python pro 9.2, 10.0, 10.1, CS 2.1 a 3.0

MDKSA-2005:035: vývojový tým nalezl chybu v pythonu. (Modul knihovny Simple XMLRPC serveru umožňoval vzdálenému útočníkovi přístup do dat registrovaného objektu, či přímo do jeho modulu. Tato chyba se týká pouze XML-RPC serverů, které používají k registraci metodu register_instance() bez _dispatch(). Serverů používajících k registraci funkci register_function() se tato chyba netýká.)

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login