Správce softwaru v Mandriva Linuxu — Drakrpm

ikona-drakconf-mdvcc Začíná seriál, v němž se budeme zabývat možnostmi Ovládacího centra Mandriva Linuxu. V tomto prvním díle se podíváme na možnosti programu Drakrpm – zaměříme se na vyhledání balíčku, jeho instalaci či odebrání a nakonec aktualizaci.

Grafický program Drakrpm je nadstavbou balíčkovacího systému urpmi, který se v Mandriva Linuxu stará o instalaci softwaru a související činnosti. Drakrpm umožňuje přidávat, odebírat a aktualizovat balíčky, dále v nich vyhledávat podle nejrůznějších kriterií. Umožňuje seřadit výpisy balíčků, ať už podle verze, názvu zdroje či podle stavu (nainstalován, nenainstalován).

Možností, jak spustit Drakrpm, je několik. Přímo lze nástroj spustit z hlavní nabídky, kde je uveden pod názvem Instalovat a odebrat software. Spustit jej lze z Ovládacího centra Mandriva Linuxu (dále OCML), to se otevře po klepnutí na ikonu na panelu nebo z hlavní nabídky Nástroje | Systémové nástroje | Nastavit váš počítač. Je nutné zadat heslo správce systému (roota). V případě spuštění z OCML jsou k dispozici tři volby týkající se instalace softwaru.

Správa softwaru pomocí Ovládacího centra Mandriva Linuxu

Správa softwaru pomocí Ovládacího centra Mandriva Linuxu

Stejné okno a stejnou aplikaci získáte i tehdy, pokud pomocí Alt+F2 otevřete spouštěč programů a zadáte příkaz drakrpm nebo rpmdrake. Stejným způsobem spustíte i Ovládací Centrum Mandriva Linuxu, jen příkaz, který budete zadávat, je mcc nebo drakconf. Zřejmě se objeví žádost o zadání rootovského hesla, zadejte ho.

Pro instalaci a odebírání softwaru slouží stejnojmenně pojmenovaná položka. V tomto článku se budeme zabývat pouze prvními dvěma volbami, tj. instalací, odebráním a aktualizací softwaru. Klepnutím na ikonu Instalovat a odebírat software se spustí aplikace Drakrpm.

Připomeňme si rozdíl mezi balíčkem a programem. Balíček je kostka, pomocí které se do systému jako do stavebnice doplní nová data – knihovny funkcí, jádro, obrázky, konfigurační soubory, může to být třeba i program. V jednom balíčku nemusí být vše, co program potřebuje ke svému běhu. Bývá tedy potřeba další balíček, další kostka, aby byla pomyslná mozaika kompletní a funkční. Jako příklad můžeme uvést hru – třeba Fish Fillets NG. Fish Fillets je možné nainstalovat z balíčku pojmenovaného fillets-ng. Leč samotný program potřebuje ke spuštění i data – obrázky, zvuky, ikony a další. A tato data jsou uložena v balíčku fillets-ng-data. Jeden bez druhého nemají balíčky praktický význam.

Uživatelské rozhraní programu Drakrpm

Hlavní okno aplikace je opticky rozděleno do tří panelů a jednoho vyhledávacího řádku. Vynechám-li popis tlačítek Použít a Konec, zbývá lišta v záhlaví aplikace a dvě výsuvné nabídky.

Hlavní okno aplikace Drakrpm

Hlavní okno aplikace Drakrpm

Kategorie balíčků

Kategorie balíčků

V levém ze tří panelů jsou jednotlivé kategorie balíčků, které sdružují balíčky podobného určení, např. kancelářské aplikace, hry či programy pro Internet. Ve spodním ze dvou horizontálních oken se vypisují informace o vybraném balíčku. Zde je možné najít vedle popisu i verzi, architekturu, velikost balíčku či seznam všech obsažených souborů s jejich umístěním a v neposlední řadě i changelog, tedy historii změn v balíčcích.

Nejdůležitější je panel poslední, ve kterém se vypisuje celkem pět sloupců. V prvním jsou check-boxy, česky „zatržítka“. Zatrhnutím označujete balíčky k instalaci, odznačením (obvykle nainstalované, ale i jen vybrané) balíčky odebíráte. V druhém sloupečku je poté název balíčku s velice stručným popisem. Verze balíčku a vydání jsou ve sloupečcích tři a čtyři. Poslední balíček je nadepsán jako „stav“ – srozumitelnou ikonkou je zde vyjádřen stav, ve kterém se balíček nachází:

 • Nainstalován nainstalován (zelená ikona)
 • Aktualizace připraven k aktualizaci (modrá ikona)
 • Neodstranitelný ze systému neodstranitelný (červená s bílým pruhem)
 • Odebírán odebírán (červená ikona se šipkou nahoru)
 • K instalaci Není-li u balíčku žádná ikona, pak se v systému nenachází a je možné jej vybrat k instalaci – objeví se u něj oranžová ikona (připraven k instalaci).
Zobrazení skupin balíčků

Zobrazení skupin balíčků

Menu v záhlaví aplikace poskytuje krom klasické nápovědy další tři možnosti. Nabídka Zobrazit slouží k výběru řazení jednotlivých balíčků, ať už podle jména, velikosti či data, nebo i třeba podle repozitáře.

Velmi často se na internetu či v knihách setkáte s pojmem „repozitář“. Pozor, opravdu ne „depozitář“, to je slovo z jiné oblasti. Vznik slova repozitář není opředen tajemstvím, jedná se o počeštění anglického „repository“, které se překládá jako úložiště, zdroj, v kontextu Linuxu je to zdroj softwaru nebo také softwarový zdroj.

Vyhledání balíčku dle kritérií

Chcete-li do systému nainstalovat nový program, provedete tak právě pomocí správce softwaru. K tomu, abyste balíček nainstalovali, je třeba znát jeho jméno. Ovšem je zřejmé, že ne vždy ho znáte. Občas chcete program pro jistou činnost a rádi byste se podívali, co máte k dispozici. Cestou k tomuto je nejprve levý panel, kde jsou jednotlivé balíčky roztříděny do kategorií. Na obrázku vidíte seznam nástrojů pro komprimaci či práci s archivy – stojí za povšimnutí, že balíček bzip2 je ze systému neodstranitelný. Nyní si můžete vybrat požadovaný balíček, např. arc, a nainstalovat jej.

Aplikace vybrané k instalaci a aktualizaci

Aplikace vybrané k instalaci a aktualizaci

K vyhledávání slouží řádek s označením Najít:. Zde stačí zadat vzor, který se má hledat. Informačních políček, ve kterých se má zadaný vzor hledat, je více, vybrat si je můžete klepnutím na obrázek lupy či dalekohledu v tomto vyhledávacím řádku. Je možné vyhledávat text ve jménech balíčků, v krátkých i dlouhých popisech, mezi soubory v balíčcích:

 • v názvech (předvoleno, doporučeno);
 • v popisech;
 • ve shrnutích;
 • v názvech souborů.

Existuje ještě další možnost, jak omezit či zpřesnit množství informací, ve kterých se vyhledává. Můžete si totiž určit, že vás zajímá vyhledávání jen v balíčcích, které jsou, nebo nejsou nainstalované – slouží k tomu vysunovací nabídka vedle vstupní řádky.

Omezení zobrazených dat – kategorie, stav balíčků

Omezení zobrazených dat – kategorie, stav balíčků

Další redukce informací může proběhnout výběrem kategorií z levého sloupce. Možností nastavení tohoto přepínače je celkem sedm.

 • Vše – zobrazí veškeré balíčky, zřejmě nejpoužívanější možnost.
 • Meta balíčky – několik desítek pomyslných superbalíčků, které díky závislostí doinstalují vše, co bude třeba. Metabalíčky se používají nejčastěji k instalaci větších systémových součástí, kdy je třeba nainstalovat až několik stovek balíčků najednou – vyberete jeden metabalíček a ten vám vše hodně zjednoduší. Typickým příkladem jsou grafická prostředí, (KDE4, Gnome), ovladače hardwaru (tiskárny), serverové a vývojářské nástroje či jiné funkce.
 • Balíčky s GUI vybere pouze ty balíčky, které obsahují grafické rozhraní aplikace.
 • Poslední čtyři volby se týkají pouze aktualizovaných balíčků, což si popíšeme dále.

Pokud vám vyhledávání vrací málo informací a nemůžete najít požadovaný balíček, ačkoliv jiný uživatel Mandriva Linuxu tvrdí, že to není problém, ověřte si, že nemáte aktivní omezení typu Balíčky s GUI. Vyberte Vše, jen pak probíhá vyhledávání komplexně.

Přidání a odebrání balíčku

Přidání balíčku je činností snadnou, rozhodně jednodušší než jeho vyhledání. Stačí totiž kliknout na zatržítko u jména balíčku. Tímto se změní i ikonka ve sloupečku Stav na oranžovou šipku směřující dolů. Chcete-li nainstalovat více balíčků, stačí u každého pouze zatrhnout toto zatržítko. Máte-li vybrané všechny balíčky k instalaci, klikněte na tlačítko Použít. Je pravděpodobné, že se vás program dotáže, zda má splnit všechny závislosti a doplnit k instalaci všechny potřebné balíčky. Klepněte samozřejmě na Ok. Aby se vás systém pokaždé neptal, aktivujte si položku Volby | Vybírat závislé balíčky bez ptaní, pak bude vše probíhat automaticky.

Dále je možné, že stejnou funkci poskytuje více balíčků a Drakrpm vám při instalaci nabídne výběr jednoho z nich. Tehdy je nejlepší ponechat ten doporučený, ale v podstatě lze vybrat libovolný – fungovat budou všechny podobně.

Seznam závislých balíčků pro TeXmacs

Seznam závislých balíčků pro TeXmacs

Odebírání balíčku probíhá naprosto stejně: zrušte zatržení balíčku, čímž se změní ikonka ze zelené šipky na šipku červenou, nakonec tlačítkem Použít volbu opět potvrďte. Může se opět stát, že při odebírání jednoho balíčku vás systém vyzve k odebrání balíčků dalších, které na odebíraném balíčku závisí. V takové situaci je vhodné pročíst si celý seznam balíčků, protože někdy na odstraňovaném balíčku závisí velmi podstatná část systému a pouhým odklepnutím byste mohli systém přivést do jiného stavu – těžce definovaného. 🙂

Pokud si nejste jisti, je lepší balíček v systému ponechat – obvykle nezabírá mnoho místa a systému nevadí, když obsahuje několik tisíc balíčků.

Už jsme zmínili zajímavou možnost automatické volby požadovaných balíčků v menu Volby zaškrtnutím Vybírat závislé balíčky bez ptaní. Co se naopak nedá doporučit, je vypnutí volby Zobrazit automaticky vybrané balíčky. Tato volba totiž odstraní ono okno dotazující se na závislosti. A to nejen při přidání balíčků, ale i při odebrání balíčků. Může se tak velice snadno stát, že si odeberete i balíčky, který byste jinak v systému nechali.

Pokud jste omylem vybrali něco, co jste nechtěli a nechce se vám vše odznačovat ručně, existuje možnost, jak to napravit. Dokud nestisknete tlačítko Použít, nic se instalovat ani odebírat nebude. Není nutné ukončovat a opět spouštět Drakrpm. V nabídce Soubor klepněte na položku Nulovat výběr, čímž všechny změny (balíčky vybrané k instalaci či odstranění) zahodíte a začínáte opět nanovo.

Zdá se, že je to stejné jako ukončení a opětovné spuštění programu – ano, ale ušetříte čas. Při startu totiž Drakrpm načítá seznam balíčků do paměti, což může, zvláště na pomalejších počítačích, chvilku zabrat.

Kromě položky Konec je v menu Soubor ještě jedna volba, o které jsme se ještě nezmínili, a to Aktualizovat zdroje. Tato akce stáhne aktuální seznam balíčků, které jsou právě teď ve zdrojích softwaru. Může se totiž stát, že máte tento seznam starý a na serveru se nachází novější verze než ta, o které ví váš počítač.

Aktualizace balíčků

Aktualizace systému je důležitá zejména kvůli bezpečnosti. Díky odhalování chyb jsou aplikace opravovány. Kromě oprav bezpečnostních děr jsou opravovány i chyby způsobující pády programů. Zatímco první kategorie oprav by se dala nazvat bezpečnostní aktualizací s kritickým významem, tak pro aktualizace z druhé kategorie se vžilo označení bugfix z anglického bug – chyba a fix – oprava. V seznamu aplikací budou tyto kategorie odlišeny barvou ikony (červená/žlutá). Instalovat byste měli všechny doporučené balíčky.

Další pádný důvod k aktualizacím jsou nové verze programů. Od minulého se liší tím, že nejen opravují chyby, ale poskytují nové funkce, popř. jsou optimalizovány. Svým způsobem je tato kategorie již jen doporučenou, nikoliv nezbytnou součástí aktualizací.

Spustit aktualizace

Spustit aktualizace

A jak je to s aktualizacemi v Mandriva Linuxu a nástroji Drakrpm? Jako vždy v Linuxu je možné provádět je z několika míst a několika způsoby. Nejvýhodnější a nejrychlejší je ovšem použít nástroj určený speciálně pro aktualizace. Jmenuje se drakrpm-update, přičemž v nabídce Ovládacího centra Mandriva Linux je to ikonka pojmenovaná Aktualizovat váš systém.

Po spuštění program automaticky aktualizuje zdroje softwaru a vyhledá novější balíčky. Musíte být tedy připojeni do internetu. Hlavní rozhraní je velice jednoduché a přehledné. V horní části okna se zobrazí seznam všech balíčků určených pro aktualizaci; při vybrání konkrétního balíčku pak v dolní části i jeho popis. Obsahuje jméno balíčku, jeho verzi, architekturu i vydání. Typy aktualizací snadno opticky rozlišíte:

 • bezpečnostní aktualizace mají červenou ikonku zámečku;
 • bug-fixy mají oranžovoužlutou ikonu;
 • běžné aktualizace na vyšší verzi nemají žádnou ikonku.
Hlavní rozhraní aktualizací v Mandriva Linuxu

Hlavní rozhraní aktualizací v Mandriva Linuxu

22 komentářů

 1. medulin | 04.05.2009 | 20:16 | Odpovědět

  Je to super, jen by bylo možná lepší popisovat aktuální Drakrpm který je v Mandrivě 2009.1 a ne 2009. Tuším že v nabídce Volby přibyli nějaké další volby které ve verzi 2009 nejsou.
  Jinak dobře napsáno, díky.

 2. l_barbarossa | 04.05.2009 | 20:40 | Odpovědět

  “Dále je možné, že stejnou funkci poskytuje více balíčků a Drakrpm vám při instalaci nabídne výběr jednoho z nich. Tehdy je nejlepší ponechat ten doporučený, ale v podstatě lze vybrat libovolný – fungovat budou všechny podobně.”

  Praveze, z moznosti si vyberam:
  – podla velkosti zavislych balickov (tie si niekedy dotahaju dalsie zavisle balicky, ako priklad uvediem java)
  – podla toho ako zapadnu do prostredia (niektore napr. poskytuju funkcionalitu pre/s gtk ine pre/s kde,qt)

  Osobne mi chybaju:
  – moznost filtrovat balicky podla zdrojov, resp. moznost priamo z hlavneho rozhrania vyberat repozitare, z ktorych chcem balik alebo este radsej nejake menu pre niektore urpmi switche, napr. –noclean, –no-suggests, –media a pod.

  Inak clanok hodnotim 1+

 3. Peťoš Šafařík | 04.05.2009 | 22:13 | Odpovědět

  Clanek je napsany uz nejakou chvilku, jen jsme cekali na novy web. Rozdil mezi 2009.0 a 2009 Spring jsou, ale budou i mezi 2009 Spring a 2010.0; Od 5. dílu budou clanky vychazet ze 2009 Spring – pisu to postupne.

  Jinak jsem rád, že se články líbí 🙂

 4. tomyp | 06.05.2009 | 16:37 | Odpovědět

  “Dále je možné, že stejnou funkci poskytuje více balíčků a Drakrpm vám při instalaci nabídne výběr jednoho z nich. Tehdy je nejlepší ponechat ten doporučený, ale v podstatě lze vybrat libovolný – fungovat budou všechny podobně.”

  Doplním: pokud stisknete tlačítko informace, máte možnost získat podrobnosti o balíčku a to repozitář, což jsem využil při instalaci neoficiálního kde422 do 2009.0, kdy se tloukly některé balíčky s repozitáře main s nastaveným http://ftp.kde.org a bylo nutné to vybrat ručně, aby to sedělo a v záložce soubory je výpis co se kam instaluje(knihovny, bin …)(Doufám, že to mám přesně, píšu to z hlavy)

  A opravdu by se hodilo, aby bylo vybraným balíčkům možné přiřadit přepínače – obzvláště nodeps, aspoň co se mě týče. ten mi tam fakt chybí. Pak už by to skoro nemělo chybu. Takhle je použitelné jen pro základní instalaci a odinstalaci, u které se nevyskytnou problémy. Pokud je problém, a balíček sebou něco co nechci(viz naše debata na srazu v Brně – celé kde např.), tak je nutné drakrpm zavřít a vlézt do konsole, což je poněkud nepohodlné.

  Jinak pěkně napsané. Pro ty kteří vidí drakrmp poprvé je to fajn pomůcka.

  A teď něco k diskuzi:

  Při rozdělení balíčků podle kategorií bych uvítal trochu jednodušší zobrazení:
  např: video zvuk -> přehrávače: a tady pouze kaffeine, smplayer atd a příslušná ikonka (což by mohl být metabalíček)
  a teprve pokud bych chtěl vidět konkrétní balíčky, tak si je nechat zobrazit. Myslím si, že pokud někdo nový uvidí tu změť balíčků a knihoven a já nevím čeho,která se zobrazuje teď, tak se musí zděsit, protože to působí dost chaoticky.

 5. l_barbarossa | 07.05.2009 | 22:50 | Odpovědět

  Parada, tak v novom rpmdraku uz vidim clearly –noclean aj –media …

 6. jirka | 09.05.2009 | 10:44 | Odpovědět

  A proc nepises o Mandrive 2006? Nechapu proc delas clanky o neaktualni verzy? Bylo by lepsi to v tom clanku napsat o jake verzy to je. jirka

 7. Peťoš Šafařík | 09.05.2009 | 12:11 | Odpovědět

  @jirka
  Uzivatele visty to mozna nechapou, ale my tu piseme pro inteligentni ctenare, kterym dojde, ze clanky, ktere vychazi v serialu, musi byt napsane nejakou dobu dopredu. V pripade serialu, co ma vychazet co tyden, je to tak asi na 2 mesice dopredu do rezervy. V dobe tvorby tohoto – prvniho – dilu z Mandriva Linuxu 2009 Spring nebylo ještě ani RC. Od pateho dilu již jsou članky psany pro 2009 Spring.

 8. jirka | 09.05.2009 | 12:32 | Odpovědět

  jestli je to tak tak je to super, asi je chyba ve me. Mozna ze i Medulin s tim ma problem. To ale nevim urcite 🙂 Clanek je dobry, ale stejne by mohlo byt napsano o jakou verzy jde 🙂

 9. alda81 | 09.05.2009 | 13:46 | Odpovědět

  2 jirka

  asi jsi zapomněl, co pěkného jsi nám posledně 12.4.2009 napsal – nevadí, rád ti to připomenu:

  “S Mandrivou a temito strankami koncim. Jen jsem chtel aby jste to vedeli. Nevim jak to napsat aby to vyznelo presne, ale mozna tohle bude dobre 🙂
  “Je mi jedno, ze je vam to jedno” :))
  jirka”

  vůbec nechápu, proč sem ještě píšeš, když jsi dříve sliboval, že s Mandrivou a s těmito stránkami končíš, ty spokojený uživatel koupených Widle Vista a “dřívější” uživatel kradeného Powerpacku, kterému nebylo proti srsti se s tím chlubit na oficiálních stránkách Mandrivy – čekal bych to od nějakého uhrovitého mladíka, ale od člověka kterému je okolo 60 let, tak to ani v nejmenším – určitou sortu lidí prostě nemusím

 10. jirka | 09.05.2009 | 13:54 | Odpovědět

  No Aldo cekal jsem to 🙂 Asi mi budes muset zakazat vstup. Neni nikde napsano ze ja te musim 🙂 Je tvoje vec co nechapes najdi si to na google 🙂

 11. alda81 | 09.05.2009 | 14:00 | Odpovědět

  chtít od zloděje, ať drží slovo, taková hloupost

 12. jirka | 09.05.2009 | 14:01 | Odpovědět

  dekuji 🙂 to bych byl spatny zlodej 🙂

 13. jirka | 09.05.2009 | 14:02 | Odpovědět

  spring ukradnu taky 🙂

 14. Ivko | 09.05.2009 | 22:37 | Odpovědět

  Ľudia, znova vám preskakuje?
  Už to nechajte. Ak sa chcete hádať, tak na fóre založte vlákno – hádky s Jirkou. Ale tu už dovoľte diskutovať v pokoji. Vôbec tomu hádaniu sa nerozumiem. Čo z toho máte???
  Mrzí ma, že také niečo sa deje na tomto serveri.

 15. jirka | 09.05.2009 | 23:24 | Odpovědět

  Souhlasim ja se hadat nechci

 16. Peťoš Šafařík | 11.05.2009 | 13:04 | Odpovědět

  FF3.0.10 ani OOo 3.1 jeste nejsou v repozitarich. Musis si pockat.

 17. Substance242 | 11.05.2009 | 13:48 | Odpovědět

  Počujte, kedy mi Mandriva One 2009.1 upgradne Firefox na 3.0.10 a OpenOffice.org na 3.1? Potrebujem nastaviť nejaké depozitáre, pardon, repozitáre, alebo to skrátka chvíľku trvá, pretože ich niekto musí otestovať, “schváliť” a ručne pridať do možných aktualizácií? Ďakujem.

  PS: Mandriva je naj. 🙂

 18. Ivan Bibr | 11.05.2009 | 13:50 | Odpovědět

  >Počujte, kedy mi Mandriva One 2009.1 upgradne Firefox na 3.0.10 a OpenOffice.org na 3.1?

  Firefox by se měl každou chvíli objevit v aktualizacích. OOo 3.1 v aktualizacích určitě nebude, ale podle všeho chystá balíčky Jarda Krejčí: http://forum.mandrivalinux.cz/index.php?topic=10404.0.

 19. Ivko | 11.05.2009 | 19:10 | Odpovědět

  Prečo OOo 3.1 nebude v aktualizáciách?

 20. Peťoš Šafařík | 11.05.2009 | 19:17 | Odpovědět

  Mozna v backportech, mozna v testingu. Do aktualizaci se to neprotlaci. Mandriva Linux neni roll-up distro.

 21. phr | 12.05.2009 | 23:13 | Odpovědět

  Možná mi to v textu uteklo, ale dá se z verze 2009.0 (instaloval jsem z origo českých DVD, díky chlapci !) upgradovat pomocí Drakrpm na 2009.1 a nebo musím naninstalovat aspoň Mandrivu One 2009.1 ?

 22. […] se nachází v repozitářích Mandriva Linuxu. Pro instalaci tohoto programu proto stačí nainstalovat balíček ufraw. Doporučujeme spolu s tímto nainstalovat i balíček ufraw-gimp, čímž získáte […]

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login