky. Opakuji ještě jednou: Na několika řádcích! Pokud jste z mých slov u bodu 7. nabyli dojmu, že není nic horšího, než pětislovná odpověď a pod ní hora starých mailů, není to pravda. Ještě horší je totiž pětislovná odpověď, pod ní hora starých mailů a třicetiřádkový podpis, obsahující rodokmen pisatele do desátého století a recepty všech jeho oblíbených jídel. I takové jsou občas k vidění.
 10. S automatickými odpovídači opatrně. Jednou z nejzábavnějších věcí, které se v konferenci mohou přihodit, je její zacyklení. Nezřídka k tomu dojde tak, že si někdo inteligentně nastaví automatický odpovídač, který na každou došlou zprávu odpoví, že je dotyčný na dovolené a vrátí se tehdy a tehdy. Pokud je odpovídač hloupý – a totéž platí i automatu, který se o konferenci stará – objeví se tento mail v konferenci, odpovídač na něj zase odpoví a tak dále, dokud celou legraci ručně nezastaví správce. Zpravidla to nějakou dobou trvá, takže se pak všichni členové mohou potěšit stovkami zpráv o tom, že ten a ten je na dovolené. O tom, jak škaredé počasí mu v tu chvíli přejí, lze jedině spekulovat.
 11. A jedenácté pravidlo jako bonus: Dodržujte pravidla konference! Každé správné desatero musí mít ještě jedenácté pravidlo jako bonus, v našem případě jsou to pravidla konference. Zdaleka ne všechny konference něco takového mají, ale pokud ano, neváhejte si je bedlivě přečíst a pokusit se je dodržovat. Vděk jejího správce vás zaručeně nemine.

Jak správně zvolit Subject

(Převzato z MetaFAQ konference linux@linux.cz)

Viz http://www.fi.muni.cz/~adelton/cz_subject_lines.html, český překlad Jan Pazdziora.

 • Popis
  Kvalita Vašeho řádku se Subjectem přímo ovlivňuje kvalitu odpovědí, které dostanete. Zvolit správný Subject je proto velmi důležité.
 • Správné Subject řádky
  Následující řádky popisují přesně, čeho se článek týká, jsou to příklady, jak by Subjecty měly vypadat:Netscape 3.0 a bus error s RH 4.0
  Apache non-IP Virtual Hosts
  Xfree86 beta – jak upgradovat?
  syslogd 1.3-0 ve Slackware 3.1
  getpwnam() & /etc/shadow
  Jak doinstalovat moduly do perlu 5.002 (CGI-Lite)
 • Špatné Subject řádky
  Následující řádky neříkají o obsahu příspěvku vůbec nic:Jak mám začít???!! 🙁
  Je to těžké?
  Co říkáte na tohle?
  *&]+
  Test
  Stupidní dotaz
  Oznámení

  Tyto řádky obsahují slova s negativním podtónem (negative-flash words, viz. níže):

  Problém s UNIXEM – začátečník
  Začínám, potřebuji pomoc
  Úplný začátečník. Help.
  Stupidní dotaz ohledně netscape
  Jednoduchý problém – vyřešíte ho?

 • Chybějící řádka se Subjectem
  Lidé, kteří by Vám jinak odpověděli rychle a odborně, mají tendenci přeskakovat příspěvky, u kterých není Subject uveden.
 • Slova s negativním podtónem
  Následující slova v Subjectu zaručují, že jisté procento lidí Váš příspěvek úmyslně přeskočí.

  • dotaz question
   Je to asi hodně jednoduché, dá se to najít v manových stránkách nebo ve FAQ.
  • expert, guru
   Pravděpodobně na tento problém guru nepotřebujete. Guru to ví, a proto Vám nebude odpovídat.
  • jednoduchý simple
   Tohle by mělo napovědět Vám samotným, že odpověď je asi někde v manových stránkách, jen si dát tu práci a najít ji. Nemrhejte časem ostatních lidí s něčím takovýmto.
  • pomoc help
   Tohle zní, že už jste to vzdali a odevzdaně čekáte, a nebo jste to vůbec nezkoušeli. Pokud tohle slovo vynecháte, budou se lidé Vašemu dotazu věnovat mnohem radši.
  • prosím please
   Nežadoňte, k ničemu to nevede.
  • sex women girls money
   Lidé, kteří umí dát kvalitní odpověď, nemají náladu na Vaše blbnutí.
  • stupidní stupid
   Tohle je ponižující. Lidé neradi plýtvají časem kvůli něčemu, co je stupidní. Když jim nebudete říkat, že je to stupidní, dočkáte se mnohem lepších odpovědí.
  • začátečník beginner newbie novice
   Spousta lidí přeskakuje články uvedené takovýmto prohlášením.
 • Věci vyvolávající negativní postoj
  Stejně jako výše uvedená slova, i následující může způsobit, že většina chytrých lidí bude Váš příspěvek ignorovat.

  • VELKÁ PÍSMENA
   Nepište řádek se Subjectem celý velkými písmeny. Spoustě lidí je to protivné, anebo okamžitě začnou mít pocit, že jste začátečník. V každém případě Váš příspěvek přeskočí. Ono není vůbec nic špatného na tom, být začátečník, každý jednou byl, ale není potřeba to roztrubovat do světa.
  • Vykřičníky!!!!!!
   Spousty vykřičníků nebo otazníků vypadají přehnaně a naznačují, že jste ignorant. V každém případě to spoustu odborníků odradí od toho, aby Vám odpovídali.
 • Špatně, ale chybí tomu málo
  Existují i řádky, které jsou špatné, ale dají se snadno opravit:Pomoc: Perl 5.002, RH 4.0, gcc 2.7.2, dynamická paměť
  Konfigurace listproc 6.0c, prosím.

Chybující mailservery

(Převzato z MetaFAQ konference linux@linux.cz)

Některé mailservery, přestože to odporuje standardům Internetu, vracejí zprávu o nedoručitelnosti jinam, než mají. Takže čas od času obdržíte zprávu o tom, že se určitému členu konference nepodařilo doručit mail (namísto toho, aby tuto zprávu obdržel listserver, který jediný ví, co s ní dělat).

Pokud se vám tohle stane, uvědomte správce vzdáleného systému, že je na jeho straně něco špatně. Můžete použít například následující text (podle Pavla Kaňkovského):

 Vazeny postmastere,

 je mi uplne jedno, ze se nize uvedeny dopis preposlany pres
 konferenci mandrivalinux@mandrivalinux.cz nepodarilo dorucit. Prectete si,
 prosim RFC 2821 (Simple Mail Transfer Protocol) - sekce 3.7
 a 4.5.5, a take RFC 1123 - sekce 5.3.3. Dozvite se tam, ze
 automaticky generovana oznameni o nedorucitelnych dopisech
 maji byt:

 1. vybavena na obalce prazdnou adresou odesilatele, tj.
   a nicim jinym,
 2. maji byt zasilana na odesilatele uvedeneho na obalce
  puvodni zpravy, tj. v tomto pripade
  mandrivalinux-return-X-Y@mandrivalinux.cz, kde sedi automat, ktery by
  takovou zpravu rad zpracoval, a nikoli na adresu moji.

Ke zprávě připojte kompletní zprávu o nedoručitelnosti (tj. včetně hlaviček). Kopii tohoto dopisu můžete poslat správci konference (adresa viz výše), nicméně není zaručeno, že zpráva bude obsahovat dostatek informací k tomu, aby správce konference chybující adresu detekoval a vyřadil z listu.

Je potřeba veřejně jmenovat ty poštovní servery, které takto chybují: Podle dosavadních zkušeností mezi ně patří mimo jiné post.sk. Zvažte případně změnu vaší poštovní služby na někoho, kdo umí dodržovat standardy Internetu. Kromě velkých poštovních systémů se tato chyba občas vyskytne u uživatelů, kteří si stahují poštu fetchmailem a předávají ji lokálnímu sendmailu, který nemá nakonfigurovanou svoji doménu.


Dotazy, připomínky a návrhy na zlepšení směřujte prosím na správce dokumentu.