Správa hardwaru v Mandriva Linuxu pomocí HardDrake

ikona-harddrakeV prvním díle tohoto seriálu jsme vás seznámili s tím, jak instalovat software, jak jej odebírat a aktualizovat. Ve druhém díle jste se dozvěděli, co to jsou zdroje softwaru a jak je nastavit. Nyní je čas na to, abychom se věnovali hardwaru, o jehož správu se v Mandriva Linuxu stará nástroj jménem HardDrake.

Spouštění HardDrake

HardDrake je součástí Ovládacího centra Mandriva Linuxu. Tento nástroj slouží nejen k nastavení vašeho hardwaru, ale také vám o něm pomůže zjistit mnohé informace. Spustíte jej jednoduše přes Ovládací centrum Mandriva Linuxu. V levém menu vyberete Hardware a kliknete na ikonu Prohlížet a nastavovat hardware.

Pro některé uživatele může být zajímavá možnost spustit HardDrake přes terminál příkazem drakhardware nebo harddrake2; oba příkazy ovšem vyžadují, aby byl uživatel přihlášen jako root už v konzoli.

Automatické rozpoznávání připojených zařízení

Při každém spuštění provede HardDrake automatickou kontrolu připojených zařízení. Systém se snaží být maximálně samostatný a neinteraktivní (tzn. snaží se vyřešit vše sám a neobtěžovat uživatele). Pokud najde nové zařízení, které dosud není nastaveno a používáno, pokusí se jej nakonfigurovat a zprovoznit. Někdy je třeba stáhnout některé balíčky s ovladači či jadernými moduly, což provede automaticky po souhlasu uživatele.

Linuxové jádro je modulární. Samo o sobě poskytuje jisté služby, řídí hardware a podobně. Je-li potřeba přidat nový driver, tedy rozšířit schopnosti jádra, není třeba kompilovat jádro znovu s tímto novým driverem, obvykle stačí do jádra načíst ovládací modul pro konkrétní třídu hardwaru. To se děje obvykle zcela automaticky bez zásahu uživatele. Výhoda spočívá v tom, že jádro umí ovládat jen to, co je aktuálně třeba. Je tedy maximálně rychlé – nová zařízení dokáže obsluhovat až v okamžiku, kdy toto zařízení připojíte.

Balíčky se stahují především tehdy, pokud jde o zařízení jako například wifi síťová karta, tiskárna či Bluetooth adaptér. Jedná se o zařízení, u nichž není možné předpokládat, že budou v každém počítači. Z tohoto důvodu nejsou ovladače v systému nainstalované. Podobné je to v případě grafických karet. V každém počítači nějaká být musí, ovšem liší se typem a modelem — ovladače karet ATI budou od ovladačů karet značky Intel odlišné.

Jak vlastně vypadá HardDrake

Stejně jako většina ostatních nástrojů v Ovládacím centru Mandriva Linuxu je i tento jednoduchý a přehledný. Kromě klasického menu Soubor, Volby a Nápověda jsou zde již jen dva velké panely. V levém panelu je seznam kategorií zařízení, v levém panelu poté detailní informace ke konkrétním zařízením.

Grafické rozhraní aplikace HardDrake, v levém panelu kategorie hardwaru

Grafické rozhraní aplikace HardDrake, v levém panelu kategorie hardwaru

Pokud označíte položku v seznamu nalezeného hardwaru, v druhém panelu se zobrazí podrobné informace, mezi které patří označení a popis zařízení, obvykle jeho výrobce, driver a pak další informace, které se vztahují vždy ke konkrétní kategorii. U pevného disku je to například geometrie disku, počet ploten, hlaviček a sektorů, logické oddíly, a pokud jich je víc, tak jaké, či po které sběrnici toto zařízení komunikuje.

Výběr položek v levém panelu samozřejmě záleží na výběru konkrétního typu zařízení. V tomto článku proto nenajdete telefonní seznam možných položek – pokud by vás zajímalo, co která položka představuje, není to opět nikterak obtížné najít, protože popis položek v informativním panelu je k dispozici v záhlavním menu pod položkou Popis položek.

Nápověda s popisem položek v informačním panelu

Nápověda s popisem položek v informačním panelu

Nastavení hardwaru pomocí HardDrake

Každá položka v seznamu připojeného hardwaru velice často obsahuje alespoň jednu možnost pro nastavení vybraného zařízení. Ovládací tlačítka se zobrazují ve spodní části informačního panelu.

Tlačítka pro nastavení zařízení

Tlačítka pro nastavení zařízení

První možnost je popsána jako Nastavit volby aktuálního ovladače. Tuto položku budete používat spíše výjimečně. Přímo totiž nastavuje dostupné parametry ovladače, který je nahraný v jádře vašeho operačního systému. V reálu by neměla nastat situace, že víte lépe než samotné jádro, jaké parametry použít.

Druhá položka, kterou občas můžete použít, se jmenuje Spustit nástroj pro nastavení. Spustí se nástroj, který je přímo určen pro nastavení toho kterého rozhraní. Na příkladu disku by to byl nástroj DrakDisk, o kterém bude některý z dalších dílů tohoto seriálu. V tomto nástroji je možné nastavit rozdělení disku, body připojení a mnohé další.

Další možnosti nástroje HardDrake

HardDrake je z hlediska struktury podobný Ovládacímu centru Mandriva Linuxu. Je to místo, ze kterého se dají vyčíst informace o zařízeních, která jsou do počítače připojena. Zařízení lze také nastavit – existují nástroje, kterými nastavíte připojení do sítí, disky, tiskárny a skenery a mnohé další. HardDrake dokáže tyto nástroje spustit. Obvykle lze tyto programy spouštět i přímo z Ovládacího centra Mandriva Linuxu. O tom je celý náš seriál.

Poslední věc, kterou u HardDraku zmíníme, je uvedena záhlavním menu Volby. Zde je možné nastavit, aby se HardDrake při startu snažil najít i zařízení, která jinak nehledá — tiskárny, modemy a zálohovací jednotky ZIP a Jazz. Pokud něco z toho zvolíte, bude nutné HardDrake ukončit a znovu spustit, protože jak již bylo výše uvedeno, automatické hledání se provádí pouze při startu programu.

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login