Zim — wiki na vašem počítači

Zim je program pro snadné zaznamenání nejrůznějších informací, přičemž intuitivním způsobem umožňuje propojování jednotlivých poznámek hypertextovými odkazy a strukturování zaznamenaných informací. Popis funkcí programu vám možná připomíná systém na Wikipedii a máte pravdu – Zim je rovněž založen na konceptu wiki. Tento program je však na rozdíl třeba od MediaWiki (známé z Wikipedie) určen nikoliv pro použití na Internetu, nýbrž lokálně na počítači. Koncept wiki je zachován, místo do webových stránek však program informace ukládá do lokálně uložených textových souborů.

V oficiálních repozitářích Mandrivy 2010.1 je nyní Zim dostupný ve verzi 0.28, uživatelé nedávno vyšlé Mandrivy 2010.1 najdou v oficiálních repozitářích Zim 0.46, balíček s nejnovější verzí Zimu (0.48) pak najdete v neoficiálním Peťošově repozitáři. Tyto tři verze mají určité rozdíly v ovládání, funkcích a v syntaxi, nejpřesnější informace o možnostech Zimu získáte v lokální nápovědě programu. On-line nápověda na oficiálních stránkách se vztahuje k Zimu 0.48 a k nejnovější verzi Zimu se vztahuje i tento článek.

Při vytváření záznamů se však nemusíte omezit jen na formátovaný text provázaný odkazy, do zápisků lze velmi jednoduše vkládat obrázky (třeba i prostým přetažením ze správce souborů). Moduly pak umožňují vkládání dalších typů obsahu (rovnice, grafy, diagramy, screenshoty či speciální symboly). Ke stránkám můžete také přidružit přílohy. Některé úlohy jsou řešeny spoluprací s externími programy, například úprava obrázků, prohlížení přiložených dokumentů, webových stránek apod.

Do poznámek můžete vkládat rovnice... (modul využívá matematických knihoven LaTeXu)

Do poznámek můžete vkládat rovnice... (modul využívá matematických knihoven LaTeXu)

Nyní ale od začátku. Při prvním spuštění Zimu si založíte sešit, který je v programu základní logickou jednotkou. Sešitů můžete mít několik a můžete pracovat i s více sešity současně. Pro každý sešit musíte vyhradit jedinečný adresář, do něhož si budete ukládat data. Obsah tohoto adresáře pak tvoří obsah sešitu. Po jeho vytvoření se již nemusíte zabývat dalším nastavováním, Zim je tímto připraven k práci, zbývá už jen začít do něj zaznamenávat informace. A ujišťuji vás, není to nic těžkého, pro vytvoření pěkně strukturovaného a přehledného systému zápisků nemusíte dělat o moc víc než jen psát.

Základní formátování

Základní formátování (zvýraznění, odsazení, odrážky) nabízí příslušné volby v menu programu, anebo, což je velmi šikovné, můžete využít velkého množství klávesových zkratek. Ty nejpoužívanější jsou:

[Ctrl+b]

Silné zdůraznění (tučné)

[Ctrl+i]

Zdůraznění (kurzíva)

[Ctrl+u]

Označit (zobrazeno, jako by bylo zvýrazněno zvýrazňovačem)

[Ctrl+k] Proškrtnout

[Ctrl+t]

Strojopis
[Ctrl+l] Odkaz
[Ctrl+1] Nadpis první úrovně (podobně [Ctrl+2] Nadpis druhé úrovně, v Zimu je možné mít až pět úrovní nadpisů)
[Ctrl+0] Vymazat formátování (základní formátovací styl, běžný text)

Navigace v systému poznámek

I zde má Zim příslušné volby v menu, klávesové zkratky však mohou být rychlejší:

[Ctrl+j] Přejdi na stránku (vyžádá si jméno stránky). Neexistuje-li dosud, vytvoří ji a pak otevře
[Ctrl+Mezerník] Přepíná mezi Indexem (seznamem) sešitu a obsahem stránky
[Ctrl+z] Zpět (v historii změn)
[Ctrl+Shift+z] nebo [Ctrl+y] Znovu (v historii změn)
[Alt+Levá šipka]

Jdi v historii prohlížených stránek o jednu vzad

[Alt+Pravá šipka] Jdi v historii prohlížených stránek o jednu vpřed
[Ctrl+f]

Najít (na aktuální stránce)

[F3] nebo [Ctrl+g] Najít další
[Shift+F3] nebo [Ctrl+Shift+g] Najít předchozí
[Ctrl+Shift+f] Hledat ve všech stránkách
[F5] nebo [Ctrl+r] Obnov stránku

Zim je navíc chytrý, a pokud mu to v nastavení nezakážete, při stisknutí klávesové zkratky změní formátování slova, v němž se zrovna nachází kurzor, tedy není třeba slovo před změnou formátování vybírat.

Zim také umožňuje včlenit do poznámek diagramy (modul využívá GraphViz)

Zim také umožňuje včlenit do poznámek diagramy (modul využívá GraphViz)

Další možnosti formátování

Možná ještě šikovnější vlastností Zimu je takzvané automatické formátování. Pokud například napíšete == Nadpis <ENTER>, Zim tento nadpis automaticky zformátuje jako nadpis první úrovně. Do textového souboru přitom nadpis vyznačí podobně jako jiné wiki: ====== Nadpis ======. Automatickým formátováním lze kromě nadpisů jednoduše získat i odkazy (Zim v tomto režimu jako odkaz označí každé slovo zapsané pomocí tzv. CamelCase, přičemž cílem odkazu je pak stránka stejného názvu jako text odkazu). Samozřejmě lze odkazy zapisovat i ve formátu http://zim-wiki.org/, ty jsou rovněž automaticky rozpoznány. Automatickým formátováním vytvoříte seznamy s odrážkami (stačí na začátku řádku napsat znak „*“) či různé typy zaškrtávacích políček, které mohou snadno indikovat např. splnění či nesplnění úkolu.

Odkazy

Možnost snadného provázání jednotlivých dokumentů odkazy je důležitou zbraní každé wiki, nejinak je tomu v Zimu. Slova začínající na http:// nebo mailto: Zim automaticky označí jako odkaz na webovou stránku, respektive jako aktivní e-mailovou adresu. Totéž v případě, když do poznámek napíšete cestu k lokálnímu souboru či adresáři, i v tomto případě ji Zim chytře rozpozná jako odkaz. Zim ale umí i pokročilejší zápisy odkazů:

[[http://wiki.mandrivalinux.cz/|Mandriva Wiki]] odkáže na adresu http://wiki.mandrivalinux.cz/, klikatelný text však bude s popiskem Mandriva Wiki.

wp?Linux vyhledá řetězec Linux na Wikipedii (mnoho přednastavených zkratek pro často používané internetové služby najdete v souboru /usr/share/zim/urls.list, můžete si však nadefinovat zkratky vlastní, jak je popsáno v nápovědě ke konfiguračním souborům Zimu, lze přitom vytvářet i zkratky k lokálním adresářům pomocí prefixu file://).

Ukázka možností formátování textu a kontroly pravopisu

Ukázka možností formátování textu a kontroly pravopisu

Jistě ale budete chtít odkazovat také v rámci svých poznámek v Zimu. Zde bych asi měl trochu vysvětlit, co to je jmenný prostor (možná známější pod anglickým výrazem namespace). Pro účely organizace poznámek v Zimu si tento pojem přeložte jednoduše jako adresář (popřípadě složka ve Windows). Tedy jakási organizační jednotka, která může obsahovat další jednotky. Základní adresář každého sešitu se jmenuje kořenový jmenný prostor (root namespace), plní stejnou funkci jako kořenový adresář (root directory) v linuxovém souborovém systému. Znak “:” zde plní funkci znaku “/” (respektive “\” ve Windows), tedy odděluje prostor-rodiče a prostor-potomka. Každá stránka v Zimu tvoří zároveň jmenný prostor stejného jména.

Po tomto menším vysvětlení tedy ke způsobu zapisování odkazů:

 • začíná-li odkaz znakem “:”, bude následovat cesta odvozená od kořenového jmenného prostoru
 • začíná-li odkaz znakem “+”, bude následovat cesta odvozená od jmenného prostoru aktuální stránky
 • konečně je možno odkazovat i mezi sešity Zimu, syntaxe je: :NazevOdkazovanehoSesitu?JmenoStranky.
V poznámkách se mohou objevit i grafy (modul využívá GNU R)

V poznámkách se mohou objevit i grafy (modul využívá GNU R)

Co ještě Zim umí

Zim podporuje vkládání speciálních znaků, vložíte je pomocí modulu Vložit symbol, HTML entitami či ASCII kódy znaků. Jistě oceníte automatické ukládání změn, Zim také dokáže spolupracovat s verzovacím systémem Bazaar, díky programu GraphViz umí k aktuální stránce vygenerovat mapu odkazů. Dále podporuje export dat (HTML nebo LaTeX), kontrolu pravopisu (díky gtkspell), uzamknutí určitých stránek pro úpravy (nastavení atributu jen pro čtení), šablony (umožňující jeden a ten samý obsah upravit pro potřeby webových prohlížečů, tisku nebo třeba Slideshow). Umí také generovat seznam úkolů k dopracování (včetně nastavování priority a řazení podle ní), nebo třeba i takové příjemné drobnosti jako funkci pro vložení aktuálního data nebo funkci, která pro vás spočítá počty řádků a slov dokumentu, se kterým právě pracujete. Náročnějším uživatelům se nabízí možnost provázání Zimu se skripty (vkládání obsahu do Zimu lze automatizovat pomocí modulu Rychlá poznámka, můžete také poměrně jednoduše vytvořit novou položku menu pro manipulaci s obsahem v Zimu pomocí externího skriptu či programu). Vytvořený sešit můžete dokonce pomocí několika kliknutí exportovat do HTML a zpřístupnit na lokálním webovém serveru.

Ukázka výstupu modulu Mapa odkazů nad stránkou nápovědy Zimu

Ukázka výstupu modulu Mapa odkazů nad stránkou nápovědy Zimu

Na závěr poznámka — nenechte se mýlit verzí programu, rozhodně se nejedná o nestabilní nebo dokonce nepoužitelný program. Podle autorů má verze spíše naznačit, že Zim ještě zcela nedosáhl zamýšleného rozsahu funkcionality. Já si však dovolím tvrdit, že již nyní je velmi platným pomocníkem. Ostatně, vyzkoušejte sami!

11 komentářů

 1. Peťoš Šafařík | 13.10.2010 | 10:53 | Odpovědět

  Pěkný článek, přehledně napsaný. Fakt dobré.

 2. Jiří Nedavaška | 13.10.2010 | 13:22 | Odpovědět

  Díky za článek. Je výborný. Budu muset Zim zase vyzkoušet 🙂

 3. josef-b | 14.10.2010 | 20:44 | Odpovědět

  Moc děkuji za skvěle napsaný článek o Zimu. Vím že existuje verze i pro Windows kterou jsem vyzkoušel, ale nejsem moudrý z odkazů. Pokud založím odkaz třeba na nějaký textový soubor. Pokud notes potřebuji použít třeba na flešce tak je odkaz neplatný, protože se změnila cesta. Poradil by mi prosím někdo jak odkaz nastavit aby byl vždy platný? Četl jsem něco o relativních/absolutních odkazech, ale jsem lama a sám si nedokážu poradit.

  1. Peťoš Šafařík | 14.10.2010 | 20:52 | Odpovědět

   Absolutní cesta začíná od kořenového adresáře (/ v Linuxu a nebo od jména disku ve winckách) C:/…
   Relativní cesta se vztahuje k adresáři, ve kterém zrovna pracujete — v tomto případě je to místo, kde je uložen sešit.

   1. josef-b | 14.10.2010 | 21:58 | Odpovědět

    Moc vám děkuji za vysvětlení absolutní/relativní cesty. Jestli tomu dobře rozumím tak jenom relativní cesta vztahující se k adresáři /Notes/ zachová platnost odkazů i v případě přemístění adresáře jinam. Zřejmě tedy Zim relativní cesty nepodporuje když na jiném místě nefungují. Je to škoda potřeboval bych odkazy používat i na externích zařízeních.

    1. Peťoš Šafařík | 18.10.2010 | 23:35 | Odpovědět

     V první části jste to pochopil správně — jen relativní cesta vztahující se k adresáři /Notes/ zachovává platnost odkazů v případě, že se cíl přesunul stejně. Ovšem pokud přesunete adresář /Notes/ a relativní odkaz zůstane na staré “adrese”, tak samozřejmě nebude možné se na tento cíl dostat.
     Zim samozřejmě podporuje obě — jak absolutní, tak i relativní cesty. Je tedy nutné mezi nimi rozlišovat a soubory přesouvat na flashku taky do relativně stejného místa:
     Pokud C:/Program Files/Zim/Muj.sesit/Notes, tak pak i relativní odkaz na soubor Stažené/Hudba/soubor.mp3 musí být platný a musíte kopírovat soubor takto:
     z
     C:/Stažené/Hudba/soubor.mp3
     do
     E:/Stažené/Hudba/soubor.mp3
     a Notes kopírovat
     z
     C:/Program Files/Zim/Muj.sesit/Notes
     do
     E:/Program Files/Zim/Muj.sesit/Notes

     relativní odkaz totiž vede:
     ../../../../Stažené/Hudba/soubor.mp3
     (tedy o 4 adresáře “výš” a pak do Stažené/Hudba/soubor.mp3

     Snad jsem to napsal aspoň trochu srozumitelně. Samozřejmě na Linuxové verzi to funguje stejně (používám jen Linux, umístění adresářů na winckách hádám a je to jen ilustrativní 😉 ).

     1. josef-b | 19.10.2010 | 19:44 | Odpovědět

      Děkuji za odpověď. Napsal jste to velice srozumitelně. Prakticky jsem si odkazy vyzkoušel v Linuxu i ve Win a opravdu fungují přesně jak popisujete. Jistě Zim využiji, podobný program mi dlouho chyběl. Zkusil jsem i Tellico což je taky velice pěkný program. Vypadá to že Windows vlastně na nic nepotřebuji 🙂 Mějte se pěkně
      Josef

 4. Ivan Bíbr | 21.10.2010 | 22:59 | Odpovědět

  Moc pěkný soft! Že bych ho už konečně vyzkoušel?

 5. SVG a export do PDF | 10.12.2010 | 13:49 | Odpovědět

  Ahoj, nemáte někdo zkušenosti, jak v Zimu pracovat se soubory SVG. Docela dost mne ten prográmek zaujal. Uvažuji v něm psát učební texty pro technický předmět – ještě mám nějaká další želízka. Zápis vzorců je super. Ještě by se hodil export do PDF.

  1. Ivan Bíbr | 12.12.2010 | 23:05 | Odpovědět

   >Uvažuji v něm psát učební texty pro technický předmět..

   No, na psaní textů pro technický předmět bych asi zvolil LyX nebo přímo LaTeX.

   http://www.linuxexpres.cz/praxe/diplomka-lyx-o-sazbe

 6. fri | 13.12.2010 | 18:48 | Odpovědět

  Napíšu malý článeček se třemi obrázky podobně na vedení poznámek zaměřeného programu Cherry Tree, aby se dalo alespoň od pohledu porovnávat, i když lepší náhled na funkce podají rozbalené nabídky – ale na snímky obrazovky s nimi se nespecializuju, protože mi snímat moc nejdou.

  Nebudu dělat nějaké zvláštní srovnávání, základní i pokročilé funkce to má, protože beztak toho Zim umí víc, ale na vyzkoušení a sdělení zkušeností pro uživatele Zimu tady v poznámce by to k něčemu být mohlo.

  Nová verze má brzy vyjít, ale do v0.17, pokud chcete češtinu, stáhnete ji jako obvykle.

Leave a comment

Sorry, you must be logged in to post a comment. Login