sharutils pro 7.1, 7.2, 8.0, 8.1, 8.2, CS 1.0.1, SNF 7.2

MDKSA-2002-052 :uudecode utilita vytváří výstupní soubor bez kontroly, je-li zápis prováděn do symlinku nebo pipe. Tato chyba je proveditelná jako lokální útok, kdy útočník může přepsat soubor nebo převzít práva, pokud uživatelé používají pro dekódování sdílené adresáře, jako /tmp apod.. Tento update tuto chybu opravuje a kontoluje již výše popsaný problém.

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login