OOo4Kids sestaven s pomocí Mandrivy

Eric Bachard na svém blogu oznamuje, že s pomocí Mandrivy sestavil *.rpm balíček OOo4Kids. Je to kancelářský balík OpenOffice.org pro děti od 7 do 12 let a je přizpůsoben tak, aby byl snadno ovladatelný pro tuto skupinu. V současné době je na světě už verze 0.9.