WWW demonstrace proti softwarovým patentům

Sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu (FFII) pořádá WWW
demonstraci proti hrozícím softwarovým patentům v EU. O příslušné
směrnici bude v nejbližších dnech jednat Evropský parlament a FFII chce
touto netradiční formou protestu upozornit na nebezpečí softwarových
patentů pro evropský IT průmysl.


Evropský parlament bude jednat o Směrnici o počítačem implementovaných
vynálezech. Ve svém původním znění tato směrnice hrozila zavést
softwarové patenty, které by znamenaly vážné ohrožení drobných a
středních podnikatelů v počítačovém průmyslu ve prospěch velkých firem.
Proti patentům se dle průzkumů EU postavilo 90% firem, mluví proti nim i
nedávné studie PricewaterhauseCoopers a Deutsche Bank:
http://www.pwc.com/Extweb/pwcpublications.nsf/docid/EC6DE73A846581CE80256EFD002E41FB/$file/pwc_rethinking_european_ict_agenda.pdf
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000175949.pdf

Evropský parlament 24. září 2003 směrnici pozměnil tak, aby neohrozila
růst evropského IT průmyslu a neumožnila patentovat software, Rada
ministrů však jeho pozměňovací návrhy zcela ignorovala, proto se do
Evropského parlamentu směrnice vrací k dalšímu posouzení ve stále stejně
nebezpečné podobě, nyní navíc pod mnohem silnějším tlakem lobby velkých
firem. Ve světle sporu s Radou ministrů tedy vyústění celé kauzy napoví,
jakou pozici a sílu má v legislativním procesu EU, která bojuje s
hrozícím zvyšujícím se odcizením svým občanům, jediný její přímo volený
demokratický orgán.
Demonstrace pořádaná FFII vyzývá všechny vývojáře a firmy, které siuvědomují nebezpečí představované softwarovými patenty, k dočasnému"uzavření" svých webových stránek tím, že vstupní dokument změní nakrátkou informační stránku o dění kolem softwarových patentů. Zároveň nakonci dokumentu bude odkaz na původní webové stránky - ty tak zůstanoupřístupné, návštěvník se však zároveň dozví o nebezpečí patentů profirmu, která se k demonstraci přidala, stejně jako pro něj samotnéhojako zákazníka, kterého pravděpodobně bude čekat minimálně zvýšení censoftware o četné patentové poplatky.

http://www.mplayerhq.hu/http://www.debian.cz/
http://www.solnet.cz/
http://www.cihar.com/


http://wiki.noepatents.eu.org/webdemo/list.php
Detailnější informace o celé akci jsou k dispozici na webovýchstránkách FFII.CZ: , stejně jako na oficiálníchwebových stránkách celé akce:http://noepatents.eu.org/index.php/Web_Demo_Against_Software_Patents


Kontakt:Aleš Čepek, předseda FFII.CZ, , tel. 242 446 944
http://www.ffii.cz/

Žádné komentáře

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login