Nastavení pracovního prostředí KDE 5.díl – Panely a Hlavní nabídka

V dnešním pokračování se budeme zabývat možnostmi nastavení panelů a Hlavní nabídky (K-menu). Seznámím Vás též se zajímavým apletem KBFX.

V KDE je možno mít libovolný počet panelů a můžete je umístit k libovolné hraně monitoru. Všemožná kouzla se dají provádět s vysouváním, je možno použít různé aplety, ap. Nejčastěji se však používá jeden panel umístěný dole.

Kontextové menu panelů

Kontextové menu panelu vyvoláte jednoduše klepnutím pravým tlačítkem myší na panel. Obsahuje následující položky:

Přidat applet do panelu

Applety panelu jsou grafické prvky (většinou aktivní), jenž je možno na panel umístit. Vybírám některé z nich:

 • Applet odhlášení/uzamčení – zobrazí na panelu příslušná tlačítka pro odhlášení, vypnutí nebo restart systému a pro rychlé uzamčení.
 • Hodiny – hodiny s bohatými možnostmi nastavení.
 • Pruh úloh – “tlačítka” zobrazení/skrytí spuštěných programů.
 • Klipper – applet pro historii práce se schránkou.
 • Přepínač ploch – v Linuxu můžete mít ne jednu, ale více (v KDE až 16) tzv virtuálních ploch. Virtuální pracovní plochy jsou užitečné v případech, kdy pracujete s mnoha spuštěnými aplikacemi najednou. A právě Přepínač ploch umožňuje snadné přepínání mezi nimi. Pozor, nerozumí si s Berylem.
 • Systémová část panelu – tento applet se tváří jako řada nebo blok ikon. Zobrazuje několik podstatných “ikonek” – typicky např “ikonky” nastavení hlasitosti, spuštěných programů nebo přepínání klávesnice.

Přidat aplikaci do panelu

Umožní přidat do panelu odkaz na aplikaci (ikonku). Zvolíte-li tuto možnost, můžete se procházením rozbalovacími podnabídkami snadno dostat k požadované aplikaci. Jednodušší je “ikonku” přetáhnout myší z Hlavní nabídky.

Odstranit z panelu

Zde můžete odstranit applet nebo aplikaci z panelu.

Přidat nový panel

 • Externí pruh úloh – panel, na němž je přednastaven applet “Pruh úloh” (zobrazení/skrytí spuštěných programů). Nic jiného nelze na tento panel umístit.
 • Kasbar – jednoúčelový panel podobný “Externímu pruhu úloh” s poněkud jiným vzhledem.
 • Ksim – další jednoúčelový panel zobrazující stav systému.
 • Lišta pro dokování aplikací – nepřišel jsem na to, k čemu slouží.
 • Panel – klasický panel, na který je možno umisťovat ikonky a applety.
 • Univerzální postranní lišta – obsahuje zákožky pro rychlý přístup např k hudebnímu přehrávači, historii apod.

Odstranit panel

Umožní odebrat panel.

Nastavit panel

Vyvolá okno Nastavit panel KDE s nejrůznějšími možnostmi nastavení panelů.

Nastavení panelů

Na kartě Uspořádání (máte-li vice panelů nejprve si pomocí rozbalovacího tlačítka Nastaveni pro vyberte panel, kterého se změny budou týkat) můžete nastavit pozici, délku a velikost (šířku).

Na kartě Skrývání (máte-li vice panelů nejprve si pomocí rozbalovacího tlačítka Nastaveni pro vyberte panel, kterého se změny budou týkat) můžete nastavit režimy skrývání. V poli Režim skrývání si zvolte jednu z následujících možností: Skrývat pouze pomocí skrývacího tlačítka (klasický panel, okna jej nikdy nepřekryjí), Skrývat automaticky (panel po stanovené době “zajede”, a znovu “vyjede” dotknete-li se kurzorem příslušné hrany obrazovky), po vybrání Povolit ostatním oknům překrýt panel pak okna překrýt panel mohou. V poli Skrývací tlačítka panelu pak můžete určit, zda se budou či nebudou zobrazovat příslušná skrývací tlačítka.

Na kartě Nabídky lze nastavit chování Hlavní nabídky. Zvláště upozorňuji na pole Položky rychlého spouštění. Noví uživatelé Linuxu se občas ptají, jak v Hlavní nabídce zrušit či omezit zobrazování nejčastěji používaných aplikací. Odpověď je zde: stačí přenastavit údaj v okénku Maximální počet položek na libovolnou hodnotu, třeba i na 0.

Na kartě Vzhled je asi nejdůležitější pole Pozadí panelu. Zde můžete zapnout průhlednost, či nastavit obrázkové pozadí panelů. Tlačítko Pokročilé možnosti vyvolá okno Pokročilé možnosti – Panel KDE. V poli Úchytky appletů můžete určit, že budou Viditelné (budete moci pomocí nich měnit pozici appletů), Při přejezdu myši (výchozí) nebo je Skrýt. V poli Průhlednost pak můžete určit stupeň průhlednosti a zabarvení. Dále je možno povolit animované Efekty myši nad ikonou.

Efekty myši nad ikonou

Přidávat/odebírat/posouvat ikonky na panelech lze i jinými způsoby.

Přidávání

Je možno ikony jednoduše přetáhnout myší z plochy nebo Hlavní nabídky na kterýkoliv panel. Je také možno klepnout na položku v Hlavní nabídce pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu zvolit Přidat na hlavní panel.

Odebírání a posouvání

Klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši a v kontextovém menu vyberte Odstranit tlačítko X.Y., resp Přesunout tlačítko X.Y..

Hlavní nabídka (Kmenu)

Nejčastěji se ikona Hlavní nabídky vyskytuje na spodním panelu zcela vlevo, ovšem můžete ji umístit kamkoli jinam. Klepnutím levým tlačítkem myši na ikonu se Hlavní nabídka rozbalí.

Editace hlavní nabídky

Po klepnutí pravým tlačítkem si z kontextového menu zvolte Editor nabídky. V levé části vidíte strom, po klepnutí na malé “+” před názvem položky se tato rozbalí. Jednotlivé podnabídky pak můžete myší dle libosti přesouvat. Klepnutím na druhou ikonku zleva vytvoříte novou položku (něco jako složku), na třetí pak novou podnabídku. Zadejte název a podnabídka se vytvoří. Klepněte na ni, vpravo se objeví podrobnější nabídka. Nejdůležitější je Příkaz. Může to být skutečně jen příkaz (volitelně s argumenty, plná cesta ke spustitelnému programu nebo jejich kombinace. V případě mezer mezi slovy v cestě programu je důležité těmto předřadit zpětné lomítko (\). Příklady:

supertux --fullscreen/usr/local/games/ut2004demo/ut2004-demowine ~/.wine/drive_c/Program\ Files/Zázračný\ lék/ZazracnyLek.exe

Pak vyberte ikonku, a je to. Vše uložíte klepnutím na první ikonku (nebo klávesovou zkratkou [ Ctrl + S ]).

KBFX tlačítko

KBFX tlačítko

Kbfx přidá do panelu aplet, jenž nahradí klasické tlačítko Hlavní nabídka (K-menu) efektnějším. Dokáže změnit i pozadí nabídky. Doporučuji nainstalovat mou verzi z mého repozitáře, která přidá do Hlavní nabídky položku umož
ňující snadné nastavení (Hlavní nabídka -> Systém -> Nastavení -> KBFX). Kbfx přidáte do panelu klasicky přes Přidat aplet do panelu.

Nastavení KBFX

Nejprve navštivte http://www.kde-look.org a stáhněte si vybraná témata. Motivy tlačítek rozbalte. Poté spusťte nastavení KBFX (Hlavní nabídka -> Systém -> Nastavení -> KBFX).

Výběr tlačítka

Nastavení KBFX - tlačítko

Na kartě Start Button naklikejte cesty k obrázkům tlačítek – zvlášť pro stavy Normal, Hover a Pressed.

Výběr pozadí nabídky

Nastavení KBFX - motiv

Hodláte-li používat KBFX styl nabídky, na kartě Themes stiskněte tlačítko Install Theme a naklikejte cestu ke staženému archívu s KBFX motivem. Po stisku tlačítka Select New Image si můžete zvolit obrázek zobrazující se v KBFX menu.

Styl nabídky

Nastavení KBFX - styl

Na kartě Menu Style si můžete vybrat mezi styly KBFX MENU nebo (jako já) klasickým KDE MENU.

Tooltip

Na kartě Tooltip můžete vypnout animaci nebo jej zakázat zcela.

Pokračování za týden

V posledním dílu se budu věnovat nastavením a tak trochu ovládání Konqueroru jako správce souborů.

Díly seriálu:

 1. Nastavení pracovního prostředí KDE 1.díl – Ovládací centrum KDE (1)
 2. Nastavení pracovního prostředí KDE 2.díl – Ovládací centrum KDE (2)
 3. Nastavení pracovního prostředí KDE 3.díl – Ovládací centrum KDE (vzhled)
 4. Nastavení pracovního prostředí KDE 4.díl – Pracovní plocha
 5. Právě čtete: Nastavení pracovního prostředí KDE 5.díl – Panely a Hlavní nabídka
 6. Nastavení pracovního prostředí KDE 6.díl – nastavení Konqueroru jako správce souborů

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login