Investoři zachránili společnost Mandriva, S. A.

Tato zvěst se šíří po internetu (originál je francouzsky, strojový překlad do češtiny), ale nejsou známy žádné další podrobnosti. Nový generální ředitel Arnaud Laprévote nechce říci nic bližšího, ani neupřesnil jména investorů.