Nastavení pracovního prostředí KDE 3.díl – Ovládací centrum KDE (vzhled)

Vaše pracovní prostředí KDE si můžete nastavit dle přání – k tomuto účelu slouží Ovládací centrum KDE. Dnešní díl bude pojednávat o dalších možnostech nastavení vzhledu prostředí KDE pomocí ovládacího centra (ikonky, barvy, dekorace, zvuky, aj).

Spusťte Ovládací centrum (Hlavní nabídka -> Systém -> Nastavení -> Ovládací centrum):

Ovládací centrum KDE

V levé části okna jsou hlavní položky, které se po klepnutí rozbalí v jednotlivé podnabídky. V tomto díle se budu věnovat položkám vzhled a motivy a zvuk.

Vzhled a motivy – Barvy

Přednastavená barevná schémata si můžete vybírat v poli Barevné schéma. Další můžete nalézt např na www.kde-look.org. Mají příponu .ksrc. Instalaci provedete stiskem tlačítka Importovat schéma, nebo zkopírováním do ~/kde/share/apps/kdisplay/color-schemes nebo (pro všechny uživatele) do /usr/share/apps/kdisplay/color-schemes. Vlastní barevná schémata můžete dle libosti tvořit v poli Barva widgetu. Své výtvory uložíte klepnutím na tlačítko Uložit schéma. Výsledný .ksrc naleznete ve složce ~/kde/share/apps/kdisplay/color-schemes.

Vzhled a motivy – Dekorace oken

Na kartě Dekorace okna si můžete vybrat z mnoha motivů okenních dekorací. Např lišty mohou být hranaté, zaoblené, vícebarevné nebo průhledné. V poli Možnosti dekorace je možno u většiny motivů provést detailnější nastavení.

Instalaci nových dekorací oken je nejlépe provést pomocí RPM balíčků. Ve správci software vyhledejte kwin, vyberte balíčky o které máte zájem, vyhledejte theme, vyberte balíčky o které máte zájem a klepněte na tlačítko Použít. Poté si již budete moci vybírat z těchto dekorací v Ovládacím centru KDE.

Výběr dekorace oken

Několik dekorací naleznete na www.mandrivalinux.ic.cz/vzhled.html#dekorace_oken.

Crystal

Keramika

Baghira

Zajímavé možnosti nabízí Dekorator. Po instalaci (viz výše) Vám přibude volba DeKorator, což však není klasická dekorace, nýbrž Vám umožní použít speciální dekorace oken. Tyto naleznete na www.kde-look.org. Tyto dekorace bývají dosti netradiční a futuristické.

Dekorator

Tyto zkopírujte na pevný disk. Na podkartě DeKoratoru Path`s naklikejte myší cestu k liště (Frames Tiles Path (deco)) a tlačítkům (Button Tiles Path (buttons)). Na podkartě Colors můžete změnit zatržení u Colorize frames a Colorize buttons – lišta a tlačítka bude v případě nezatržení mít vlastní barvu, v opačném případě bude přebírat nastavení ze sekce Barvy.

UPOZORNĚNÍ: Jelikož jsem tuto dekoraci nikde neobjevil ve verzi pro Mandrivu 2007, použil jsem jako výchozí balíček pro jinou distribuci Linuxu, pouze jsem změnil cesty (balíček je na www.mandrivalinux.ic.cz). Zdá se, že funguje bez problémů, s výjimku přednastavených témat (záložka Themes). Ty, přiznám se, nefungují.

Pokud používáte okení manager Beryl, nahradí kwin dekorace vlastními!

Vzhled a motivy – Ikony

Na kartě Motiv si můžete vybrat z nainstalovaných motivů ikon. Další najdete na www.kde-look.org. Instalaci provedete klepnutím na tlačítko Instalovat nový motiv. Pozor, instalovaný motiv musí splňovat jistá kritéria – ikony musí být v adresářích roztříděny dle rozměrů a tyto spolu se souborem index.theme umístěny do složky Název-motivu, která je komprimována (např .tar.gz). Vypadá to složitěji než je – prohlédněte si libovolný motiv ikon v /usr/share/icons.

Někdy je však upravit stažené ikony celkem pracné (jednotvárná otravná práce), proto doporučuji používat hotové RPM balíčky. Ve správci software vyhledejte icon, vyberte balíčky o které máte zájem a klepněte na tlačítko Použít. Poté si již budete moci vybírat z těchto ikon v Ovládacím centru KDE.

Výběr motivu ikon

Několik balíčků s ikonami naleznete na www.mandrivalinux.ic.cz/vzhled.html#ikony.

Na kartě Pokročilé můžete nastavit velikost ikon a efekty, jež se mají v různých situacích na ikony aplikovat.

Vzhled a motivy – Pozadí

Zde si můžete nastavit pozadí Vaší pracovní plochy (obrazová tapeta nebo barvy). Pohrát si můžete např s přechody barev (Možnosti – barvy). Vše je natolik intuitivní, že nic dopodrobna vysvětlovat není zapotřebí. Přesto se v dalším díle rozepíši podrobněji.

Vzhled a motivy – Správce motivů

Zde si můžete vybrat, instalovat a uložit komplexní motiv, zahrnující nastavení barev, dekorace oken, písma, ikon, pozadí, stylu, spořiče obrazovky, kurzoru a systémových zvuků.

Myší si můžete vybrat některý z nainstalovaných motivů. V pravé části okna vidíte náhled. Po klepnutí na tlačítko Použít dojde k okamžité změně vzhledu.

Pochopitelně musíte vzhled ještě trochu doopravit (umístění ikon, panely, applety).

Na adrese www.mandrivalinux.ic.cz/vzhled.html#motivy_vzhledu naleznete balíčky themes-motivy-vzhledu… s několika hotovými motivy. Tyto jsem spáchal sám, a jelikož rozhodně nejsem grafik, posuzujte je prosím shovívavě… Ve správci software vyhledejte například motivy, vyberte a klepněte na tlačítko Použít. Poté si již budete moci vybírat z těchto motivů v Ovládacím centru
KDE.

Motiv Freespire

Motiv Černosedé zlato

Motiv Alienux 2

Vytvoření nového motivu – máte-li nastaveno pracovní prostředí (nastavení barev, dekorace oken, ikony, písmo, pozadí, styl, spořič obrazovky, kurzor, systémové zvuky a pozadí panelů), je nejvhodnější vše zazálohovat jako motiv. Klepněte na tlačítko Vytvořit nový motiv a zadejte zvolený název. Motiv bude vytvořen ve složce ~/.kde/share/apps/kthememanager/themes. Zazálohujte si jak soubor .kth, tak (hlavně) doprovodnou složku.

Tip – doporučuji přepsat soubor název-motivu.preview.png nějakým hezčím screenshotem (snímkem obrazovky).

Vzhled a motivy – Styl

Na kartě Styl si můžete vybrat z nainstalovaných stylů – vzhledů oken. Okna mohou působit plasticky, liší se vzhled ovládacích prvků, aj. Instalaci nových stylů je nejlépe provést pomocí RPM balíčků.

Ve správci software vyhledejte style, vyberte balíčky o které máte zájem a klepněte na tlačítko Použít. Poté si již budete moci vybírat z těchto dekorací v Ovládacím centru KDE.

Několik stylů oken v RPM balíčcích naleznete na www.mandrivalinux.ic.cz/vzhled.html#styl_oken. Běžným uživatelům doporučuji používat k instalaci výhradně hotové balíčky.

Styl Serenity

Na kartě Efekty můžete povolit GUI efekty (zatrhněte Povolit GUI efekty). Např pomocí rozbalovacího tlačítka Efekt pro nabídku můžete určit, že nabídky budou průhledné. Zkuste zatrhnout zátržítko Nabídka vrhá stín. V dolním poli pak můžete v procentech zadat míru průhlednosti.

Vzhled a motivy – Šetřič obrazovky

V poli Šetřič obrazovky si můžete vybrat z velkého množství šetřičů. V malé obrazovce v pravé části okna vidíte náhled. Po stisku tlačítka Test dojde k celoobrazovkovému zobrazení šetřiče. K podrobnějšímu nastavení stiskněte Nastavit, popř Pokročilá nastavení. V poli Nastavení můžete určit čas spuštění a případné heslo pro ukončení šetřiče. Můžete si snadno doinstalovat další:

Ve správci software vyhledejte screensaver, vyberte balíčky o které máte zájem (doporučuji (pokud nemáte) kdeatwork-screensaver-gl) a klepněte na tlačítko Použít. Poté si již budete moci vybírat z těchto šetřičů v Ovládacím centru KDE.

Vzhled a motivy – Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka (KDE) vidíte při startu KDE (nikoliv tedy při startu systému). V levém poli si můžete vybrat z nainstalovaných motivů, další je možno získat z www.kde-look.org a nainstalovat stiskem tlačítka Přidat. Jde o komprimovaný archív (TAR.GZ). Alternativně je možno archiv rozbalit a vzniklý adresář zkopírovat do /usr/share/apps/ksplash/Themes nebo ~/.kde/share/apps/ksplash/Themes.

Na www.mandrivalinux.ic.cz/vzhled.html#kde-splash jsem umístil RPM balíček kde-splash-mc-mix s několika motivy.

KDE splash BSOD

Zvuk a multimédia – Systémová hlášení

Zde můžete nastavit zvuky nebo melodie přiřazené různým systémovým událostem.

Prozkoumejte vše

V novém KDE 4 už toto Ovládací centrum (KControl) nebude, místo něj bude jiná aplikace

Pokračování za týden

Bude to o nastavení panelů a plochy.

Díly seriálu:

  1. Nastavení pracovního prostředí KDE 1.díl – Ovládací centrum KDE (1)
  2. Nastavení pracovního prostředí KDE 2.díl – Ovládací centrum KDE (2)
  3. Právě čtete: Nastavení pracovního prostředí KDE 3.díl – Ovládací centrum KDE (vzhled)
  4. Nastavení pracovního prostředí KDE 4.díl – Pracovní plocha
  5. Nastavení pracovního prostředí KDE 5.díl – Panely a Hlavní nabídka
  6. Nastavení pracovního prostředí KDE 6.díl – nastavení Konqueroru jako správce souborů

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login