Seminář LinuxStart 2003

LinuxStart 2003

České sdružení uživatelů OS Linux pořádá ve dnech 24.-25. května 2003v Brně seminář LinuxStart 2003, spojený s Installfestem a valným shromážděnímčlenů CZLUGu. Kompletní text pozvánky lze získat na adresehttp://www.linux.cz/seminare/brno2003/oznameni.html, dalsi informacepak na adrese http://www.linux.cz/seminare/brno2003/.

České sdružení uživatelů operačního systému Linux
si Vás dovoluje pozvat na seminář

LinuxStart 2003

FI MU Brno, 24.–25. května 2003
http://www.linux.cz/seminare/brno2003/

Pro koho je seminář určen?

Seminář je zaměřen zejména na méně pokročilé uživatele Linuxu, aleněkteré přednášky a zejména setkání s ostatními uživateli oceníjistě i lidé s hlubšími znalostmi problematiky Linuxu.

Průběh semináře

V sobotu dopoledne se uskuteční Installfest, kdy bude možno si napřinesené počítače instalovat Linux a případně se poradits přítomnými odborníky ohledně konfigurace síťových služeb adalších vlastností linuxového systému.

V sobotu odpoledne a v neděli pak budou probíhat přednášky. Každápřednáška bude trvat zhruba hodinu. Abstrakty přednášek lze vidětna adrese: http://www.linux.cz/seminare/brno2003/prednasky.html.

V sobotu v podvečer se uskuteční valné shromáždění členů CZLUGu,spojené s volbou nového výboru.

Installfest

Pro přinesené počítače budou k dispozici monitory, klávesnice,myši a ethernetové připojení. V omezené míře můžeme zapůjčit iethernetové karty. Prosíme, aby se účastníci Installfestu předemzaregistrovali e-mailem na adresu ls2k3@linux_cz, abychom věděli,kolik přibližně pracovišť máme připravit. Napište také, jakévybavení budete potřebovat (monitor, klávesnici, myš, nějaké dalšikomponenty). Ethernetové karty zapůjčíme proti předloženíobčanského průkazu, podpisu, a za vratnou zálohu 500 Kč.

Časový harmonogram

 Sobota 24. května     9:00-12:15   Installfest 13:30-14:30   MadrakeLinux: Instalace na první pokus 14:40-15:40   Zabezpečení linuxových serverů 15:50-16:50   Jak se programuje internetový obchod 17:00-20:00   Valné shromáždění CZLUGu Neděle 25. května     9:00-10:00   Vývoj GUI aplikací 10:10-11:10   Systémy pro údržbu zdrojových textů 11:20-12:20   Internetová kavárna -- Linux v praxi 12:30-13:30   Linux jako firewall 13:30      Zakončení semináře

Registrace, poplatky

Na seminář je vstup zdarma a není třeba se registrovat (s výjimkouInstallfestu). Kapacita semináře je ovšem omezena velikostíposluchárny – cca 250 míst.

Přístup na Internet

Po dobu semináře mohou účastníci využívat přístup na Internet přesfakultní bezdrátovou síť IEEE 802.11b (WiFi) a omezený početethernetových přípojek.

Kde se seminář koná?

Seminář LinuxStart 2003 se koná v budově Fakulty informatikyMasarykovy Univerzity v Brně, Botanická 68a. Jak se do místakonání dostat? Máte několik možností:

 • Spojení z Hlavního nádraží tramvají číslo 1 směr Řečkovice, vystoupit na zastávce Hrnčířská, jít po ulici Hrnčířské nahoru (kolmo na směr tramvaje), asi po 200 metrech je napravo pískově žlutá budova FI.
 • Spojení z České trolejbusem číslo 132, vystoupit na zastávce Botanická a jít cca 50m zpět.

Obrázek budovy FI je možno získat na adresehttp://www.fi.muni.cz/informatics/cvt/photo/botanicka.jpg.

Ubytování a strava

Organizátoři semináře nezajišťují účastníkům ubytování ani stravu.Obojí je nutno řešit individuálně.

Další informace

Aktualizované informace o konaném semináři budou průběžnězveřejňovány na adrese http://www.linux.cz/seminare/brno2003/. Podobu semináře bude otevřeno knihkupectví Mareček s možností koupitlinuxová trička, knihy a další materiály. Případné nejasnostiohledně připravovaného semináře LinuxStart 2003 jsme připravenizodpovědět na e-mailové adrese ls2k3@linux_cz.

O CZLUGu

České sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG) je zájmovésdružení uživatelů Linuxu zejména z České republiky. Další informace,jako jsou stanovy, přihláška za člena a podobně, jsou dostupné na adresehttp://www.linux.cz/czlug/.

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login