PR: Software Media se představuje

Software Media se představuje

Společnost Software Media, s.r.o. se na český trhuvedla začátkem tohoto roku s cílem poskytnout to, co na českém trhu dosudchybělo – kvalitní školení, workshopy a prezentace, stejně jako specializovanéčasopisy a magazíny, zaměřené do světa informačních technologií, primárně pakGNU/Linuxu.

Software Media, s.r.o. není voblasti informačních technologií žádným nováčkem. Už více než šest let působí vPolsku pod názvem Software Wydavnicztvo, z.o.o., jako přední vydavatelství anakladatelství zaměřené právě do oblasti informačních technologií. Za tuto dobusi získalo mnoho příznivců z řad laické i odborné veřejnosti a to jak díkyzcela unikátním titulům, jež uvedlo na trh, tak i díky řadě velmiprofesionálních školení, která tato společnost pořádá v zemích EU.

Do České Republiky přináší řadunovinek, které, jak všichni doufají, přispějí k popularizaci GNU/Linuxu, činapříklad FreeBSD a v neposlední řadě také ke zvýšení povědomí o bezpečnostilinuxových systémů.

Právě na tato témata se totižspecializují časopisy a školení, které Software Media, s.r.o. v České Republiceprezentuje.

Vydávané časopisy

Společnost Software Media, s.r.o. uvedla na český trh užněkolik zajímavých časopisů a vyplnila tak mezery, které zde dosud existovaly.Řadu dalších časopisů navíc ještě připravuje.

Hacking

Dalším slibným titulem je magazínHacking. Ten obsahuje přesně to, co příznivcům linuxové bezpečnostidosud chybělo – kompletní popis toho, jak útočníci napadají a kompromitujísystémy a jak je možné se proti jejich technikám bránit. Časopis má 80 stran av prvním čísle naleznete informace například o tom, jak si napsat vlastnísniffer nebo jak si útočníci udržují stálý přístup do systému. Časopis je takédoplněn doprovodným CD. Titul podobného zaměření zde nemá obdoby. Jeho výhodouje především aktuálnost, neboť vychází v intervalu dvou měsíců a flexibilněreaguje na současnou situaci. Cena časopisu je 230,- Kč.

FreeBSD

Nejen GNU/Linux doznává vposledních letech rozmachu. Téměř stejně úspěšným je i systém FreeBSD. A právějemu je věnován další titul z nakladatelství Software Media, s.r.o. V tomtočasopisu naleznete 32 stran s popisem instalace, konfigurace a nejrůznějšíchrad pro další práci. Vše je doplněno pěti CD, na nichž naleznete plnouinstalaci FreeBSD 5.0. Cena časopisu je 250,- Kč.

Aurox

V zahraničí získává stále většípopularitu linuxová distribuce Aurox Linux. Ta je plně kompatibilní s RedHatem. Protože však na tétodistribuci usilovně pracují dva týmy v Evropě s cílem vybodovat nejlepšídistribuci GNU/Linuxu, která bude maximálně použitelná začínajícími ipokročilými uživateli, můžeme ve finále očekávat další skvělou free softwarealternativu ke komerčním systémům.Rozsah časopisu je 48 stran, které jsounaplněny praktickými informacemi pro práci se systémem. Samozřejmostí je i šestCD s plnou instalací. Cena časopisu je 260,- Kč.

PHP Magazín

Připravovaný titul nakladatelstvíSoftware Media, s.r.o. s názvem PHP Magazín se orientuje na populárníjazyk pro vývoj webových stránek a aplikací. Naleznete v něm řadu tipů, triků adoporučení pro vaši tvorbu. Tento časopis bude na trh uveden v červenci abližší informace o něm naleznete na stránkách společnosti -http://www.softwaremedia.cz

OpenOffice.org

Další z připravovaných titulů nakladatelství SoftwareMedia, s.r.o. se orientuje na stále populárnější kancelářský balíkOpenOffice.org. Obsah tohoto časopisu tvoří nejrůznější rady a praktickádoporučení pro práci s tímto kancelářským balíkem. Vše je navíc doplněno třemidoprovodnými CD. Tento časopis se na trhu objeví v červenci a bližší informaceo něm získáte na stránkách společnosti – http://www.softwaremedia.cz

Linux +

V tuto chvíli poslednímpřipravovaným titulem nakladatelství Software Media, s.r.o. je časopis Linux+. Ten si získal velkou přízeň čtenářů v zahraničí a stal se bezesporu nejprodávanějšímčasopisem svého druhu. Jedná se o podařený měsíčník ze světa GNU/Linuxu, kterýje vždy obohacen třemi doprovodnými CD. Jeho vydání se u nás plánuje na srpentohoto roku. Bližší informace naleznete opět na stránkách společnosti -http://www.softwaremedia.cz

Konference,přednášky a workshopy

Vydavatelská činnost však neníjedinou oblastí, na níž se společnost Software Media, s.r.o. specializuje.Významnou měrou totiž přispívá i k popularizaci jednotlivých témat formouucelených přednáškových cyklů, workshopů a konferencí. Na letošní rok jich jenaplánováno už několik.

Technika nabourávání se do zabezpečenípočítačových systémů

Tento workshop je u nás prvnímsvého druhu. Zaměřuje se na techniky, které s oblibou využívají útočníci kekompromitaci systému. Popisuje jednotlivé metody z hlediska jejich provedenístejně dobře, jako z pohledu administrátora, který se proti těmto útokůmaktivně i pasivně brání. Průběh je rozdělen na dvě části – teoretickou(přednášky) a praktickou (cvičení na počítačích).

Seminář bude probíhat od 25. do26. června v prostorách školícího střediska EIITE v Praze a povede jej odborníkna slovo vzatý, Jan Rutkowski.

Podrobnější informace o tomtoworkshopu spolu s přihláškou naleznete na adrese: http://www.softwaremedia.cz/hacking_uvod.html

Základy testování programů

Další ze série workshopů,pořádaných společností Software Media, s.r.o. Tentokrát se zaměřením natestování programů. Řeč bude o principech, dynamických a statických metodách asprávě celého procesu testování. Seminář je třídenní a jeho absolvování jezakončeno zkouškou ISEB, při jejímž úspěšném absolvování získá uchazečprestižní certifikát, vydaný BCS (British Computer Society). Do tohotoškolení jsou zapojeny také přední společnosti ze světa informačních technologií,konkrétně pak IBM, DTI, BT, Marval Group a mnoho dalších.

Seminář bude probíhat v termínuod 30. června do 2. července a povede jej Bogdan Bereza, pracovník švédskéfirmy Enea (http://www.enea.com), který je akreditován k udílení prestižních certifikátůBritish Computer Society. Bližší informace spolu s přihláškou získáte naadrese: http://www.softwaremedia.cz/iseb_uvod.html

DTP publishing graphics multimedia systems

Dvoudenní konference o DTP,počítačové grafice, digitálním tisku, webdesignu, digitální fotografii a mnohémdalším, to je DTP publishing graphics multimedia systems. Tétokonference se zúčastní více než čtyři sta pozvaných účastníků a proběhne zdetéměř čtyřicet odborných přednášek. Konference proběhne 8. a 9. září vprostorách hotelu Novotel v Praze 2. Vstup pro veřejnost je zdarma.

Bezpečnost a spolehlivost informačních systémů a technologií (BIST 2003)

BIST 2003 je konference určenápro odbornou veřejnost, která se zaměřuje na principy bezpečnosti aspolehlivosti informačních systémů a technologií. Řeč se tak dostane na IDS,kryptografii, firewally, bezpečnostní audit nebo například clusterování. To vševe více než čtyřiceti přednáškách vedených předními odborníky. Ptáte se, kolikbude stát vstupné? Ani korunu. BIST 2003 proběhne 10. a 11. září v prostoráchhotelu Novotel v Praze 2.

Tolik tedy k základní struktuřenabídky společnosti Software Media, s.r.o. Doufáme, že vás tato naše nabídkazaujala a těšíme se na setkání s vámi na některém z našich workshopů čikonferencí.

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login