Urpmi na maximum – historie a přehled příkazů

logo-mandrivaLinuxová distribuce Mandriva Linux patří v České a Slovenské republice mezi ty nejrozšířenější. Spolu s plnohodnotným, stabilním a bezpečným operačním systémem dostanete zdarma k dispozici i kompletní softwarové nástroje pro práci i zábavu. Systém disponuje efektivním a mocným balíčkovacím systémem označovaným jako urpmi. Tvůrci a vývojáři distribuce se snaží poskytnout nástroje k usnadnění správy systému. Urpmi je jeden z nich a za roky vývoje dospěl do stavu, kdy je skutečně velmi efektivní, snadno použitelný a výkonný.

Následující popis systému urpmi platí pro momentálně nejnovější verzi Mandriva Linuxu, tedy verzi Mandriva Linux 2009 Spring, ale ve starších verzích se liší jen minimálně, případně chybí některé nejnovější funkce. Systém urpmi je totožný ve všech edicích Mandriva Linuxu: Free, One, CZ či Power Pack, pracuje stejně na 32bitové i 64bitové architektuře (Mandriva Linux je vydáván pro každou architekturu samostatně).

Francouzská firma Mandriva S.A., stojící za vývojem Mandriva Linuxu, zařadila systém urpmi do svých distribucí roku 2000 (od verze Linux Mandrake 7.0, tehdy ještě pod firemním jménem Mandrakesoft). Vývoj distribuce Mandrake/Mandriva Linux započal roku 1998 (číslování verzí zpočátku přebíral od Red Hatu, první verze tedy měla označení 5.1 – stejné jako tehdy aktuální distribuce Red Hat Linux).

URPMI – proč vzniklo a k čemu slouží

Většina moderních linuxových distribucí obsahuje nástroje pro správu balíčků – souborů, umožňujících instalovat do systému programy a nejrůznější soubory. Balíčkovací systém rpm, jehož vývoj zahájila firma Red Hat Inc., má z pohledu běžného uživatele jeden zásadní nedostatek – pro zajištění instalace potřebných (v závislostech vyžadovaných) balíčků byly (a jsou) zapotřebí externí nástroje. Samotný systém rpm to neřeší. Urpmi z dílny firmy Mandriva S.A., byl prvním systémem, který se o to pokusil.

Poznámka k závislostem balíčků: Autor balíčku programA.rpm může při programování využít funkce, které již někdo napsal dříve a které jsou obsaženy (např.) v již existující knihovně či programu. Řekněme, že je k dispozici v balíčku libB.rpm. Pokud balíček libB.rpm nemáte v systému nainstalovaný, po instalaci samotného balíčku programA.rpm vám program nebude fungovat. Balíčkovací systémy se snaží zajistit, aby při instalaci balíčku programA.rpm byly automaticky nabídnuty k instalaci i balíčky typu B (eventuelně C, které vyžaduje B atd.). Toto se obecně nazývá jako řešení závislostí.

Balíčky rpm jsou (zjednodušeně řečeno) archivy obsahující jednak instalované soubory (programy, knihovny, soubory s nastavením ap.) a dále části obsahující informace o balíčku. Systém se z nich dozví, na jakých balíčcích je instalovaný balíček závislý. Mohou obsahovat i velké množství dalších údajů využitelných při instalaci. Zatímco původní systém rpm s informacemi o závislostech nepracuje, urpmi jako nástavba nad systémem rpm se o to všechno postará.

Systém urpmi je věrný svému jménu (User RPM, tedy volně přeloženo “uživatelsky snadno použitelné RPM”). V době svého vzniku byl urpmi první systém, který důsledně využíval informací o závislostech jak při instalacích, tak odstraňování balíčků.

Uživatelská přítulnost ovšem nemůže končit u správy závislostí. Systém urpmi se během let rozvinul do kvalitního a dobře navrženého systému, který budeme popisovat dále.

URPMI – konzolový nástroj

Systém urpmi má grafickou nadstavbu; grafický správce balíčků je součástí Ovládacího centra Mandriva Linuxu. Tím se ale zabývat nebudeme, nás zajímá samotný urpmi.

Grafickým nástrojům na správu softwaru a zdrojů se věnují dva díly seriálu o Ovládacím centru Mandriva Linuxu. Konkrétně to je Správce softwaru v Mandriva Linuxu – Drakrpm a Nastavení zdrojů v Mandriva Linuxu – Drakrpm-edit-media.

Systém urpmi sestává z několika příkazů, z nichž každý má k dispozici až několik desítek parametrů, které lze různě kombinovat. Základní příkazy se liší koncovým znakem. Rozdělení je následující:

 • urpmi – i jako install, příkaz pro instalaci;
 • urpme – e jako erase, příkaz pro odinstalování;
 • urpmf – f jako find, vyhledávání v databázi balíčků;
 • urpmq – q jako query, dotazování na balíčky.

Další specializovanější, méně často používané, příkazy jsou:

 • urpmi.addmedia přidá do seznamu zdrojů balíčků (repozitářů) nový zdroj;
 • urpmi.removemedia příkaz pro odebírání (rušení) nastavených zdrojů;
 • urpmi.update příkaz pro aktualizaci zdrojů.

Následující nástroje se neinstalují automaticky se systémem, ale jsou k dispozici ve standardních zdrojích:

 • urpmc nástroj pro spouštění urpmi.update a instalaci/aktualizaci balíčků uvedených v seznamu. Spouští se jednou nebo opakovaně pomocí cronu;
 • urpmdiff porovná dva soubory *.rpm a najde rozdíly.;
 • urpmi-ldap rozšíření urpmi umožňující konfiguraci zdrojů s využitím LDAP;
 • urpmi-parallel-ssh rozšíření urpmi pro distribuovanou instalaci s využitím nástrojů ssh a scp;
 • urpmi.recover (balíček urpmi-recover) nástroj, který umožní nastavit zásady sledování změn systému provedených při instalaci či aktualizaci balíčků a umožní návrat systému k předchozímu stavu.

Dále jsou k dispozici příkazy rurpmi a rurpme, které spustí aplikace urpmi resp. urpme v restricted (omezeném) módu. Neumožní instalaci ani odinstalaci, neboť to je vyhrazeno pro správce systému, ale jsou dostupné parametry, které lze využít například ke kontrole balíčků.

Všem příkazům, které jsme zde zmínili, se budeme věnovat v příštích dílech tohoto seriálu. V tom dalším to bude jednoduché přidání a odebrání balíčku ze systému.

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login