Proběhl LinuxAlt — všem moc děkujeme

LinuxAlt — konference zaměřená na otevřený software konaná v areálu FIT VUT v Brně pořádaná Fakultou Informačních technologií VUT, společností RedHatobecně prospěšnou společností Liberix.

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se podíleli na organizaci za skvěle připravený a zcela bezproblémový chod celé akce. Také patří veliké poděkování všem partnerům a sponzorům, bez kterých by tato akce být nemohla. Přednášející předvedli skvělou práci — poučné, zábavné přednášky se poté mnohdy řešili na chodbě před přednáškovými sály — a tak to má být.

Vlastimil Ott přednáší o Liberixu a jeho projektech

Vlastimil Ott přednáší o Liberixu a jeho projektech

A největší dík patří všem vám, kteří jste navštívili naši konferenci — protože díky stále vyšší návštěvnost nás motivuje ke stále lepší práci v přípravě dalšího ročníku!

Plná posluchárna na přednášce -- sedí se i na schodech

Plná posluchárna na přednášce -- sedí se i na schodech

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login