Vybrali jsme: Nejlepší články z LinuxEXPRES.cz a OpenOffice.cz

Na našich partnerských portálech vycházejí články, které byste si měli přečíst. Abyste na to nezapomněli, připravili jsme pro vás výběr těch, které považujeme za nejlepší. Linuxové novinky, případy nasazení OpenOffice.org ve firmách, recenze knih nebo telefonu HTC Desire, návod pro iPad i Kindle. Množství informací, které váš potěší.

Článek pokračuje