Stanovisko CZLUGu ke kauze SCO

Stanovisko CZLUGu ke kauze SCO

Nesmyslná kauza SCO a jejich nároků na zcizené intelektuální vlastnictí již delší dobu vzrušuje celý linuxový svět. SCO dokonce nedávno stanovila poplatky (licence) za používání Linuxu a hrozí soudem všem, kteří Linux používají a licence nezaplatí.

Každému, kdo trochu rozumí licencím svobodného software, se celý postup SCO zdá absurdní už jen proto, že SCO sama kdysi distribuovala údajně zcizený kód se svou distribucí Linuxu pod licencí GPL. Situaci dobře rozebraly včerejší články na serverech Root a Linuxzone. Oficiální stanovisko vydal dnes i CZLUG.

Vyjádření CZLUGU

Dnes v noci se do byl do české linuxové konference zaslán email obsahující vyjádření Českého sdružení uživatelů operačního systému Linux (CZLUG) ke kauze SCO:

Vážení účastníci konference,ozývám se po velmi krátké době ;-)Nicméně věc je vážná. V reakci na poslední vývoj kolem kauzy SCO kontraLinux se výbor usnesl na následujícím stavovisku.Dne 5.8.2003 představila společnost SCO Group, Inc. (dále jen SCO) licenciSCO Intellectual Property License for Linux (dále jen Licence). KoupíLicence SCO umožňuje legalizaci používání Linuxu verze 2.4 a vyšší, neboťSCO se domnívá, že používání Linuxu bez zakoupení Licence je nelegální.Své počínání podpírá tvrzením, že Linux obsahuje kód, který pocházíz dílny SCO, a který byl do Linuxu vložen v rozporu s licencí tohoto kódu.CZLUG sleduje tyto aktivity se znepokojením, neboť považuje postupspolečnosti SCO za značně nekorektní. Společnost SCO zatím nepředložilažádný důkaz, kterým by prokázala právo licencovat používání Linuxu.Nahlédnutí do kódu podmiňuje SCO podepsáním restriktivní smlouvyo mlčenlivosti (NDA). Takový závazek je však pro vývojáře Open SourceSoftwaru nepřípustný, neboť by jim téměř znemožnil další vývoj softwaru.Na žádost Open Source komunity o umožnění nahlédnutí do sporného kóduzatím společnost SCO nereagovala.Zatím jediný kód, který neoficiální cestou pronikl na veřejnost(http://www.heise.de/newsticker/data/jk-19.08.03-000/imh0.jpg,http://www.heise.de/newsticker/data/jk-19.08.03-000/imh1.jpg), je sicepodobný kódu, který je součástí Linuxu, ale rozhodně s ním není totožný,neboť obsahuje syntaktické chyby, které dokonce znemožňují jeho kompilaci.Sporný kód má také spojitost s vývojem softwaru ve společnosti SCO,existuje však mnoho důkazů, že byl tento kód uveřejněn pod licencí, kteráumožňuje jeho zařazení do Linuxu, a k žádnému porušení licence tedynedošlo.CZLUG se proto domnívá, že kupovat Licenci, dokud nebude vyjasněnoa potvrzeno nezávislými subjekty, že Linux obsahuje kód umožňující SCOlicencovat používání Linuxu, je předčasné a zbytečné.Za výbor CZLUGuDan Ohnesorgpředseda


	
    
					

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login