TV-Time – jak nastavit tento televizní software pro Linux

Vývoj tohoto software sleduji už delší dobu, ale vyzkoušel jsem si ho až s instatací Mandrake 9.2 na svůj počítač. Poprvním spuštění a několika marných kliknutích mě odradilo jeho strohé, reálnému TV-přijímači tolik podobné menu, ve kterém jsemzprvu neshledal žádnou logiku. Obraz byl modrý a zdálo se, že software nehodlá komunikovat s TV kartou jen tak jednoduše.Opak byl nakonec pravdou. Podívejme se tedy, jak se tento software ovládá.

Jako mnozí jsem začínal na platformě Windows a tento OS mám na disku spolu s MandrakeLinuxem dodnes. Proč to píšu?Až do nástupu TV-Time jsem totiž nebyl schopen v Linuxu dosáhnou takové kvality TV obrazu, jako v originálním softwarek TV kartě ve Windows. Dnes -s TV-Time- je ovšem situace opačná! Zní to jako teleshopping z televize, ale když ona je to pravda :o)Článek si neklade ambice, jak TV-Time nainstalovat/zprovoznit a nakonfigurovat v systému, ale pouze jak jej nastavit propříjem TV-signálu.

Instalace

RPM balíček tvtime-0.9.12-2mdk.i586.rpm pro Mandrake 9.2 jsem si opatřil na FTP mandrake.contactel.cz v adresáři/people/bibri/mandrake/9.2/RPMS. Balíčky pro různé distribuce najdete na domovské stránce projektu tvtime – v článku jsem pro přehlednost pozměnil označení na TV-Time. Instalace na 9.2 proběhla naprosto hladce. Jen pro upřesnění mám mono TV kartuAverMedia TV 98 Capture.

Nastavení TV příjmu

Po prvním spuštění programu na vás vykoukne modré okno s menu uprostřed. Pokud menu nevidíte, zobrazíte ho kliknutím pravýmtlačítkem myši v okně.

Následuje popis postupu, jak jsem TV-Time ladil já. Zřejmě to není jediná cesta. Názvy jednotlivýchbodů se shodují s pojmenováním položek v menu – české verzi, neshodují se však čísla kapitol s pořadím položek v menu. Volbyzjevného významu přeskočím.

1. Konfigurace vstupu

1.1 Změna zdroje videa

Podle typu vaší TV karty zde můžete mít k výběru např. Televize/Composite/S-Video. Pro začátek zvolte Televize. Composite a S-Video jsou samostatné video vstupy, audio je vedeno zvlášť (narozdíl od běžného televizního koax-kabelu) pro vyšší kvalitu signálu. Composite je jen jeden stíněný drát, kdežto S-Video má ještě navíc odděleny složky jasu a kontrastu + synchro? No ale o tom tento článěk není :o).

1.2 Preferovaný mód audia

Pro začátek zde zvolte mono, na konci nastavování se k této volbě můžete vrátit a vyzkoušet jednotlivé kombinace.V mém případě je to jasné, jelikož mám mono TV-kartu.

1.3 Televizní standard

Velmi důležitá položka – zvolte PAL a následně Přestartovat s novým nastavením.

1.4 Horizontální rozlišení

Tato volba by snad mohla záviset na výkonnosti vašeho počítače. Zkuste vybrat rozlišení 768, což je FULL PAL (768×576)a opět Přestartovat. V tomto rozlišení se pro příště bude TV-Time spouštět. Pokud špatně vidíte na položky v menu,použijte klávesu F pro full screen.

Nyní se proklikejte Zpět do hlavního menu (nebo z nabídky vyskočte ESC a opět ji vyvolejte pravým tlačítkem myši).

2. Správa kanálů

A je čas přistoupit k nalazení jednotlivých programů. Jak je u TV obvyklé, máte na výběr dvě možnosti – buďto to nechatna softwaru, nebo si jednotlivé kanály projít manuálně. Při automatickém ladění je možné, že kanály se slabým signálem nebudouzařazeny do výsledného seznamu. Pokud chcete mít nalazeny i programy s nekvalitním příjmem, zvolte cestu ručního ladění.

2.1 Změna frekvenční tabulky

Zde nastavte volbu Evropa a vraťe se Zpět.

2.2 Nastavení kanálu na PAL

Tato položka, resp. její formát vás bude z počátku možná trochu mást. Jde o přepínač dekódování barev kanálu mezi PAL aSECAM. Zobrazena je tedy vždy neaktivní volba, tzn. po kliknutí na ni se aktivuje. Nastavte ho tedy tak, aby zobrazovalNastavení kanálu na SECAM, tzn. že aktivní bude dekódování barev v normě PAL.

2.3 Vypnout detekci signálu

Jde rovněž o přepínač, takže pokud chcete programy ladit automaticky, musí být zobrazen text Vypnout detekci signálu.V tom případě máte v menu navíc položku Hledání signálu v kanálech. Zapnutá detekce signálu navíc, podle mého názoru, způsobujevyhledávání nejlepšího signálu při každém přepnutí již i nalazeného programu.

2.4 Hledání signálu v kanálech

Tato volba je zobrazena, jen pokud máte Zapnutou detekci signálu – zobrazeno je tedy Vypnout detekci signálu :o).Po kliknutí na tuto volbu začne TV-Time procházet jednotlivé kanály a nechá aktivní pouze ty, u nichž narazí na dostatečněsilný signál. Kanálů je ve frekvenční tabulce “Evropa” kolem 140, automatické ladění zabere nějakou tu minutu. Výsledkem bude seznam kanálů, na nichžbyl nalezen nějaký signál/program. Ostatní kanály TV-Time ze seznamu deaktivuje. Pokud se vám zdá, že některé programyvám ve výsledné nabídce chybí, nezbývá, než použít volbu Aktivování všech kanálů a procházet všechny kanály ručně – zrušítemenu a pomocí šipek nahoru a dolů či rolováním kolečkem myši procházíte postupně jednotlivé kanály. Zadáním platnéhotřímístného čísla poskočíte na konkrétní kanál (např. 004 či 098 či 113 atp.).

2.5 Současný kanál je aktivní v seznamu

Je to volba typu check-box, tedy zaškrtávací – původně jsou v seznamu všechny kanály a vy máte možnost ty hluché/prázdné zeseznamu vyřadit – v mém případě, kdy mám z TV antény jen 5 programů, je vyřazení zbávajících cca 130 dost fuška :o) Tady pomůže automatické ladění,jenže to mi v seznamu nechá jen 4 programy a ten pátý se slabým signálem vynechá. Co s tím? Aktivuju nejprve všechny kanály do seznamu,najdu si program(y) se slabým signálem, poznačím si jeho číslo, spustím automatické ladění, po jeho dokončení vyskočím zmenu, zadám číslo kanálu se slabým signálem, ten se naladí, zapnu menu a aktivuju položku Současný kanál je aktivní v seznamu. Troškukrkolomné, ale ne každý chce mít v seznamu i programy s příšerným obrazem :o).

2.6 Aktivování všech kanálů

Do seznamu zobrazovaných kanálů zahrne všechny kanály obsažené ve zvolené frekvenční tabulce.

2.7 Přečíslování současného kanálu

Tato volba slouží k usnadnění orientace ve výsledném seznamu programů. Vyskočte z menu, nastavte se pomocí šipeknahoru a dolů či rolovacím kolečkem na požadovaný kanál/program (např. u mě Prima na 095), vyvolejte menu, zvolte tuto položku a zadejdečíslo nového kanálu, např. 004. Dojde k tomu, že kanál 004 bude ukazovat Primu, zatímco kanál 095 původní kanál 004 – vizobrázek níže. Takto si můžete přečíslovat všechny programy podle svého gusta. Pokud máte aktivní menu, tak se mezi kanály lze přepínat pouzezadáním jeho přesného (třímístného) kódu-čísla. Trošku tu tak chybí všezahrnující, přehledné extra-okno pro ladění, konfiguraci,pojmenování kanálů a klávesových zkratek, ale autoři se v tomto ohledu zjevně drželi “reality” softwarového vybavenísoučasných TV-přijímačů střední třídy.

3. Zpracování videa

Až potud nebyl TV-Time ničím výjimečný. Nyní se ale dostáváme k jeho silné stránce a tou je postprocessing – dodatečnézpracování TV signálu. To však logicky souvisí se zvýšenými nároky na výpočetní výkon.

3.1 Nastavení prokladače

Jak možná víte, televizní signál je vysílán v půlsnímcích frekvencí 50Hz (50 půlsnímků za vteřinu). Rozlišení FULL PALje 768×576 a jeden snímek má tedy jen 576/2=288 řádků. Jedná se o tzv. interlacing – prokládání obrazu, kdy dva sousednípůlsnímky jsou posunuty ob řádek – televizor (dělo emitující elektrony na mřížku obrazovky) nejdříve překleslí liché řádky az dalšího půlnímku ty sudé; televize je tak synchronizována, že výsledný obraz je správný. Pokud ovšem sledujete TV na PC bezdeinterlacing filtru (odstraňuje prokládání), pak je výsledný obraz “rozjetý/zubat
ý”, jak můžete vidět na následujícím obrázku.

Je tedy třeba zajistit, aby párové půlsnímky byly zobrazeny ve správém okamžiku. Jde tedy také o prokládání, aleve “správný” čas s výsledkem 25 fps (Frames Per Second – snímků za vteřinu; blíže např. zde). V této položce menu si můžete zvolit některý ze zabudovaných prokladačů, resp. filtrů odstraňujícíchprokládání. Který z nich zvolit záleží na vašem subjektivním vnímání výsledné kvality obrazu.

Pozn.: Ač by to málokdo čekal, s prokládaným obrazem se můžeme setkat i na některých DVD discích – zejména pokud jde ostarší TV přenosy koncertů apod. Pak je nutno při ripování videa z DVD použít opět deinterlace filtr.

3.2 Zkoušená obnovovací frekvence

Osobně jsem při různých volbách nepoznal viditelný rozdíl v kvalitě obrazu. Na výběr je plná frekvence 50, kdy jsoudo obrazu zpracovávány všechny půlsnímky, nebo poloviční frekvence 25 s výběrem zpracování jen dolních nebo horních půlsnímků.

3.3 Vstupní filtry

Jedná se o zpestření obrazového výstupu (zrcadlový obraz podle osy y, negativ, černobílý obraz), hodit by se mohl snad jenfiltr Korekce barev BT8x8 na příslušných TV kartách s tímto typem tuneru.

4. Konfigurace výstupu

4.1 Nastavení overscanu

V programech, které tuto volbu nenabízejí, jste si možná všimnuli, že PC TV-tuner zobrazuje o něco více, než běžná televize.Výsledek může zajít až tak daleko, že obraz máte pravidelně ohraničen černým pruhem, zejména nahoře se objevuje horozontálnízub a po krajích obrazu se občas mohou vyskytnou barevné (u mě zelené) svislé pruhy. Tyto elementy nezasahují do obrazu,prostě jsou tam navíc. A k tomu slouží tato volba, která vám celý po okrajích obraz ořeže a skryje tak rušivé prvky. Osobněmám overscan nastaven na 5%.

4.2 Používat ořezávání

Pokud chcete mít overscan zapnutý, aktivujte volbu 4:3 + Overscan. Další volby způsobí větší ořezání obrazu – nedocházík deformaci obrazu (tj. změně poměru stran), ale pouze k překrytí části obrazu černými pruhy.

4.3 Výstup 16:9

Jde o zaškrtávací volbu. Od ořezání 16:9 se tato liší v tom, že dojde k “deformaci” obrazu, tedy ke změně poměru stran (tzv.aspect ratio). Hodí se, např. když máte zapojen externí DVD přehrávač schopný posílat signál 16:9, zvýší se tím kvalitaobrazu.

4.4 Celoobrazovkový mód

Přepínač mezi full screenem a zobrazením v okně – můžete zde buď klikat, nebo používat klávesu F.

4.5 Nastavení pozice celoobrazovkového módu

Tato volba se projeví ve full screenu při použití ořezávání, kdy pruh s obrazem můžete mít u horního čidolního okraje monitoru, nebo ve středu s černými pruhy nad a pod.

5. Nastavení obrazu

Tato volba vám umožní nastavit klasické vlastnosti jako jsou jas, kontrast, sytost barev a odstín. Navíc si zde můžetetoto nastavení uložit buďto jako globální pro všechny programy, nebo výhradně pro daný předvolený program/kanál.

Závěrem

Mezi tradiční vlastnosti (nejen) video-software v Linuxu patří jeho široká ovladatelnost přes klávesnici a ani TV-Time nenívýjimkou. Obrazovkové menu opravdu téměř není potřeba. Odkazuji na manuálovou stránku programu (man tvtime),klávesových zkratek je opravdu požehnaně.

Mnohem širší možnosti nastavení TV-Time vám poskytují jeho konfigurační soubory, kde lze jednotlivé kanály přímo pojmenovat,nastavit akce pro dálkové ovládání aj. Odkazuji na dokumentaci k programu a na jeho domovskou stránkutvtime.sourceforge.net.

13 komentářů

 1. koalix | 11.02.2004 | 12:17 | Odpovědět

  Pekny clanek, diky :o)

 2. hanus | 11.02.2004 | 13:11 | Odpovědět

  Jako obvykle ne? :o) Vzniklo to díky bibrimu, který to napoprvé taky vzdal, že je to nastavování moc krkolomné :o))
  A já píšu rád – když vím o čem :o).

 3. barinap | 11.02.2004 | 14:17 | Odpovědět

  Pekny clanek. Tvtime pouzivam uz nejakou dobu jsem s nim spokojen. Jeste mu chybi moznost nahravani tv. Kdyz chci prepnout kanal zmacknu napr. 1 a Enter a tim se prepnu na kanal 1. Nemusim zadavat trimistne cislo.

 4. hanus | 11.02.2004 | 14:50 | Odpovědět

  TV grabuju mencoderem. Taky o tom uvažuju napsat článek – bude zájem?

 5. Marthon | 11.02.2004 | 15:20 | Odpovědět

  Článek je to pěkný, díky. Bez možnosti grabovat TV/video, však nemá pro mě TVkarta smysl, takže pokud ještě napíšeš nějaký tip, jak na to v Linuxu, pak už nebudu mít co řešit 🙂

 6. tYpe-K | 11.02.2004 | 15:30 | Odpovědět

  zajem bude, a jaky! 😀

 7. petr v | 11.02.2004 | 16:42 | Odpovědět

  urcite bych mel zajem o clanek, kde by bylo vysvetleno jak grabovat pomoci mancoderu + uskali co muzou nastat.
  jinak toto je velmi podareny prispevek

 8. hanus | 11.02.2004 | 16:54 | Odpovědět

  Dobře, začnu na něm pracovat. Snad by se tu mohl už příští týden objevit. Vy si zatím připravte mencoder a TV-karty… :o)

 9. Rendis | 11.02.2004 | 17:48 | Odpovědět

  Take se pridavam k ostatni.Mam zajem o clanek o grabovani z TV v Mandrake. Predem dik. Drzim palce Linuxu 😉

 10. Martin | 11.02.2004 | 22:37 | Odpovědět

  Ahoj, po precteni clanku jsem tv-time zkusil, ale nejde mi zvuk (tada jde, ale jen asi pul sekundy po zapnuti). Pritom v xawtv je to temer v pohode (nekdy zvuk vypadne pri prepinani kanalu, pak staci prepnout na jiny a zpet a zvuk zas funguje) Mam kartu prolink pixelview, cip bt878.

 11. hanus | 12.02.2004 | 10:42 | Odpovědět

  Tipoval bych to na problém s ovladači zvukovky či TV karty. V tomhle ale moc silný nejsem, zkus to pořešit v Diskusi nebo pohledat v Podpoře. Osobně mám teď takové problémy, že… ode dneška mi mj. nejede grabování TV, no to je veselé, jako na potvoru :o) Ale článek bude.

 12. r0man | 13.02.2004 | 07:55 | Odpovědět

  na grabovanie som skusal mencoder..ale v tomto pripade nevidite obraz co sa grabuje..tak som presiel na xawdecode..odporucam..mozte aj pozerat telku aj grabovat..

 13. Snoupy | 18.02.2004 | 12:33 | Odpovědět

  Jo, jo, těším se na článek, jak grabovat v Linuxu. Hodně zdaru!

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login